www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ТӨРИЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2014 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 250

ТӨРИЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1, 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн, Барилгын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсэг, Хот байгуулалтын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох ажлыг зохион байгуулах чиг үүргийг барилгын салбарын төрийн бус байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэхийг Барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Баярсайханд зөвшөөрсүгэй.

2. Энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэх төрийн бус байгууллагыг өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгаруулж, хууль тогтоомжийн дагуу гэрээ байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Баярсайханд үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              Н.АЛТАНХУЯГ

Барилга, хот байгуулалтын сайд                                        Ц.БАЯРСАЙХАН