Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах 2019 он

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “МӨНХИЙН БАЯНГАЛ” ХХК

 Портландцемент ОРС 42.5

 

MNS 0974:2008 Портландцемент. Техникийн шаардлага

 №ДБ 01/19 /сунгалт/

 Олгосон: 2019.01.25

 Дуусах: 2020.01.25

2

“ХӨТӨЛ МӨНХИЙН ЗУЛ” ХХК

Зоорийн хана, суурийн гулдмай

Дулаан сувгийн төмөр бетон тэвш

Авто замын бетон, төмөрбетон хашлага

Худгийн угсармал төмөрбетон хийц эдлэл

MNS 0843:1987 Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай. Техникийн нөхцөл”

“MNS 3875:1986 Дулаан сувгийн төмөр бетон тэвш. Техникийн нөхцөл

“MNS 0842:2006 Автозамын бетон болон төмөр бетон хашлага. Техникийн шаардлага”

“MNS 0907:1982 Цэвэр ус ариутгах татуургын шугамын худгийн төмөр бетон хийц” 

№ДБ 02/19 /сунгалт/

 Олгосон: 2019.01.25

 Дуусах: 2021.01.25

3

“ДБ ПАНЕЛ СИСТЕМ” ХХК

Ханын өнгөлгөөтэй дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан хавтан

MNS 5351:2004 Ханын өнгөлгөөтэй дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 03/19 /сунгалт/

 Олгосон: 2019.01.25

 Дуусах: 2021.01.25

4

 “ӨЛГИЙ ЦЕМЕНТ” ХХК

 Портландцемент ОРС 42.5

 

MNS 0974:2008 Портландцемент. Техникийн шаардлага

 №ДБ 04/19

 Олгосон: 2019.01.25

 Дуусах: 2020.01.25

5

 “ДАРХАН ЦОНХ КОНСТРАКШН” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 05/19 /сунгалт/

Олгосон: 2019.04.29

 Дуусах: 2021.04.29

6

 ШУТИС ДаТС-Н БЕТОН ЭДЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР

Зам талбайн хучилтын бетон хавтан

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 06/19 /сунгалт/

Олгосон: 2019.04.29

 Дуусах: 2021.04.29

7

 “ЭРЭЛ” ХХК БҮК-1

Бетон зуурмаг

М150-М400

С10-С30

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206-2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 07/19

Олгосон: 2019.04.29

 Дуусах: 2021.04.29

8

“ЭРЭЛ” ХХК БҮК-1

Шатны өгсөл, талбайн хавтан

MNS 1008:1982 Орон сууц, олон нийтийн байрилгын төмөр бетон шатны өгсөл, талбайн хавтан

№ДБ 08/19

Олгосон: 2019.04.29

 Дуусах: 2021.04.29

9

 “МОНКОМОС” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

ДБ 09/19

Олгосон: 2019.04.29

 Дуусах: 2020.04.29

10

 “ЦЭНГЭЛ ТООСГО” ХХК

Керамик тоосго

М150

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 10/19

Олгосон: 2019.04.29

 Дуусах: 2020.04.29

11

 “ЗУНРУН” ХХК

Керамик тоосго

М150

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

ДБ 11/19

Олгосон: 2019.04.29

 Дуусах: 2020.04.29

12

 “БАЛБАЛ ТАС” ХХК

Байгалийн чулуун

Өнгөлгөөний хавтан

Явган замын хавтан

Авто зам, явган замын бродюр

МПа 113,2

МNS 3969:1987 Байгалийн чулуу өнгөлгөөний хавтан. Техникийн шаардлага

MNS EN 1342:2012 Байгалийн өнгөлгөөний чулуу. Явган замын хучилт. Техникийн шаардлага

MNS 0842:2002 Замын байгууламж. Замын бетон хашлага. Техникийн шаардлага

№ДБ 12/19

Олгосон: 2019.04.29

 Дуусах: 2020.04.29

13

 “ГУРВАН ТАМИР” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 13/19 /сунгалт/

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2021.05.30

14

 “САСА” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 14/19 /сунгалт/

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2021.05.30

15

 “ЭРДЭНЭТ ОРГИЛ” ХХК

Бетон зуурмаг

М100-М400

С10-С30

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206-2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 15/19 /сунгалт/

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2021.05.30

16

“ЭРДЭНЭТ ОРГИЛ” ХХК

Элс

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:98 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Ерөнхий техникийн шаардлага

№ДБ 16/19 /сунгалт/

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2021.05.30

17

 “ИДЭРЖИВАА” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 17/19

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2020.05.30

18

 “АЗТАВАН БУЛАГ” ХХК

 Ханын хүрмэн бетон гулдмай

MNS 6054:2009 Ханын бетон гулдмай. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 18/19

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2020.05.30

19

 “РОКМОН” ХХК

Бетон зуурмаг

М150-М500

С10-С37

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206-2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 19/19

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2021.05.30

20

 “ТЭНЭГЭР АЛТАН ТООСГО” ХХК

Керамик тоосго

М75

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 20/19

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2020.05.30

21

 “ЭРЭЛ” ХХК БҮК-1

Дотор ханын төмөрбетон хавтгайлж

Хучилтын цул төмөрбетон хавтгайлж

MNS 3988:1987 Орон сууц, олон нийтийн барилгын дотор ханын бетон, төмөр бетон хавтгайлж

MNS 3942:1986 Орон сууц, олон нийтийн барилгын хучилтын цул төмөр бетон хавтгайлж

№ДБ 21/19

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2021.05.30

22

 “ЭРЭЛ” ХХК БҮК-1

Төмөр бетон ригель

MNS 4041:1988  Барилгын төмөрбетон ригель

№ДБ 22/19

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2021.05.30

23

 “СЭЛЭНГЭ БАЯН-УУЛ” ХХК

 Полистирол бетон гулдмай D350-D450 В1.0-В1.5

MNS 5771:2007 Полистирол бетон. Техникийн шаардлага

№ДБ 23/19

Олгосон: 2019.07.03

 Дуусах: 2021.07.03

24

“СЭЛЭНГЭ БАЯН-УУЛ” ХХК

Авто замын хашлага

MNS 0842:2006 Авто замын бетон болон төмөр бетон хашлага

№ДБ 24/19

Олгосон: 2019.07.03

 Дуусах: 2021.07.03

25

 “БУРХАНТ ХЯСААТ” ХХК

Сувгийн тэвш

Сувгийн хучилт

Суурийн гулдмай

MNS 3875:1986 Дулаан сувгийн төмөр бетон тэвш

MNS 0887:1983 Гадна сувгийн төмөр бетон хавтан

MNS 843:1987 Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 25/19

Олгосон: 2019.07.03

 Дуусах: 2020.07.03

26

“БУРХАНТ ХЯСААТ” ХХК

Худгийн дугуйвч

Худгийн таг

Сувгийн дэр

MNS 0907:1982 Цэвэр ус ариутгах татуургын шугамын худгийн угсармал төмөр бетон хийц

MNS 2057:1986 Усны аж ахуйн байгууламжийн төмөр бетон эдлэлүүд”

№ДБ 26/19

Олгосон: 2019.07.03

 Дуусах: 2020.07.03

27

 “МӨНХ ОД ЦАЦРАЛ” ХХК

Даацын болон даацын бус ялуу

Дулааны сувгийн хавтан

Сувгийн дэр

MNS 0864:2018 Тоосгон ханатай барилгын төмөр бетон ялуу

MNS 3875:1986 Дулааны сувгийн төмөр бетон тэвш

MNS 0907:1982 Цэвэр ус ариутгах татуургын шугамын худгийн угсармал төмөр бетон хийц

MNS 2057:1986 Усны аж ахуйн байгууламжийн төмөр бетон эдлэлүүд”

№ДБ 27/19

Олгосон: 2019.07.03

 Дуусах: 2021.07.03

28

“МӨНХ ОД ЦАЦРАЛ” ХХК

Авто замын хашлага

Зам талбайн хучилтын бетон хавтан

MNS 0842:2006 Авто замын бетон болон төмөр бетон хашлага

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 28/19

Олгосон: 2019.07.03

 Дуусах: 2021.07.03

29

 “ДӨЛБАРМАТ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

4М1-12-4М1-12-4М1 хэмжээтэй  2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй  5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй цонх, Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл Т6

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 29/19

Олгосон: 2019.07.03

 Дуусах: 2020.07.03

30

“ХӨХ ТЭНГЭРИЙН ХҮЛЭГ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

4М1-9-4М1-9-4М1 хэмжээтэй  2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй  5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй цонх, Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл Т6

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 30/19

Олгосон: 2019.07.03

 Дуусах: 2020.07.03

31

 “КОНКРЕТЕ БЕТОН ХИЙЦ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300 /С10, С15, С20/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206-2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 31/19  /сунгалт/

Олгосон: 2019.07.30

 Дуусах: 2021.07.30

32

 “ШИЛЭН ЦАМХАГ” ХХК

Бетон зуурмаг М450, М500 /С37/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206-2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 32/19 

Олгосон: 2019.07.30

 Дуусах: 2020.07.30

33

 “СҮМ СҮНДЭР ӨРГӨӨ” ХХК

Элс

Хайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга, байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 33/19 

Олгосон: 2019.07.30

 Дуусах: 2020.07.30

34

 “БАТС-ӨРГӨӨ” ХХК

Бетон зуурмаг М400, М450, М500 /С30, С37/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206-2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 34/19 

Олгосон: 2019.07.30

 Дуусах: 2021.07.30

35

 “МАСТЕР ЗУУРМАГ” ХХК

Бетон зуурмаг М200, М250, М300, М350, М400 /С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206-2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 35/19 

Олгосон: 2019.07.30

 Дуусах: 2021.07.30

36

 “МАНДАЛ ГЭРЭЛТ ӨРГӨӨ” ХХК

 Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350 /С10, С15, С20,С25/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206-2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 36/19 

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2020.08.28

37

 “АЛТАЙБАЙДРАГ КОНСТРАКШН” ХХК

 Бетоны химийн нэмэлт

А төрөл – GK-20

MNS ASTM C494/ C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 37/19 

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2020.08.28

38

 “МСМ ГРУПП” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

G төрөл - Pro Matrix 100

MNS ASTM C494/ C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 38/19  /сунгалт/

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2022.08.28

39

 “МСМ ГРУПП” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

G төрөл - Pro Matrix 90

MNS ASTM C494/ C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 39/19 

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2021.08.28

40

 “СИКА МОНГОЛИА” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

F- төрөл Sika ViscoCrete 5500

 G- төрөл Sika ViscoCrete 55..(10;20;30;40;50;60)  

E- төрөл Sika ViscoCrete 5520W                                                                               

 

 

MNS ASTM C494/ C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 40/19  /сунгалт/

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2022.08.28

41

 “СИКА МОНГОЛИА” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

G- төрөл Sika ViscoTight                                                    

C- төрөл Sigunit L54 AF                                                          

A- төрөл Sika Latex-25A                                                                       

 

 

MNS ASTM C494/ C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 41/19  /сунгалт/

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2022.08.28

42

 “АЛТАЙ ГАЦУУРТ” ХХК

 Автоклавын хийт бетон гулдмай

 MNS EN 771-4:2016 Автоклавын хийт бетон гулдмай. 4-р хэсэг. Техникийн шаардлага

№ДБ 42/19  /сунгалт/

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2022.08.28

43

 “МӨНХИЙН БАЯНГАЛ” ХХК

 Портландцемент СРС 32.5

MNS 974:2005 Портландцемент. Техникийн шаардлага

№ДБ 43/19 

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2020.08.28

44

 “ОДКОН САЛХИВЧ” ХХК

 Дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл

MNS 5352:2004 Дулаан дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл. Техникийн шаардлага

№ДБ 44/19  /сунгалт/

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2021.08.28

45

 “ШИНЭ ШИНЭЧЛЭЛТ” ХХК

 Барилгын хуванцар (PVC) цонх.

4М1-12-4М1-12-4М1 хэмжээтэй

2 хөндийт шилэн багцтай,  

6 тасалгаат хуванцар хүрээтэй, Т5 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 45/19  /сунгалт/

Олгосон: 2019.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

46

 “ТАНЛОН” ХХК

Керамик тоосго М100 марк

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 46/19 

Олгосон: 2019.09.30

 Дуусах: 2020.09.30

47

 “ЭНГҮҮН ОРГИЛ” ХХК

Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

SR295 төрөл – ф8мм

SD390 төрөл – ф12мм

MNS JIS G 3112:2002 Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

№ДБ 47/19 

Олгосон: 2019.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

48

 “ЭМ АЙ АР СИ КОНКРЕТ” ХХК

Бетон зуурмаг

М150, М200, М250, М300, М350, М400

С10, С15, С20, С25, С30

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 48/19  /сунгалт/

Олгосон: 2019.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

49

 “ДБ ПАНЕЛ СИСТЕМ” ХХК

EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

Шахалтын бат бэх CS(10)150 зэрэглэл, гулзайлтын бат бэх BS350 шатлал, ус шингээлт WL(T)0,7 зэрэглэл

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол /EPS/ бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 49/19 /сунгалт/

 Олгосон: 2019.10.31

 Дуусах: 2021.10.31

50

 “БУРХАНТ ХЯСААТ” ХХК

 Дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл

MNS 5352:2004 Дулаан дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл. Техникийн шаардлага

№ДБ 50/19

Олгосон: 2019.10.31

 Дуусах: 2020.10.31

51

 “ШАНХАЙ ХО” ХХК

 Хөөсөн полистирол (EPS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж

MNS 6227:2010 Барилгын эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж. Техникийн шаардлага

№ДБ 51/19 /сунгалт/

Олгосон: 2019.10.31

 Дуусах: 2020.10.31

52

 “НЯГТ ХӨӨС” ХХК

EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

Шахалтын бат бэх CS(10)100 зэрэглэл, гулзайлтын бат бэх BS200 шатлал, ус шингээлт WL(T)1 зэрэглэл

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол /EPS/ бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 52/19 /сунгалт/

 Олгосон: 2019.10.31

 Дуусах: 2021.10.31

53

 “ЛЭЛ МИНЕРАЛ” ХХК

Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

SD390 төрөл – ф12мм, ф14мм, ф16мм, ф20мм

MNS JIS G 3112:2002 Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

№ДБ 53/19

Олгосон: 2019.10.31

 Дуусах: 2020.10.31

54

 “Эрэл” ХХК БҮК-1

Хучилтын төмөр бетон нүхтэй хавтан

MNS 1070:2009 Барилга байгууламжийн хучилтын нүхтэй хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 54/19

Олгосон: 2019.12.05

 Дуусах: 2021.12.05

55

 “и зэт си өү эн” ххк

Е төрлийн бетоны химийн нэмэлт HS

MNS ASTM C494/C 494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 55/19

Олгосон: 2019.12.05

 Дуусах: 2021.12.05

56

 “Дэлт хошуу” ХХК

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0390:1998  Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 56/19

Олгосон: 2019.12.05

 Дуусах: 2020.12.05

57

 “билгүүн трейд” ХХК

Бетон зуурмаг М150- М600 /С10- С45/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 57/19 /сунгалт/

Олгосон: 2019.12.05

 Дуусах: 2022.12.05


Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах 2018 он

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “И ЭН БИ АЙ” ХХК

 Барилгын хуванцар (PVC) цонх

4-12-4-9-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй     5 тасалгаат Т6 ангийн цонх

 

 MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

 №ДБ 01/18

 Олгосон: 2018.03.23

 Дуусах: 2019.03.23

2

 “ХАОВТИЭН” ХХК

Бетон шалны өнгөлгөө, дээвэр, шалны дулаан тусгаарлах хөөсөн бетон бүтээгдэхүүн

MNS 1246:1971 Барилгын зуурмаг. Ангилал, техникийн шаардлага

MNS 0831:2016 Өргийн материал. Автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

 №ДБ 02/18

 Олгосон: 2018.03.23

 Дуусах: 2019.03.23

3

“ДОЛООН БОЛДОГ” ХХК

Хөөсөн хатуу полиуретан /PUR/ бүтээгдэхүн

Хөөсөн полистирол /PS/ дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж

MNS EN13165:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн хатуу полиуретан (PUR) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

MNS 6227:2010 Эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж. Техникийн шаардлага

№ДБ 03/18

 Олгосон: 2018.03.23

 Дуусах: 2019.03.23

4

 “КЕНЖЕ” ХХК

 Керамик тоосго

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

 №ДБ 04/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.03.23

 Дуусах: 2020.03.23

5

 “ГУРВАН ТАМИР”  ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй     6 тасалгаат Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 05/18

 Олгосон: 2018.05.03

 Дуусах: 2019.05.03

6

 “СА СА” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй     6 тасалгаат Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 06/18

 Олгосон: 2018.05.03

 Дуусах: 2019.05.03

7

 “ХАНГАЙН ГАН ЭРДЭНЭ”

Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван ф12мм, ф13мм, ф16мм, ф18мм, ф20мм

Төрөл –SD390

MNS JIS G 3112:2002 Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

№ДБ 07/18

 Олгосон: 2018.05.03

 Дуусах: 2019.05.03

8

 “ТАС БҮРД” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй     6 тасалгаат Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 08/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.05.03

 Дуусах: 2020.05.03

9

 “НАМУУН ДЭЛБЭЭ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх

4М1-9-4М1-9-4М1 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т5 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 09/18

 Олгосон: 2018.05.30

 Дуусах: 2019.05.30

10

“ОДКОН САЛХИВЧ” ХХК

Дулаан дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл

Шахалтын бат бэх 0,43 МПа, Ус шингээлт 2,27%, Дулаан дамжуулалтын итгэлцүүр 0,0385Вт/м.к

MNS 5352:2004 Дулаан дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл. Техникийн шаардлага

№ДБ 10/18

 Олгосон: 2018.05.30

 Дуусах: 2019.05.30

11

“АРГА БАРИЛ” ХХК

Бетон зуурмаг

М200, М250, М300, М350, М400, М450 (С15, С20, С25, С30)

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 11/18

 Олгосон: 2018.05.30

 Дуусах: 2019.05.30

12

 “ЦЭЭБ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх

4М1-22-4М1 хэмжээтэй, 1 хөндийт шилэн багцтай, 75мм өргөнтэй 6 тасалгаат, Т8 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 12/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.05.30

 Дуусах: 2020.05.30

13

 “РСЦ” ХХК

Бетон зуурмаг

М200, М250, М300, М350, М400 (С15, С20, С25, С30)

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 13/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.05.30

 Дуусах: 2020.05.30

14

“ЭМ АЙ АР СИ КОНКРЕТ” ХХК

Бетон зуурмаг

М200, М250, М300, М350

С15, С20, С25

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 14/18

 Олгосон: 2018.07.06

 Дуусах: 2019.07.06

15

“НЬЮ ЭРХЭМ” ХХК

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон

MNS 4232:2011 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамын төмөр бетон конусан шон. Техникийн шаардлага

№ДБ 15/18

 Олгосон: 2018.07.06

 Дуусах: 2019.07.06

16

“ЭРИН ИНТЕРНЭШНЛ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

5М1-11-5М1—11-5М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй, 4 тасалгаат, Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 16/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.07.06

 Дуусах: 2021.07.06

17

“ГОВИЙН ДӨЛ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх

4М1-9-4М1-9-4М1 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй 5 тасалгаат, Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 17/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.07.06

 Дуусах: 2020.07.06

18

 “ШИНЭ ШИНЭЧЛЭЛТ” ХХК

 Барилгын хуванцар (PVC) цонх.

4М1-9-4М1-12-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй, Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 18/18

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

19

 “БЭСТ ДРИЙМ” ХХК

 Барилгын хуванцар (PVC) цонх.

4М1-9-4М1-9-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй, Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 19/18

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

20

 “ХОНГОР ХОЛДИНГ” ХХК

Элс,

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:98 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Ерөнхий техникийн шаардлага

№ДБ 20/18

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

21

 “КАРДЕШ” ХХК

 Бетон зуурмаг

М150, М200, М250, М300, М350

С10, С15, С20, С25

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 21/18

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

22

 “ШАНХАЙ ХО” ХХК

 Хөөсөн полистирол (EPS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж

MNS 6227:2010 Эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж. Техникийн шаардлага

№ДБ 22/18

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

23

 “НЯГТ ХӨӨС” ХХК

 Хөөсөн полистирол (EPS) хавтан

Шахалтын бат бэх CS (10)90 зэрэглэл, гулзайлтын бат бэх BS200 шатлал, ус шингээлт WL (T) 0,7 зэрэглэл

MNS EN13163:2011 Хөөсөн полистирол /EPS/ бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 23/18

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

24

 “ФИНИКС КОНКРИТ”  ХХК

 Бетон зуурмаг

М450,М500, М550, М600, М650

С30, С37, С45, С50

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 24/18

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

25

 “БИЛГҮҮН ТРЕЙД” ХХК

 Бетон зуурмаг

М450,М500, М550

С30, С37

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 25/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2020.08.06

26

 “БИЛГҮҮН ТРЕЙД” ХХК

 Бетон зуурмаг

С45, С50

В45, В50

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 26/18

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

27

 МСМ ГРУПП” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

G төрөл – MasterGlenium 8588

G төрөл – MasterGlenium 8402

C төрөл – MasterRoc SA160

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 27/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2020.08.06

28

 МСМ ГРУПП” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

G төрөл – ProMatrix 100

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 28/18 

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

29

 “ЛОГХОУМ ЛИМИТЕД” ХХК

БМҮ-д хэрэглэх дулааны цахилгаан станцын үнс

MNS 3927:2015

Барилгын материалын үйлдвэрлэлд хэрэглэх дулааны цахилгаан станцын үнс. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 29/18 

 Олгосон: 2018.09.26

 Дуусах: 2019.09.26

30

 “ЭИЧ ДИ ТИ ЭМ” ХХК

SD 390 төрлийн D10, D13, D16, D19, D22, D25мм-ийн нэрлэсэн голчтой ган туйван

MNS JIS G 3112:2002

Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван.

№ДБ 30/18 

 Олгосон: 2018.09.26

 Дуусах: 2020.09.26

31

 “ЮУ БИ МЕТАЛ МАРКЕТ” ХХК

SD 390 төрлийн D13, D16, D19, D22, D25мм-ийн нэрлэсэн голчтой ган туйван

MNS JIS G 3112:2002

Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

№ДБ 31/18 

 Олгосон: 2018.09.26

 Дуусах: 2019.09.26

32

 “ТИ ЭС ЖИ” ХХК

 EPS 90 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

Шахалтын бат бэх CS(10)90 зэрэглэл, гулзайлтын бат бэх BS170 шатлал, ус шингээлт WL(T)1 зэрэглэл

MNS EN 13163:2011

Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

 

№ДБ 32/18 

 Олгосон: 2018.09.26

 Дуусах: 2019.09.26

33

 “АРВИН БЛОК” ХХК

EPS 90 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

Шахалтын бат бэх CS(10)90 зэрэглэл, гулзайлтын бат бэх BS170 шатлал, ус шингээлт WL(T)1 зэрэглэл

MNS EN 13163:2011

Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

 

№ДБ 33/18 

 Олгосон: 2018.09.26

 Дуусах: 2019.09.26

34

 “ФИНИКС КОНКРИТ”ХХК

 Бетон зуурмаг

М100,М150, М200, М250, М300, М350, М400

С10, С15, С20, С25, С30

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 34/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.09.26

 Дуусах: 2020.09.26

35

“ШИЛЭН ЦАМХАГ” ХХК

Бетон зуурмаг

М150, М200, М250, М300, М350, М400

С10, С15, С20, С25, С30

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 35/18  /сунгалт/

 Олгосон: 2018.11.16

 Дуусах: 2020.11.16

36

 “ЦЭЛГЭР ЦОНХ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх.

4М1-18-4М1 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй, Т8 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 36/18 

 Олгосон: 2018.11.16

 Дуусах: 2019.11.16

37

 “ИХ АВГУШ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх.

4М1-18-4М1-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат хуванцар хүрээтэй, Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 37/18 

 Олгосон: 2018.11.16

 Дуусах: 2019.11.16

38

 “САЙХАН ТӨМӨРТ” ХХК

EPS 100 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан.

шахалтын бат бэх CS(10)100 зэрэглэл, гулзайлтын бат бэх BS170 шатлал, ус шингээлт WL(T)1 зэрэглэл                                                

    

 

MNS EN 13163:2011

Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 38/18 

 Олгосон: 2018.11.16

 Дуусах: 2019.11.16

39

 “ЖИНСИ” ХХК

ЦДАШ-н төмөр бетон конусан шон.

УКШ-12.35.19; УКШ-09.27.15

MNS 4232:2011 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон. Техникийн шаардлага

№ДБ 39/18 

 Олгосон: 2018.11.16

 Дуусах: 2019.11.16

40

 “САНТИ БУЙЛДИНГ МАТЕРИАЛС” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

Е төрөл – JX-07

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 40/18 

 Олгосон: 2018.11.16

 Дуусах: 2019.11.16

41

“СОНГОЛОН ХАЙРХАН” ХХК

Бетон зуурмаг

М150, М200, М250, М300, М350

С10, С15, С20, С25

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 41/18  /сунгалт/

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2020.12.20

42

“СОНГОЛОН ХАЙРХАН” ХХК

Элс,

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:98 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Ерөнхий техникийн шаардлага

№ДБ 42/18  /сунгалт/

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2020.12.20

43

“БАТС ӨРГӨӨ” ХХК

Бетон зуурмаг

М150, М200, М250, М300, М350

С10, С15, С20, С25

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 43/18  /сунгалт/

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2021.12.20

44

“СТАР МЕБЕЛЬ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх.

4М1-12-4М1-6-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй, Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 44/18  /сунгалт/

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2020.12.20

45

“МЕТРОПЛАСТ” ХХК

Ус дамжуулахад зориулсан полиэтиен (PE) хоолой

MNS ISO 4427:2007 Ус дамжуулахад зориулсан полиэтилен хоолой (PE) Ерөнхий шаардлага

№ДБ 45/18  /сунгалт/

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2020.12.20

46

“МЕТРОПЛАСТ” ХХК

Ердийн хатуулагтай хуванцар хоолой (PVC-U)

MNS 5544:2005 Ердийн хатуулагтай хуванцар хоолой (PVC-U) Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 46/18  /сунгалт/

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2020.12.20

47

“МЕТРОПЛАСТ” ХХК

Халуун ба хүйтэн ус дамжуулах хоолой – Полипропилен (PP)

MNS ISO 15874-1:2007 Халуун ба хүйтэн ус дамжуулах хуванцар хоолойн систем Полипропилен (PP) Ерөнхий шаардлага

MNS ISO 15874-2:2007 Халуун ба хүйтэн ус дамжуулах хуванцар хоолойн систем – Полипропилен (PP) 2-р хэсэг: Шугам хоолой

№ДБ 47/18  /сунгалт/

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2020.12.20

48

“СҮХ-ИНДЭР” ХХК

Бетон зуурмаг

М150, М200, М250, М300, М350, М400

С10, С15, С20, С25, С30

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 48/18 

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2019.12.20

49

“ХЭШИН” ХХК

SD390 төрлийн D10, SD345 төрлийн D13, SR295 төрлийн D8, D10мм-ийн нэрлэсэн голчтой ган туйван

MNS JIS G 3112:2002

Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

№ДБ 49/18 

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2019.12.20

50

“АСГАТ НАРАН” ХХК

Полистиролбетон гулдмай

/D500; B1.5/

MNS 5771:2007 Полистиролбетон. Техникийн шаардлага

№ДБ 50/18 

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2019.12.20


Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах 2017 он

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,   норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “НБИК” ХХК

 Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400

 MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн  шаардлага

 №ДБ 01/17

 Олгосон: 2017.03.30

 Дуусах: 2018.03.30

2

 “РСЦ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн  шаардлага

 №ДБ 02/17

 Олгосон: 2017.03.30

 Дуусах: 2018.03.30

3

 “ТАС БҮРД” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

 №ДБ 03/17

 Олгосон: 2017.03.30

 Дуусах: 2018.03.30

4

 “ЦЭЭБ” ХХК

 Барилгын хуванцар (PVC) цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

 №ДБ 04/17

 Олгосон: 2017.03.30

 Дуусах: 2018.03.30

5

 “МОНГОЛ СЭНДВИЧ” ХХК

Ханын өнгөлгөөтэй дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан хавтан

MNS 5351:2004 Ханын өнгөлгөөтэй дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан хавтан. Техникийн шаардлага

MNS EN 13165:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн хатуу полиуретан (PUR) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 05/17

Олгосон: 2017.07.04

Дуусах: 2018.07.04

6

 “ЭРИН ИНТЕРНЭШНЛ” ХХК

 Барилгын хуванцар (PVC) цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 06/17

Олгосон: 2017.07.04

Дуусах: 2018.07.04

7

 “ЭЛИТ ГУРВАН БАГАНА”

Элс, хайрга

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 07/17

Олгосон: 2017.07.04

Дуусах: 2018.07.04

8

 “КОНКРЕТЕ БЕТОН ХИЙЦ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн  шаардлага

№ДБ 08/17

Олгосон: 2017.07.04

Дуусах: 2018.07.04

9

 “АЛТАЙ ГАЦУУРТ” ХХК

Автоклавын хийт бетон гулдмай

MNS EN771-4:2016 Өргийн материал. Автоклавын хийт бетон гулдмай. 4-р хэсэг: Техникийн шаардлага

№ДБ 09/17

Олгосон: 2017.07.04

Дуусах: 2019.07.04

10

 “МСМ ГРУПП” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

G төрөл – MasterGlenium 8588

G төрөл – MasterGlenium 8402

C төрөл – MasterRoc SA160

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 11/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2018.08.16

11

 “ШИЛЭН ЦАМХАГ” ХХК

Бетон зуурмаг

М150, М200, М250, М300, М350, М400

С10, С15, С20, С25, С30

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн  шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 12/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2018.08.16

12

 “ГЭГЭЭН ТАЛСТ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй Т5 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 13/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2018.08.16

13

 “ИХ СОД ХӨГЖИЛ” ХХК

Хөөсөн полистирол /EPS/ хавтан

MNS EN13163:2011 Хөөсөн полистирол /EPS/ бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 14/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2018.08.16

14

“СИКА МОНГОЛИА” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

F төрөл Sika ViscoCrete 5500

G төрөл. Sika ViscoCrete 55 цуврал (10, 20, 30, 40, 50, 60)

Усны орцыг их хэмжээгээр багасгах болон удаашруулах нэмэлт

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ ДБ 15-1/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2019.08.16

15

“СИКА МОНГОЛИА” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

Е төрөл Sika ViscoCrete 5520W

Усны орц багасгах болон хурдасгах нэмэлт

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ ДБ 15-2/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2019.08.16

16

“СИКА МОНГОЛИА” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

G төрөл Sika ViscoTight

Усны орц багасгах болон удаашруулах нэмэлт

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ ДБ 15-3/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2019.08.16

17

“СИКА МОНГОЛИА” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

C төрөл Sigunit L54AF

Хурдасгах нэмэлт 

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ ДБ 15-4/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2019.08.16

18

“СИКА МОНГОЛИА” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

А төрөл Sika Latex-25A  

Усны орц багасгах нэмэлт 

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ ДБ 15-5/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2019.08.16

19

 “БИЛГҮҮН ТРЕЙД” ХХК

Бетон зуурмаг

М150, М200, М250, М300, М350, М400

С10, С15, С20, С25, С30

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн  шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ ДБ 16/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2019.08.16

20

 “БИЛГҮҮН ТРЕЙД” ХХК

Бетон зуурмаг

М450, М500, М550

С37

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн  шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ ДБ 17/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2018.08.16

21

“ХӨТӨЛ МӨНХИЙН ЗУЛ” ХХК

Зоорийн хана, суурийн гулдмай

 

 

 

Дулаан сувгийн төмөр бетон тэвш

 

Авто замын бетон болон төмөр бетон хашлага

 

 

Ханын дугуйвч, худгийн таг

MNS 0843:1987 Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай. Техникийн шаардлага

MNS 3875:1986 Дулаан сувгийн төмөр бетон тэвш. Техникийн нөхцөл

MNS 0842:2006 Авто замын бетон болон төмөр бетон хашлага. Техникийн шаардлага

MNS 0907:1982 Цэвэр ус, ариутгах татуургын шугамын худгийн угсармал төмөр бетон хийц

№ ДБ 18/17

Олгосон: 2017.09.29

Дуусах: 2018.09.29

22

“ФИНИКС КОНКРИТ” ХХК

Бетон зуурмаг

М100, М150, М200, М250, М300, М350, М400 /C10, C15, C20, C25, C30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн  шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ ДБ 19/17

Олгосон: 2017.09.29

Дуусах: 2018.09.29

23

“НАРАНТУНАМАЛ” ХХК

Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

№ ДБ 20/17

Олгосон: 2017.09.29

Дуусах: 2018.09.29

24

“ФОРВАРД БЛОК КОНСТРАКШН” ХХК

Зам талбайн хучилтын бетон хавтан

Ханын бетон гулдмай

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

MNS 6054:2009 Ханын бетон гулдмай. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ ДБ 21/17

Олгосон: 2017.09.29

Дуусах: 2019.09.29

25

 “ДБ ПАНЕЛ СИСТЕМ” ХХК

Хөөсөн полистирол /EPS/ хавтан.

Хөөсөн полистирол /PS/ дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол /EPS бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

MNS 6227:2010 Эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж. Техникийн шаардлага

№ ДБ 22/17

Олгосон: 2017.11.23

Дуусах: 2018.11.23

 

26

“ДБ ПАНЕЛ СИСТЕМ” ХХК

Хөөсөн хатуу полиуретан /PUR/ бүтээгдэхүн

Ханын өнгөлгөөний дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуремтан хавтан

MNS EN13165:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн хатуу полиуретан (PUR) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

MNS 5351:2004 Ханын өнгөлгөөтэй дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан хавтан. Техникийн шаардлага

№ ДБ 23/17

Олгосон: 2017.11.23

Дуусах: 2018.11.23

 

27

 “ӨРНӨХ КОНСТРАКШН” ХХК

Автоклавын хийт бетон гулдмай

MNS EN 771-4:2016 Өргийн материал. Автоклавын хийт бетон гулдмай. 4-р хэсэг

№ ДБ 24/17

Олгосон: 2017.11.23

Дуусах: 2018.11.23

28

 “ЭС АЙ ПИ ЭС МОНГОЛИА” ХХК

 СИП хавтан

ANSI/APA PRS 610.1-2013 Шинж чанарын үнэлгээ хийгдсэн бүтээцийн дулаан тусгаарлалттай ханын хавтангийн стандарт /Америкийн үндэсний стандарт 1 жил хэрэглэх эрх авсан/

№ ДБ 25/17

Олгосон: 2017.11.23

Дуусах: 2018.10.01

29

 “ЭРДЭНЭТ ОРГИЛ” ХХК

Дайрга 5-10 мм, 10-20 мм

MNS0390;1998 Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ ДБ 26/17

Олгосон: 2017.11.23

Дуусах: 2018.11.23

30

 “ЭРДЭНЭТ ОРГИЛ” ХХК

Бетон зуурмаг

М100, М150, М200, М250, М300, М350, М400 /C10, C15, C20, C25, C30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн  шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ ДБ 27/17

Олгосон: 2017.11.23

Дуусах: 2018.11.23

31

 “СТАР МЕБЕЛЬ” ХХК

Хуванцар (PVC) цонх, хаалга

4-12-4-9-4 хэмжээтэй 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ ДБ 28/17

Олгосон: 2017.12.25

Дуусах: 2018.12.25

32

 “ЗОРРО ХОС” ХХК

 Хуванцар (PVC) цонх хаалга

4М1-20-4М1 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат Т7 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ ДБ 29/17

Олгосон: 2017.12.25

Дуусах: 2018.12.25

33

 “ОГШИХ УНДРАЛ” ХХК

Хөөсөн полистирол /EPS/ хавтан

MNS EN13163:2011 Хөөсөн полистирол /EPS/ бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ ДБ 30/17

Олгосон: 2017.12.25

Дуусах: 2018.12.25


Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах /бүтээгдэхүүний нэр төрлөөр/

Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын албаны 2020 онд

 Тохирлын гэрчилгээ олгосон байдал /нийт/

 

дд

Бүтээгдэхүүний төрөл

Тохирлын гэрчилгээ

0

1

шинэ

сунгах

нийт

1

Портланд цемент

 

1

1

2

Бетон зуурмаг

4

1

5

3

Төмөр бетон эдлэл

1

 

1

4

Ган туйван

 

1

1

5

Керамик тоосго

2

 

2

6

Хуванцар цонх, хаалга, хаалт

2

5

7

7

Дүүргэгч материал

2

1

3

8

Хуванцар хоолой

1

 

1

9

Дулаалгын материал

2

2

4

10

Химийн нэмэлт

2

2

4

11

Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу, өнгөлгөөний замазка

2

 

2

12

ӨХЦДАШ-н төмөрбетон конусан шон, шонгийн залгаа

2

 

2

Нийт 

33

шинэ

20

 

 

сунгасан

 

13

 

 

2020 оны 8 сарын 1-ний байдлаар нийт 29 ААН-ийн 33 бүтээгдэхүүнд Тохирлын гэрчилгээ олгосон байна.

 

 

Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын албаны 2019 онд

 Тохирлын гэрчилгээ олгосон байдал /нийт/

 

дд

Бүтээгдэхүүний төрөл

Тохирлын гэрчилгээ

0

1

шинэ

сунгах

нийт

1

Портланд цемент

3

 

3

2

Бетон зуурмаг

9

1

10

3

Төмөр бетон эдлэл

 

8

8

4

Ган туйван

1

1

2

5

Явган зам талбайн хавтан

2

1

3

6

Керамик тоосго

4

 

4

7

Хуванцар цонх, хаалга

4

4

8

8

Дүүргэгч материал

1

2

3

9

Хуванцар хоолой

 

 

 

10

Хөнгөн бетон

 

1

1

11

Дулаалгын материал

7

1

8

12

Химийн нэмэлт

5

1

6

13

Бусад

1

 

1

нийт

57

шинэ

37

 

37

сунгасан

 

20

20

 

2019 онд нийт 44 ААН-ийн 57 бүтээгдэхүүнд Тохирлын гэрчилгээ олгосон байна.

 

 


Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах 2020 он

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “ХЭШИН” ХХК

Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

SR295 төрөл – D8мм, D10мм

SD390 төрөл – D10мм, D13мм

MNS JIS G 3112:2002 Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

№ДБ 01/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.01.17

 Дуусах: 2022.01.17

2

 “БЭСТ ДРИЙМ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

4М1-9-4М1-9-4М1 хэмжээтэй  2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй  5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй цонх, Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл Т6

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 02/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.01.17

 Дуусах: 2022.01.17

3

 “НАЧУ СОЁМБО КОНСТРАКШН” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

4М1-9-4М1-12-4М1 хэмжээтэй  2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй  5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй цонх, Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл Т6

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 03/20

Олгосон: 2020.01.17

 Дуусах: 2021.01.17

4

“МӨНХИЙН БАЯН ГАЛ” ХХК

Портландцемент ОРС 42.5

MNS 0974:2008 Портландцемент. Техникийн шаардлага

MNS GB 175:2019 Өргөн хэрэглээний портландцемент

№ДБ 04/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2022.03.27

5

“НОЦ ЦОНХ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

4М1-10-4М1-12-4М1 хэмжээтэй  2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй  6 тасалгаат хуванцар хүрээтэй цонх, Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл Т6

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 05/20

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2021.03.27

6

“СҮХ ИНДЭР” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М350, М400 /С10, С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 06/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2022.03.27

7

 “БОРХОЙН ӨРГӨӨ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М350, М400 /С10, С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 07/20

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2022.03.27

8

 “МЦЦТ” ХХК

Элс

Дайрга 5-10мм, 10-20мм, 20-40мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 08/20

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2022.03.27

9

“БАЯНДӨХӨМИЙН ХУРД” ХХК

Керамик тоосго М125

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 09/20

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2021.03.27

10

 “АКСУ АЛТАЙ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400 /С10, С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 10/20

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2021.04.30

11

 “ХОНГОР ХОЛДИНГ” ХХК

Элс

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 11/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2022.04.30

12

 “И ЗЭТ СИ ӨҮ ЭН” ХХК

 Бетоны химийн нэмэлт

D төрөл – HPS 300 Усны орц багасгах удаашруулах нэмэлт

 

MNS ASTM C494/ C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 12/20

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2022.04.30

13

 “И ЗЭТ СИ ӨҮ ЭН” ХХК

 Бетоны химийн нэмэлт

G төрөл – HPS 400 Усны орц их хэмжээгээр багасгах удаашруулах нэмэлт

MNS ASTM C494/ C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 13/20

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2022.04.30

14

“ХӨТӨЛИЙН ЗАНАР” ХХК

Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 14/20

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2021.04.30

15

“ХӨТӨЛИЙН ЗАНАР” ХХК

Барилгын зажлын ажилд хэрэглэх өнгөлгөөний замазка

MNS 5526:2005 Барилгын заслын ажилд хэрэглэх өнгөлгөөний замазка. Техникийн шаардлага

№ДБ 15/20

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2021.04.30

16

 “АН СЭ ХЭ” ХХК

 Кабелийн сувагчлалын полиэтилен хоолой

MNS 6744:2019 Кабелийн сувагчлалын хоолой. Атираатай хатуу полиэтилен хоолой. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 16/20

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2022.05.29

17

 “ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 017 ДУГААР АНГИ”

 Төмөр бетон хоолой (RCP)

MNS 5829:2007 Төмөрбетон хоолой /RCP/. Техникийн шаардлага

№ДБ 17/20

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2021.05.29

18

 “МӨНХ АМПЕР КОНСТРАКШН” ХХК

 EPS 120 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 18/20

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2021.05.29

19

 “ИДЭРЖИВАА” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 19/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2022.05.29

20

 “АЗТАВАН БУЛАГ” ХХК

Хүрмэн бетон гулдмай

MNS 6054:2009 Ханын бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 20/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2022.05.29

21

 “ГУРВАН ТАМИР” ХХК

Хүрмэн бетон гулдмай

MNS 6054:2009 Ханын бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 21/20

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2021.05.29

22

 “ИХ ҮЙЛСИЙН БҮТЭЭЛ КОНСТРАКШН” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 22/20

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2021.05.29

23

 “МАТЕРИАЛ ГЛАСС” ХХК

4-9-4-6-4 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй, 6 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т7 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 23/20

Олгосон: 2020.06.30

 Дуусах: 2021.06.30

24

 “ДҮҮРЭНДЭЛГЭР ХАНГАЙ” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 24/20

Олгосон: 2020.06.30

 Дуусах: 2021.06.30

25

 “ЭРДЭС СТАНДАРТ” ХХК

Шингэн шил

MNS GOST 13078:2017 Натрийн шингэн шил. Техникийн шаардлага

№ДБ 25/20

Олгосон: 2020.06.30

 Дуусах: 2021.06.30

26

“ЭРДЭС СТАНДАРТ” ХХК

С төрлийн бетоны химийн нэмэлт

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 26/20

Олгосон: 2020.06.30

 Дуусах: 2021.06.30

27

“НЭТЭНТ” ХХК

М75 маркийн керамик тоосго

МNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 27/20

Олгосон: 2020.06.30

 Дуусах: 2021.06.30

28

 “БҮРД ЖИ ТИ ЭЛ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 /С10,С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 28/20

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28

29

 “БАЯН ЭММО ДЕВЕЛОПЕР” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400 /С10,С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 29/20

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28

30

 “ЭКО ЦАГ” ХХК

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон

УКШ 9.27.15-2,2;

УКШ 10.32.19-3,6;

УКШ 12.35.19-4,68

MNS 4232:2011. Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон.Техникийн шаардлага

№ДБ 30/20

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28

31

 “ЭКО ЦАГ” ХХК

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шонгийн залгаа

КШЗ.11.56L-1;

КШЗ.11.56L;

КШЗ.12645U

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон бортогон шонгийн залгаа

ЦШЗ.9.40L;

ЦШЗ.9.40U;

ЦШЗ.6.40L;

ЦШЗ.6.40i;

ЦШЗ.6.40U;

ЦШЗ.4.5.40i

MNS 5612:2006. Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шонгийн залгаа. Техникийн шаардлага

 

 

 

MNS 4233:2007 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөрбетон бортгон (цилиндр ба конус ) шонгийн залгаа Техникийн шаардлага

№ДБ 31/20

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28

32

 “ЧАНДМАНЬ УУЛЫН ХИШИГ” ХХК

Элс

Хайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0346:2000  Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 32/20

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28

33

“АРВИН БЛОК” ХХК

EPS 100 төрлийн хөөсөн полиуретан хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 33/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28

34

“МСМ ГРУПП” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

С төрөл Masterroc SA-167

G төрөл Мasterglenium SKY 8588

G төрөл Маsterglenium SKY 8402

MNSASTM C494/C494M:2011 “Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага”

№ДБ 34/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.09.08

 Дуусах: 2022.09.08

35

 “САНТИ БУЙЛДИНГ МАТЕРИАЛС” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

Е төрөл JX-07

G төрөл JX-08

MNSASTM C494/C494M:2011 “Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага”

№ДБ 35/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.09.08

 Дуусах: 2022.09.08

36

“ТӨГС ЭРХЭС” ХХК

М100 маркийн керамик тоосго

МNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 36/20

Олгосон: 2020.09.08

 Дуусах: 2021.09.08

37

“ЭКО ХӨӨС” ХХК

EPS 120 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 37/20

Олгосон: 2020.09.08

 Дуусах: 2021.09.08

38

“ЦТ” ХХК

D400 марк, В0,75 ангийн полистирол бетон гулдмай

MNS 5771:2007 Полистиролбетон. Техникийн шаардлага

MNS 0831:2016 Автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 38/20

Олгосон: 2020.09.08

 Дуусах: 2021.09.08

39

“СТИЙЛ ЭНД КОНКРИЙТ” ХХК

Хэв хашмал

Ширээсэн арматур эдэлхүүн

Металл хэв

MNS 5121.2002 Цутгамал бетон, төмөрбетон бүтээцийн задалж шилжүүлдэг хашмал. Техникийн шаардлага

MNS 2797:2001 Төмөрбетон бүтээцийн ширээсэн арматур эдэлхүүн ба бэхэлгээний төмөр. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 3852:1985 Бетон ба төмөрбетон эдлэлийн металл хэв. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 39/20

Олгосон: 2020.09.08

 Дуусах: 2021.09.08

40

“УНДАРГА КОНСТРАКШН” ХХК

4-12-4-15-4 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 5  тасалгаат, 70мм өргөнтэй хуванцар (PVC) хүрээтэй, Т5 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 40/20

Олгосон: 2020.09.08

 Дуусах: 2021.09.08

41

“АРВИН БЛОК” ХХК

D600 маркийн сийрмэг бетон гулдмай

MNS 0831:2016 Автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 41/20

Олгосон: 2020.09.08

 Дуусах: 2021.09.08

42

“ЦЭЭБ” ХХК

4-9-4-9-4 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 6  тасалгаат, 70мм өргөнтэй хуванцар (PVC) хүрээтэй, Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 42/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.09.30

 Дуусах: 2022.09.30

43

“АЛЬКОР ЭДЦ” ХХК

EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

Шахалтын бат бэх CS(10)150

Гулзайлтын бат бэх BS350

Ус шингээлт WL(T)0,7

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 43/20

Олгосон: 2020.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

44

 “БАТС-ӨРГӨӨ” ХХК

D500 марк, В1 ангийн полистирол бетон гулдмай

MNS 5771:2007 Полистиролбетон. Техникийн шаардлага

MNS 0831:2016 Автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 44/20

Олгосон: 2020.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

45

 “БАТС-ӨРГӨӨ” ХХК

Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 45/20

Олгосон: 2020.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

46

 “ХӨХИЙ КОНСТРАКШН” ХХК

Элс

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 46/20

Олгосон: 2020.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

47

 “ЁЛ ЦАМХАГ” ХХК

Бетон зуурмаг С20, С30, С50

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 47/20

Олгосон: 2020.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

48

 “ЛАКИ ЛАЙФ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400 /С10,С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 48/20

Олгосон: 2020.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

49

 “ФИНИКС КОНКРИТ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400 /С10,С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 49/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2023.11.02

50

 “ГИНЖИН ХОЛБОО” ХХК

Алчуур хатаагч

Ф25х3.2мм-ийн цайрдсан ган хоолой ОХУ

MNS 6743:2019

№ДБ 50/20

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2021.11.02

51

 “ШИЛЭН ЦАМХАГ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, С500 /С10,С15, С20, С25, С30, С37/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 51/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

52

 “ДЭЛТ ХОШУУ” ХХК

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 52/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

53

 “МОНГАЛ ЭНЕРЖИ” ХХК

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон

УКШ 9.27.15-2,2;

УКШ 10.32.19-3,6;

УКШ 12.35.19-4,68

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон бортогон шонгийн залгаа

ЦШЗ.9.40L;

ЦШЗ.9.40U;

ЦШЗ.6.40L;

ЦШЗ.6.40i;

ЦШЗ.6.40U;

ЦШЗ.4.5.40i

MNS 4232:2011. Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон.Техникийн шаардлага

 

MNS 4233:2007 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөрбетон бортгон (цилиндр ба конус ) шонгийн залгаа Техникийн шаардлага

 

№ДБ 53/20

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2021.11.02

54

 “БУРХАНТ ХЯСААТ” ХХК

Сувгийн тэвш

Сувгийн хучилт

Суурийн гулдмай

MNS 3875:1986

MNS 0887:1983

MNS 0843:1987

№ДБ 54/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

55

“БУРХАНТ ХЯСААТ” ХХК

Үл хөдлөх тулгуур

Худгийн дугуйвч

Худгийн таг

MNS 3398:1982

MNS 0907:1982

MNS 2057:1986

№ДБ 55/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

56

“БУРХАНТ ХЯСААТ” ХХК

Дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан (PUR) бүрхүүл

MNS 5352:2004

№ДБ 56/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

57

 “СОНГОЛОН ХАЙРХАН” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 /С10,С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 57/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

58

 “СОНГОЛОН ХАЙРХАН” ХХК

Элс

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 58/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

59

 “АНТО ОД” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500 /С10,С15, С20, С25, С30, С37/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 59/20

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

60

 “АНТО ОД” ХХК

Элс

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 60/20

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

61

 “ДАРХАН КАРЬЕР” ХХК

Элс

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 61/20

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2021.11.02

62

 “САРУУЛ САЙХАН ГЭГЭЭВЧ” ХОРШОО

5-14-5-14-5 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 6  тасалгаат, 70мм өргөнтэй хуванцар (PVC) хүрээтэй, Т4 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 62/20

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2021.11.02

63

“УРБАН ИНЖЕНЕРИНГ СПЕЙШИЛИСТС” ХХК

4-14-4-14-4 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 5  тасалгаат, 70мм өргөнтэй хуванцар (PVC) хүрээтэй, Т4 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 63/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

64

“БАЯН НЭГҮЛ” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 6  тасалгаат, 70мм өргөнтэй хуванцар (PVC) хүрээтэй, Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 64/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

65

 “ОД ПЛАНТ” ХХК

4-8-4-8-4 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 6  тасалгаат, 70мм өргөнтэй хуванцар (PVC) хүрээтэй, Т5 ангийн цонх

4-16-4 хэмжээтэй, 1 хөндийт шилэн багцтай, 5  тасалгаат, 70мм өргөнтэй хуванцар (PVC) хүрээтэй, Т9 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 65/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

66

 “СЕЙФ АРМАТУР” ХХК

Мяндас полимер (FRP) арматур

ø6, ø8, ø10

GFRP-8-1271; GFRP-10-1073

MNS GOST31938:2015 Бетон бүтээцийг арматурчлах мяндсан полимер (FRP) арматур. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 66/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

67

 “ОТГОНТЭНГЭР ОРГИЛ” ХХК

Элс

Хайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0346:2000  Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 67/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

68

 “БИШРЭЛТ ТЭНҮҮН ХАНГАЙ” ХХК

EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

Шахалтын бат бэх CS(10)150

Гулзайлтын бат бэх BS350

Ус шингээлт WL(T)4.0

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 68/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

69

 “ЭРДЭНЭТ ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨААТҮГ

Цийдмэг будаг

MNS 5252:2003 Барилгын ажилд хэрэглэх цийдмэг будаг, Техникийн ерөнхий шаардлага ба турших арга

№ДБ 69/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

70

 “БОГД ЖАРГАЛАНТ ХӨГЖИЛ” ХХК

 Төмөр бетон хоолой (RCP)

1500.2. II

MNS 5829:2007 Төмөрбетон хоолой /RCP/. Техникийн шаардлага

№ДБ 70/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

71

 “ЭВТТРАК РЕМИКОН” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 71/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

72

 “САН РЕМИКОН” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400, /С10,С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 72/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

73

 “ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ТӨҮГ-Н БАРИЛГА ЗАСВАРЫН ЦЕХ

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400 /С10,С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 73/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2022.12.28


БАТАЛГААЖУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЛАВЛАХ /2021 ОН/-1-р хагас

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Үйлдвэрийн  хаяг, утас

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “ТВИН ТАУР” ХХК

Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 2-р хороо, Орбит 58-13 тоот

Утас: 91116055

№ДБ 01/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28

2

 ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 7782 ДУГААР АНГИ

Бетон зуурмаг В15, В20, В25, В30 /С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Дорноговь аймаг, Мандах сум

Утас: 89967590 

№ДБ 02/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28

3

 ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 110 ДУГААР АНГИ

Бетон зуурмаг В15, В20, В25, В30 /С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Өмнөговь аймаг Манлай Сум

Утас: 88700634, 88510110

№ДБ 03/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28

4

 ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 339 ДҮГЭЭР АНГИ

Бетон зуурмаг В15, В20, В25, В30 /С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Өмнөговь аймаг Манлай Сум

Утас: 88330339, 86166119

№ДБ 04/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28

5

“САНЧИР ИНЖЕНЕРИНГ” ХХК

Дайрга-5-10 мм, 10-20 мм,  Төмөр замын зурваст хэрэглэх дүүргэгч 20-40мм

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Ерөнхий техникийн шаардлага

MNS EN 13450:2015  Төмөр замын зурваст хэрэглэх дүүргэгч. Ерөнхий шаардлага

Өмнөговь аймаг Ханбогд сум Жавхлант баг

Утас: 99366091, 99891095

№ДБ 05/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28

6

“ХӨТӨЛ МӨНХИЙН ЗУЛ” ХХК

Төмөр бетон хоолой RCP,  Барилгын ялуу

MNS 5829:2007 Төмөрбетон хоолой /RCP/. Техникийн шаардлага

MNS 0864:2018 Тоосгон ханатай барилгын төмөр бетон ялуу. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 13-р хороо, 5-р хэсэг

Утас: 77448895, 99118895

№ДБ 06/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28

7

“МЕТРОПЛАСТ” ХХК

 Ус дамжуулахад зориулсан полиэтилен хоолой (PE) dn=20-450мм

MNS ISO 4427:2007 Ус дамжуулахад зориулсан полиэтилен хоолой (PE) Ерөнхий шаардлага

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, 38/4 байр

Утас: 99190808

№ДБ 07/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.05.21

 Дуусах: 2024.05.21

8

“МЕТРОПЛАСТ” ХХК

Ердийн хатуулагтай хуванцар хоолой (PVC-U) dn=50-315мм

MNS 5544:2005 Ердийн хатуулагтай хуванцар хоолой (PVC-U) Техникийн ерөнхий шаардлага

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, 38/4 байр

Утас: 99190808

№ДБ 08/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.05.21

 Дуусах: 2024.05.21

9

“МЕТРОПЛАСТ” ХХК

Халуун ба хүйтэн ус дамжуулах хуванцар хоолой-полипропилен (PP) dn=20-160мм

MNS ISO 15874-1:2007 Халуун ба хүйтэн ус дамжуулах хуванцар хоолойн систем Полипропилен (PP) Ерөнхий шаардлага,

MNS ISO 15874-2:2007 Халуун ба хүйтэн ус дамжуулах хуванцар хоолойн систем – Полипропилен (PP) 2-р хэсэг: Шугам хоолой

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, 38/4 байр

Утас: 99190808

№ДБ 09/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.05.21

 Дуусах: 2024.05.21

10

 “МӨНХИЙН БАЯНГАЛ” ХХК

Холимог портландцемент СРС32.5

MNS 0974:2008  Портландцемент. Техникийн шаардлага

Төв аймаг, Сэргэлэн сум, 1-р баг, 7-р зөрлөг

Утас: 70009188, 94488885

№ДБ 10/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.05.21

 Дуусах: 2022.05.21

11

 “АЛТАЙБАЙДРАГ КОНСТРАКШН” ХХК

А төрлийн GK-20 маркийн бетоны химийн нэмэлт

MNSASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, 24-А, Тээвэрчдийн гудамж, “Хера Индустриал парк” В-4 тоот

Утас: 99997804, 99909033

№ДБ 11/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.05.21

 Дуусах: 2023.05.21

12

“ГАН ХИЙЦ СЭНДВИЧ ХАВТАНГИЙН ҮЙЛДВЭР” ХХК

Барилгын эрдэс хөвөн болон хөөсөн полистирол дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж

MNS 6227:2010 Барилгын эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 7-р хороо, Ган хийц ХК-ийн байр  

Утас: 70170044, 89065566

№ДБ 12/21

Олгосон: 2021.05.21

 Дуусах: 2022.05.21

13

 “КЛАССИК ГРУПП” ХХК

5-14-5-14-5 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 80мм өргөнтэй 8 тасалгаат Т3 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, Эрчим хүчний гудамж, 35 тоот

Утас: 77478080, 99110325

№ДБ 13/21

Олгосон: 2021.05.21

 Дуусах: 2022.05.21

14

 “ИНГҮҮМЭЛ ЦОНХ” ХХК

4-13-4-13-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 72мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т5 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 27-р хороо, Сэлбэ 1-13 тоот

Утас: 80320707, 83028888

№ДБ 14/21

Олгосон: 2021.05.21

 Дуусах: 2022.05.21

15

 “ШАНХЫН ЭРДЭНЭ” ХХК

Элс 0-5мм

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390-1998 “Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн шаардлага

Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум, 2-р баг

Утас: 88103332, 94062626

№ДБ 15/21

Олгосон: 2021.05.21

 Дуусах: 2022.05.21

16

“ГЭГЭЭН ТАЛСТ” ХХК

4-15-4-15-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 80 мм өргөнтэй 8 тасалгаат Т4 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

УБ хот, Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо, Амгалан 5-136 тоот

Утас: 99010202, 99182062

№ДБ 16/21

Олгосон: 2021.06.25

 Дуусах: 2022.06.25

17

 “ТАНСАГ ТАЛСТ” ХХК

4-14-4-14-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т5 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг 10-р хороо, 1-1а тоот

Утас: 95111123, 99204014

№ДБ 17/21

Олгосон: 2021.06.25

 Дуусах: 2022.06.25

18

 “ШИНЭ ТООСГО” ХХК

М125 маркийн керамик тоосго

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар хот,СХДүүрэг 8-р  хороо Нуурын задгай

Утас: 88111496, 99895420

№ДБ 18/21

Олгосон: 2021.06.25

 Дуусах: 2023.06.25

19

 “ОЧИРНЯМ” ХХК

Элс

Хайрга 5-10ммм, 10-20мм

MNS 0392:2014 “Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага”

MNS 0346:2000 “Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага”

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 13 хороо

Утас: 99117869, 88983981

№ДБ 19/21

Олгосон: 2021.06.25

 Дуусах: 2022.06.25

20

 “ХАЙРХАН КОНКРЕТ” ХХК

С15, С20, С25, С30, С45, С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Өмнөговь аймаг Ханбогд сум

Утас: 99990940, 88482012

№ДБ 20/21

Олгосон: 2021.06.25

 Дуусах: 2022.06.25

21

 “ГОВЬ ЦАМХАГ” ХХК

С15, С20, С25, С30, С37, С45, С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум

Утас: 99101410, 99076636

№ДБ 21/21

Олгосон: 2021.06.25

 Дуусах: 2023.06.25


БАТАЛГААЖУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЛАВЛАХ /2021 ОН/-2-р хагас

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Үйлдвэрийн  хаяг, утас

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

22

“ДАРХАН ЦОНХ КОНСТРАКШН” ХХК

4-12-4-14-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т4 ангиллын цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

Дархан-уул аймаг, Дархан сум 13-р баг, 30-р хороолол, Үйлдвэрчний 1-122 тоот

Утас: 94545252, 99993153

№ДБ 22/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.07.30

 Дуусах: 2024.07.30

23

 “ИХ ҮЙЛСИЙН БҮТЭЭЛ КОНСТРАКШН” ХХК

4-15-4-15-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 80мм өргөнтэй 8 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т4 ангиллын цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Улаанхэрэм 1-15 тоот 

Утас: 99090383, 80119064

№ДБ 23/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.07.30

 Дуусах: 2023.07.30

24

 “ГУРВАН ТАМИР” ХХК

М50, М75, М100 маркийн хүрмэн бетон гулдмай

MNS 6054:2009 Ханын бетон гулдмай. Техникийн ерөнхий шаардлага

Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, 3-р баг

Утас: 99265185, 95714265

№ДБ 24/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.07.30

 Дуусах: 2023.07.30

25

 “МӨНХ АМПЕР КОНСТРАКШН” ХХК

EPS 250 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо, Товчооны зам БЦ 182-р ангийн байранд

Утас: 88119428, 99001752

№ДБ 25/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.07.30

 Дуусах: 2023.07.30

26

 “КАЯАК КОНКРЕТ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500,  М550 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг 20-р хороо, ТЭЦ-4-ийн баруун урд талд

Утас: 88116289, 99996834        

№ДБ 26/21

Олгосон: 2021.07.30

 Дуусах: 2022.07.30

27

 “ИВЭЭЛТ ТОСОН ДАЛЬ” ХХК

4-9-4-9-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 13-р хороо, Рашаантын 2-199 тоот

Утас: 98987979, 99071723

№ДБ 27/21

Олгосон: 2021.07.30

 Дуусах: 2023.07.30

28

 “ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 7782-Р АНГИ” УТҮГ

Дайрга 5-10мм, 10-20мм, Төмөр замын зурваст хэрэглэх дүүргэгч 20-60мм

MNS 0390-1998 “Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн шаардлага

MNS EN 13450:2015 Төмөр замын зурваст хэрэглэх дүүргэгч. Ерөнхий шаардлага

Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум, Сийрст баг

Утас: 88155889, 91115109

№ДБ 28/21

Олгосон: 2021.07.30

 Дуусах: 2022.07.30

29

 “ГОВЬ ЦАМХАГ” ХХК-ИЙН 1-Р ҮЙЛДВЭР

С15, С20, С25, С30, С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Таван толгой-Гашуун сухайт төмөр замын ПК004+000

Утас: 75108282, 99101410        

№ДБ 29/21

Олгосон: 2021.07.30

 Дуусах: 2023.07.30

30

 “ГОВЬ ЦАМХАГ” ХХК-ИЙН 4-Р ҮЙЛДВЭР

С15, С20, С25, С30, С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум ПК167+000, ПК219+000

Утас: 75108282, 99101410        

№ДБ 30/21

Олгосон: 2021.07.30

 Дуусах: 2023.07.30

31

 “МӨНХ ОД ЦАЦРАЛ” ХХК

Гадна сувгийн төмөр бетон хавтан М200

Дулааны сувгийн төмөр бетон тэвш М300

Усны аж ахуйн байгууламжийн төмөр бетон эдлэлүүд М100, М200, М300

Зам талбайн хучилтын бетон хавтан М300, М350, М400

Тоосгон ханатай барилгын төмөр бетон ялуу М200

Авто замын бетон болон төмөр бетон хашлага М400

Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай М150, М200

Төмөр бетон хоолой М450

35-500квт ил хуваарилах байгууламжийн төмөр бетон эдлэл М200, М300

Холбооны ба цахилгаан дамжуулах шугамын шонгийн төмөр бетон залгаас М300

MNS 0887:1983

 

MNS 3875:1986

 

 

MNS 2057:1986

 

 

MNS 4699:2016

 

 

 

MNS 0864:2018

 

MNS 0842:2006

 

 

MNS 0843:1987

 

MNS 5829:2007

MNS 3286:1989

 

 

 

MNS 1572:1983

Дархан-Уул аймаг Дархан сум 5-р баг

Утас: 99093250, 99373889

№ДБ 31/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.08.23

 Дуусах: 2023.08.23

32

 “ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 340-Р АНГИ” УТҮГ

М300, М350, М400 марк, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 13-р баг

Утас: 89280340,, 88710244

№ДБ 32/21

Олгосон: 2021.08.23

 Дуусах: 2022.08.23

33

 “РОКМОН” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо, ТАЦ-4-н баруун талд

Утас: 11331341, 98064989

№ДБ 33/21

Олгосон: 2021.08.23

 Дуусах: 2023.08.23

34

 “ХҮЧ БОРЖИГОН ХОЛДИНГ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо, Магнай трейд ШТС-н баруун талд

Утас: 99029027, 80038203

№ДБ 34/21

Олгосон: 2021.08.23

 Дуусах: 2023.08.23

35

 “ШИНЭ ЦОНХ ИНДАСТРИ” ХХК

4-9-4-9-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 17-р хороо, 62-848 тоот

Утас: 99197476, 89197476

№ДБ 35/21

Олгосон: 2021.08.23

 Дуусах: 2022.08.23

36

 “ОПТУ” ХХК

4-15-4-15-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 80мм өргөнтэй 8 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т4 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороо, 2-178 тоот

Утас: 99116485, 99446485

№ДБ 36/21

Олгосон: 2021.08.23

 Дуусах: 2022.08.23

37

 “МАНДАЛ ГЭРЭЛТ ӨРГӨӨ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350 марк, С10, С15, С20, С25 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 20-р хороо, Дунд гол үйлдвэрийн баруун бүс

Утас: 76111166, 99009955        

№ДБ 37/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.09.13

 Дуусах: 2023.09.13

38

 “ХӨТӨЛИЙН ЗАНАР” ХХК

барилгын ажилд хэрэглэх өнгөн болон суурь үеийн цавуу

барилгын заслын ажилд хэрэглэх өнгөлгөөний замазка

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

MNS 5526:2005 Барилгын заслын ажилд хэрэглэх өнгөлгөөний замазка. Техникийн шаардлага

Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сум, 1-р баг (Хөтөл), Үйлдвэрийн район-1

Утас: 99036955, 99000248        

№ДБ 38/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.09.13

 Дуусах: 2023.09.13

39

 “БҮРД ЖИ ТИ ЭЛ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Улаанбаатар, Налайх дүүрэг 1-р хороо, Энгэр шанд үйлдвэрийн бүс, задгай

Утас: 99105527, 99980007        

№ДБ 39/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.09.13

 Дуусах: 2023.09.13

40

 “БАТ БЭХ РЕМИКОН” ХХК

М450, М500, С550 марк, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо, Морин /17130/ 35 тоот

Утас: 91901060, 94104009        

№ДБ 40/21

Олгосон: 2021.09.13

 Дуусах: 2022.09.13

41

 “ФИНИКС БЬЮЛДИНГ МАТЕРИАЛС” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо, үйлдвэрийн өөрийн байр

Утас: 77307676

№ДБ 41/21

Олгосон: 2021.09.13

 Дуусах: 2023.09.13

42

 “ЛЭЛ МЕТАЛЛ” ХХК

SD 390 төрлийн D12-ийн нэрлэсэн голчтой ган туйван

MNS JIS G 3112:2002  Төмөрбетон бүтээцийн ган туйван

Төв аймаг, Баянчандмань сум 1-р баг

Утас: 89759985

№ДБ 42/21

Олгосон: 2021.09.13

 Дуусах: 2022.09.13

43

 “ГУРВАН ТАМИР” ХХК

5-14-5-14-5 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй 6 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т3 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

4-18-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай 70 мм өргөнтэй 6 тасалгаат  хуванцар (PVC)  хүрээтэй Т8 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, 3-р баг

Утас: 99265185, 95714265

№ДБ 43/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.09.29

 Дуусах: 2024.09.29

44

 “ЛЭЛ МИНЕРАЛ” ХХК

SD 390 төрлийн D12, D16-ийн нэрлэсэн голчтой ган туйван

SD 345 төрлийн D18-ийн нэрлэсэн голчтой ган туйван

MNS JIS G 3112:2002  Төмөрбетон бүтээцийн ган туйван

Төв аймаг, Борнуур сум, Нартын 4-р баг, Үйлдвэрийн дүүрэг, Өөрийн байранд

Утас: 95005678

№ДБ 44/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.09.29

 Дуусах: 2023.09.29

45

 “ТООСГОН УУЛ” ХХК

М100 маркийн керамик тоосго

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

Увс Чандмань сургуулийн доод талд 3-р баг 36

Утас: 99062138, 94223317

№ДБ 45/21

Олгосон: 2021.09.29

 Дуусах: 2022.09.29

46

 “ЭЙ ЭН ТИ ХАУС” ХХК

Барилгын ажилд хэрэглэх өнгөн болон суурь үеийн цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 7-р баг, Майхантын 1-1 тоот

Утас: 88102664, 99896050

№ДБ 46/21

Олгосон: 2021.09.29

 Дуусах: 2022.09.29

47

 “ТӨГС ӨСӨХ ПРЕМИУМ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Оюут баг 2А хороолол өөрийн үйлдвэрийн байр

Утас: 88889982, 95344345, 88118753

№ДБ 47/21

Олгосон: 2021.09.29

 Дуусах: 2022.09.29

48

 “МАСТЕР ПРО” ХХК

Барилгын ажилд хэрэглэх өнгөн болон суурь үеийн цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, 7А хороолол

Утас: 91914229

№ДБ 48/21

Олгосон: 2021.09.29

 Дуусах: 2022.09.29

49

 “МАСТЕР ЗУУРМАГ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо, Сонсголонгийн зам

Утас: 88119277, 88104507

№ДБ 49/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.10.18

 Дуусах: 2023.10.18

50

“СТАР МЕБЕЛЬ” ХХК

4-9-4-9-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11-р хороо, Зүүн ард Аюушын гудамж 6-184 тоот

Утас: 99006659, 99118304

№ДБ 50/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.10.18

 Дуусах: 2023.10.18

51

“СТАР МЕБЕЛЬ” ХХК

4-14-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т9 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11-р хороо, Зүүн ард Аюушын гудамж 6-184 тоот

Утас: 99006659, 99118304

№ДБ 51/21

Олгосон: 2021.10.18

 Дуусах: 2022.10.18

52

“ЭМ ЭЛ ТИ ПРЕСТИЖ” ХХК

М75 маркийн керамик тоосго

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг 32-р хороо, Шар хөвийн хоолой

Утас: 99011583

№ДБ 52/21

Олгосон: 2021.10.18

 Дуусах: 2022.10.18

53

 “ДИН ШИН ЦУТГАМАЛ ИНДАСТРИ” ХХК

Ган бэлдэц

Ган бөмбөлөг

MNS 4854:1999 Ган бэлдэц. Ерөнхий техникийн шаардлага

MNS 4433:1997 Бөмбөлөгт тээрмийн ган бөмбөлөг. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар, Налайх дүүрэг 3-р хороо

Утас: 95026889, 89533777

№ДБ 53/21

Олгосон: 2021.10.18

 Дуусах: 2022.10.18

54

 “САН ОРГИУ” ХХК

4-9-4-9-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 15-р баг Мангирт 2-48 тоот

Утас: 99107809, 85586655

№ДБ 54/21

Олгосон: 2021.10.18

 Дуусах: 2022.10.18

55

 “КОНКРЕТЕ БЕТОН ХИЙЦ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Говил 14-р баг 

Утас: 99367736, 99352066

№ДБ 55/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.10.18

 Дуусах: 2023.10.18

56

 “ШИНЭ ШИНЭЧЛЭЛТ” ХХК

4-12-4-9-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар, ХУД, 2-р хороо, “Монгол нэхмэл” ХК-ийн байранд

Утас: 88114294, 99038352

№ДБ 56/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.11.10

 Дуусах: 2024.11.10

57

 “САН РЕМИКОН” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо

Утас: 99073473, 77776565

№ДБ 57/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.11.10

 Дуусах: 2023.11.10

58

 “ДЭВЖИХ ТАВАН ХАН” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

Сэлэнгэ аймаг, Алтанбулаг сум, Үхэрчийн ам 1-105 тоот

Утас: 99139033, 99139968

№ДБ 58/21

Олгосон: 2021.11.10

 Дуусах: 2022.11.10

59

 “САЙХАН ТӨМӨРТ” ХХК

EPS 150 төрлийн  хөөсөн полистирол (EPS) хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал.  Хөөсөн полистирол (EPS)   бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар, БГД 20-р хороо, Эрчим хүчний гудамж, өөрийн байр

Утас: 99112264, 99082382

№ДБ 59/21

Олгосон: 2021.11.10

 Дуусах: 2022.11.10

60

 “ТОП ПРОДАКТ” ХХК

М150, М250, М350, М400, М450, М500 марк, С10, С20, С25, С30 ангийн хуурай бетон

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

Төв аймаг, Сэргэлэн сум, 1-р зөрлөг

Утас: 86867775, 88071705

№ДБ 60/21

Олгосон: 2021.11.10

 Дуусах: 2022.11.10

61

 “ЭКО ХӨӨС” ХХК

EPS 150 төрлийн  хөөсөн полистирол (EPS) хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал.  Хөөсөн полистирол (EPS)   бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Дуня ХХК-ийн байр

Утас: 99091524, 99093263

№ДБ 61/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.12.08

 Дуусах: 2023.12.08

62

 “ЦТ” ХХК

D400 маркийн полистирол бетон гулдмай

MNS 5771:2007 Полистиролбетон. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 12-р хороо, Хангайн 15-597 тоот                         

Утас: 99111428

№ДБ 62/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.12.08

 Дуусах: 2022.12.08

63

 “МӨНХИЙН ГЭГЭЭ ЦОНХ” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй 6 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т5 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

4-17-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй 6 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т8 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Үйлдвэрийн гудамж                         

Утас: 88110541, 77124444

№ДБ 63/21

Олгосон: 2021.12.08

 Дуусах: 2022.12.08

64

 “ЗДО” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 16-р хороо, “Синекс” хотхоны барилгын төслийн талбай   

Утас: 99177595, 99075667                     

№ДБ 64/21

Олгосон: 2021.12.08

 Дуусах: 2022.12.08

65

 “ТҮМЭН ТУЛГУУР” ХХК

Хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж

MNS 6227:2010 Барилгын эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж. Техникийн шаардлага

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22-р хороо, Хилчин 44-217 тоот

Утас: 99975107, 99056569

№ДБ 65/21

Олгосон: 2021.12.08

 Дуусах: 2022.12.08

66

 “ЭМ АЙ АР СИ КОНКРЕТ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, С10, С15, С20, С25, С30,С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 21-р хороо, Зуунмодын зам

Утас: 99115017, 89096973

№ДБ 66/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.12.27

 Дуусах: 2024.12.27

67

 “РОКМОН” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

УБ хот, Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо, Цэргийн ангийн баруун талд

Утас: 98095823, 98081218

№ДБ 67/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.12.27

 Дуусах: 2023.12.27

68

 “МОНГАЛ ЭНЕРЖИ” ХХК

ӨХЦДАШ-н УКШ 9.27.15-2,2; УКШ 10.32.19-3,6; УКШ 12.35.19-4,68 маркийн төмөр бетон конусан шон

ӨХЦДАШ-н ЦШЗ.9.40L; ЦШЗ.9.40U; ЦШЗ.6.40L; ЦШЗ.6.40i; ЦШЗ.6.40U; ЦШЗ.4.5.40i маркийн төмөр бетон бортогон шонгийн залгаа

MNS 4232:2011. Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон. Техникийн шаардлага

MNS 4233:2007 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөрбетон бортгон (цилиндр ба конус) шонгийн залгаа. Техникийн шаардлага

УБ хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо, өөрийн байр

Утас: 99097437, 91005144

№ДБ 68/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.12.27

 Дуусах: 2022.12.27

69

 “ЦЭЛГЭР ЦОНХ” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

4-20-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т9 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

Дархан-Уул аймаг, Дархан сумын 8-р баг, Нарантолгойн 2-р гудамж 15 тоотод өөрийн байранд

Утас: 99826591, 99212646

№ДБ 69/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.12.27

 Дуусах: 2023.12.27

70

 “ИХ АВГУШ” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй 6 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т5 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 2-р баг Магнай трейд ШТС-ийн зүүн талд

Утас: 99034411, 99365187

№ДБ 70/21 /сунгалт/

Олгосон: 2021.12.27

 Дуусах: 2023.12.27

71

 “ТЭМЭЭН ДЭРС” ХХК

зам талбайн хучилтын бетон хавтан

авто замын бетон хашлага

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

MNS 0842:2006 Автозамын бетон болон төмөрбетон хашлага. Техникийн шаардлага

Дархан-Уул аймаг дархан сум 8-р баг дэвшил 1-18-1 тоот

Утас: 99372380, 99675380

№ДБ 71/21

Олгосон: 2021.12.27

 Дуусах: 2022.12.27


БАТАЛГААЖУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЛАВЛАХ /2022 ОН/

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “ЭЛИТ ЦОНХ КОНСТРАКШН” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 01/22

Олгосон: 2022.01.14

 Дуусах: 2023.01.14

2

 “АЛТАЙ ХАНГАЙ КОНКРЕТ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350 марк, С10, С15, С20, С25 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 02/22

Олгосон: 2022.01.14

 Дуусах: 2023.01.14

3

 “ДАРХАН КАРЬЕР” ХХК

Элс 0-5мм

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Ерөнхий техникийн шаардлага

№ДБ 03/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.01.14

 Дуусах: 2024.01.14

4

“УРБАН ИНЖЕНЕРИНГ СПЕЙШИЛИСТС” ХХК

4-14-4-14-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т4 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 04/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.01.14

 Дуусах: 2024.01.14

5

“НЬЮ ГОЛДЕН ГЛАСС” ХХК

4-14-4-14-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 8 тасалгаат Т4 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга,

4-20-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 05/22

Олгосон: 2022.01.14

 Дуусах: 2023.01.14

6

 мсм групп” ХХК

 Бетоны химийн нэмэлт (G төрөл- Pro Matrix 90, C төрөл- MasterRock Sа167, G төрөл- MasterGlenium Sky8588, G төрөл- MasterGlenium Sky8402)

MNS ASTM С 494/С 494М:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 06/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.03.25

 Дуусах: 2025.03.25

7

мсм групп” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт (C төрөл- MasterRock Sа167, G төрөл- MasterGlenium Sky8588, G төрөл- MasterGlenium Sky8402)

MNS ASTM С 494/С 494М:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 07/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.03.25

 Дуусах: 2025.03.25

8

  “И ЗЭТ СИ ӨҮ ЭН” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт (E төрөл-HS, D төрөл- HPS300, G төрөл- HPS400)

MNS ASTM С 494/С 494М:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 08/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.03.25

 Дуусах: 2024.03.25

9

 “БАТС ӨРГӨӨ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 09/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.03.25

 Дуусах: 2025.03.25

10

“БАЯН ЦОРЖ” ХХК

Барилгын модон хаалга

MNS 0531:2002 Барилгын модон хаалга, цонх, тагтны хаалга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 10/22

Олгосон: 2022.03.25

 Дуусах: 2023.03.25

11

“МӨНХИЙН БАЯНГАЛ” ХХК

Портландцемент ОРС 42.5

MNS 0974:2008  Портландцемент. Техникийн шаардлага

№ДБ 11/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.04.28

 Дуусах: 2025.04.28

12

“МӨНХИЙН БАЯНГАЛ” ХХК

Портландцемент СРС 32.5

MNS 0974:2008  Портландцемент. Техникийн шаардлага

№ДБ 12/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.04.28

 Дуусах: 2025.04.28

13

“ЭНГҮҮН ОРГИЛ” ХХК

Ган туйван D13, SD390

Ган бөмбөлөг (Ball 60-1, Ball 80-1)

MNS JIS G 3112:2002 Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

MNS 4433:1997 Бөмбөгт тээрмийн ган бөмбөлөг. Техникийн шаардлага

№ДБ 13/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.04.28

 Дуусах: 2025.04.28

14

“БАТС-ӨРГӨӨ” ХХК

Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 14/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.04.28

 Дуусах: 2025.04.28

15

“ЭҮ ХҮЛЭГҮ ФОАМ” ХХК

Хөөсөн полистирол (EPS) хавтан (EPS 100 төрөл)

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 15/22

Олгосон: 2022.04.28

 Дуусах: 2023.04.28

16

“БАЯНЦЕМЕНТ” ХХК

Барилгын болон технологийн хэрэгцээний шохой

 

MNS 0347:2002 Барилгын болон технологийн хэрэгцээний шохой. Техникийн шаардлага

 

№ДБ 16/22

Олгосон: 2022.04.28

 Дуусах: 2023.04.28

17

“БАЯНЦЕМЕНТ” ХХК

Шохойн чулуу

MNS 0963:1991 Барилгын болон технологийн шохой үйлдвэрлэхэд зориулсан шохойн чулуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 17/22

Олгосон: 2022.04.28

 Дуусах: 2023.04.28

18

“НОГООН ЦАГИРАГ” ХХК

Байгалийн чулуун өнгөлгөөний хавтан

Байгалийн чулуун гулдмай. Явган замын хучилт

MNS3969:1987 Байгалийн чулуун өнгөлгөөний хавтан. Техникийн шаардлага

MNS EN 1342:2012 Байгалийн чулуун гулдмай. Явган замын хучилт. Техникийн шаардлага

№ДБ 18/22

Олгосон: 2022.04.28

 Дуусах: 2023.04.28

19

СЕЙФ АРМАТУР” ХХК

ø6мм, ø8мм, ø10мм голчтой мяндсан полимер (FRP) арматур

MNS GOST 31938:2015 Бетон бүтээцийг арматурчлах мяндас полимер (FRP) арматур. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 19/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.05.25

 Дуусах: 2024.05.25

20

КАНДА ХХК

металл хийц, бүтээц 200-1500мм-н Н төмөр, 120-200мм-н С төмөр

MNS 2630:2001 Барилгын металл бүтээц. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 20/22

Олгосон: 2022.05.25

 Дуусах: 2023.05.25

21

БИЛГҮҮН САР” ХХК

барилгын ажилд хэрэглэх өнгөн болон суурь үеийн цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 21/22

Олгосон: 2022.05.25

 Дуусах: 2023.05.25

22

“ХАН ЖАРГАЛАНТ СТОУНС” ХХК

элс 0-5мм, хайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн шаардлага

№ДБ 22/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.06.29

 Дуусах: 2024.06.29

23

“СА СА” ХХК

4-9-4-9-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 23/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.06.29

 Дуусах: 2024.06.29

24

“АРБЕТ” ХХК

Хучилтын төмөр бетон нүхтэй хавтан ГХНХ 59.12, ГХНХ 59.08, ГХНХ 47.12, ГХНХ 47.08, ГХНХ 29.12, ГХНХ 29.08

Даацын ялуу ДЯ12.12.22, ДЯ15.12.22, ДЯ18.12.22, ДЯ22.25.22, ДЯ25.25.22, Даацын бус ялуу Я12.12.8, Я15.12.14, Я18.12.14, Я22.12.14, Я25.12.14, Я28.12.22, Я31.12.22

Худгийн угсармал төмөр бетон хийц

MNS 1070:2009 Барилга байгууламжийн хучилтын төмөрбетон нүхтэй хавтан. Техникийн шаардлага

MNS 0864:2018 Барилгын төмөр бетон ялуу. Техникийн шаардлага

MNS 0907:1982 Худгийн угсармал төмөр бетон хийц

№ДБ 24/22

Олгосон: 2022.06.29

 Дуусах: 2024.06.29

25

“САЙХАН ХАНГАЙ КОНСТРАКШН” ХХК

4-13-4-13-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т5 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 25/22

Олгосон: 2022.06.29

 Дуусах: 2023.06.29

26

“БУЯНБАТ ТӨР” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат Т5 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга, 4-16-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат Т8 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 26/22

Олгосон: 2022.06.29

 Дуусах: 2023.06.29

27

“ИДЭРЖИВАА” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 27/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.08.10

 Дуусах: 2025.08.10

28

“АРВИН БЛОК” ХХК

D900 марк, В2.0 ангилалын автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай

MNS 0831:2016 Өргийн материал. Автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 28/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.08.10

 Дуусах: 2023.08.10

29

“ХАЙРХАН КОНКРЕТ” ХХК

С15, С20, С25, С30, С37, С45 С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон, шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 29/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.08.10

 Дуусах: 2024.08.10

30

“ПЛАС САПЛАЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ХХК

С10, С15, С20, С25, С30, С37, С45 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон, шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 30/22

Олгосон: 2022.08.10

 Дуусах: 2023.08.10

31

“АВАРГЫН АДИСЛАЛ” ХХК

4-13-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат Т5 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 31/22

Олгосон: 2022.08.10

 Дуусах: 2023.08.10

32

“СҮМБЭРХУНТАН” ХХК

М100, М125 маркийн ердийн керамик тоосго

МNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 32/22

Олгосон: 2022.08.10

 Дуусах: 2023.08.10

33

“КОРЕА СТАНДАРТ” ХХК

IIA зэрэглэлийн шүршдэг полиуретан

MNS ISO 8873-1:2015. Хатуу сүвэрхэг хуванцар. Дулаан тусгаарлах зориулалттай шүршдэг полиуретан хөөс. Техникийн шаардлага

№ДБ 33/22

Олгосон: 2022.08.10

 Дуусах: 2023.08.10

34

Чандмань уулын хишиг” ХХК

элс 0-5мм, хайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага,

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 34/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.08.31

 Дуусах: 2024.08.31

35

Чандмань уулын хишиг” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350 марк, С10, С15, С20, С25 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 35/22

Олгосон: 2022.08.31

 Дуусах: 2023.08.31

36

“МЕРЕКС” ХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 36/22

Олгосон: 2022.08.31

 Дуусах: 2023.08.31

37

“ЭГШИГТ ЦАМХАГ” ХХК

4-12-4-14-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т5 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 37/22

Олгосон: 2022.08.31

 Дуусах: 2023.08.31

38

“ЭН СИ ДИ ПРЕКОН” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 38/22

Олгосон: 2022.08.31

 Дуусах: 2023.08.31

39

“САНТИ БУЙЛДИНГ МАТЕРИАЛС” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт /Е төрлийн JX-07, G төрлийн JX-08/

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 39/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.09.22

 Дуусах: 2024.09.22

40

“УНДАРГА КОНСТРАКШН” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 40/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.09.22

 Дуусах: 2024.09.22

41

“БОСОО ШАРГА” ХХК

4-12-4-14-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат Т5 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга, 4-13-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 4 тасалгаат Т9 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 41/22

Олгосон: 2022.09.22

 Дуусах: 2023.09.22

42

“ХҮСЛЭНТ БҮТЭЭМЖ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 42/22

Олгосон: 2022.09.22

 Дуусах: 2023.09.22

43

“ЭН СИ ДИ ПРЕКОН ХХК”

Гадна ханын бетон, төмөрбетон хавтгайлж

Дотор ханын бетон, төмөрбетон хавтгайлж

Хучилтын төмөрбетон нүхтэй хавтан

Олон давхар барилгын төмөрбетон багана

Төмөрбетон дам нуруу

MNS 3989:1987 Орон сууц, олон нийтийн барилгын гадна ханын бетон, төмөрбетон хавтгайлж. Ерөнхий техникийн нөхцөл

MNS 3988:1987 Орон сууц, олон нийтийн барилгын дотор ханын бетон, төмөрбетон хавтгайлж. Техникийн ерөнхий шаардлага нөхцөл

MNS 1070:2009 Барилга, байгууламжийн хучилтын төмөрбетон нүхтэй хавтан. Техникийн шаардлага

MNS 4042:2019 Олон давхар барилгын төмөр бетон багана. Техникийн шаардлага

MNS 4041:2019 Барилгын төмөр бетон дам нуруу. Техникийн шаардлага

№ДБ 43/22

Олгосон: 2022.09.22

 Дуусах: 2023.09.22

44

“ОЛОН ОВООТ ЦАХИР” ХХК

4-9-4-9-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга, 4-16-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т9 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 44/22

Олгосон: 2022.09.22

 Дуусах: 2023.09.22

45

СИКА МОНГОЛИА” ХХК

Бетоны химийн нэмэлтүүд F төрөл-SikaViscoCrete 5500, G төрөл -SikaViscoCrete 55.... (10;20;30;40;50;60), Е төрөл-SikaViscoCrete 5520W, G төрөл-SikaVisсoTight, C төрөл -Sigunit L54 AF, А төрөл -Sika latex 25A

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 45/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.10.18

 Дуусах: 2025.10.18

46

борхойн өргөө” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, C10, C15, C20, C25, C30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 46/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.10.18

 Дуусах: 2024.10.18

47

МЦЦТ” ХХК

элс 0-5 мм

дайрга 5-10, 10-20, 20-40 мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS0390:1998 Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 47/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.10.18

 Дуусах: 2024.10.18

48

ЭРДЭНЭ МАНДАЛ ДЭЛГЭРЭХ” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хүрээтэй Т5 ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга,  4-17-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хүрээтэй Т9 ангиллын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 48/22

Олгосон: 2022.10.18

 Дуусах: 2023.10.18

49

МАКС ӨРГӨӨХХК

М150, М200, М300, М350 марк, В10, В15, В20, В25 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 49/22

Олгосон: 2022.10.18

 Дуусах: 2023.10.18

50

“Нутгийн буян групп” ХХК

4-16-4-16-4 шилэн багцтай, 82 мм өргөнтэй 7 тасалгаат хүрээтэй, Т3 ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга,  4-16-4-9-4 шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хүрээтэй, Т5 ангиллын хуванцар (PVC)  цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 50/22

Олгосон: 2022.10.18

 Дуусах: 2023.10.18

51

ШИЛЭН ЦАМХАГ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500 марк, C10, C15, C20, C25, C30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 51/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.11.11

 Дуусах: 2025.11.11

52

ДЭЛТ ХОШУУ” ХХК

дайрга 5-10 мм, 10-20 мм

MNS0390:1998 Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 52/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.11.11

 Дуусах: 2024.11.11

53

ТӨГС ӨСӨХ ПРЕМИУМ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, C10, C15, C20, C25, C30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 53/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.11.11

 Дуусах: 2024.11.11

54

“Ан Сэ Хэ” ХХК

Кабелийн сувагчлалын хоолой. Атираатай хатуу полиэтилен хоолой

MNS 6744:2019 Кабелийн сувагчлалын хоолой. Атираатай хатуу полиэтилен хоолой. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 54/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.01

 Дуусах: 2025.12.01

55

“Танлон” ХХК

М125 маркийн ердийн керамик тоосго

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 55/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.01

 Дуусах: 2024.12.01

56

“ЧАВГЫН ШАНД” ХХК

М100 маркийн ердийн керамик тоосго

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 56/22

Олгосон: 2022.12.01

 Дуусах: 2023.12.01

57

“Цонжай” ХХК

EPS 200 төрлийн хөөсөн полистирол (EPS) хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 57/22

Олгосон: 2022.12.01

 Дуусах: 2023.12.01

58

“МАПРОУД” ХХК

М200, М250, М350 марк, С15, С20, С25 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 58/22

Олгосон: 2022.12.01

 Дуусах: 2023.12.01

59

АНТО ОД” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, C10, C15, C20, C25, C30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 59/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.01

 Дуусах: 2024.12.01

60

АНТО ОД” ХХК

элс 0-5 мм, дайрга 5-10, 10-20 мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS0390:1998 Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 60/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.01

 Дуусах: 2024.12.01

61

“Евровиндоу” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 72 мм өргөнтэй, 6 тасалгаат хүрээтэй Т5 ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга,  4-16-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 72 мм өргөнтэй, 6 тасалгаат хүрээтэй Т8 ангиллын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 61/22

Олгосон: 2022.12.01

 Дуусах: 2023.12.01

62

“ЭРДЭНЭТ ОРГИЛ” ХХК

М150, М200, М250, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 62/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.15

 Дуусах: 2024.12.15

63

ОТГОНТЭНГЭР ОРГИЛ” ХХК

элс 0-5 мм,  хайрга 5-10, 10-20 мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс.

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 63/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.15

 Дуусах: 2024.12.15

64

жишиг бетон” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350 марк, В10, В15, В20, В25 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 64/22

Олгосон: 2022.12.15

 Дуусах: 2023.12.15

65

ЗҮҮН ШАНД” ХХК

М150, М200, М250, М300 марк, В10, В15, В20, В22.5

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 65/22

Олгосон: 2022.12.15

 Дуусах: 2023.12.15

66

“ЭНЕРЖИ ИМПАЙР” ХХК

М150, М200, М250, М300 маркийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 66/22

Олгосон: 2022.12.15

 Дуусах: 2023.12.15

67

“ЭНЕРЖИ ИМПАЙР” ХХК

элс 0-5 мм,  хайрга 5-10, 10-20 мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс.

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 67/22

Олгосон: 2022.12.15

 Дуусах: 2023.12.15

68

“СОНГОЛОН ХАЙРХАН” ХХК

М150, М200, М250, М350, М400, М450, М500 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 68/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2025.12.23

69

“СОНГОЛОН ХАЙРХАН” ХХК

элс 0-5 мм,  дайрга 5-10, 10-20 мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS0390:1998 Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 69/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2025.12.23

70

бурхант хясаат” ХХК

Гадна сувгийн төмөр бетон хавтан, Дулааны сувгийн төмөр бетон тэвш, Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай, Цэвэр ус ариутгах татуургын шугамын худгийн угсармал төмөрбетон хийц, Усны аж ахуйн байгууламжийн төмөр бетон эдлэлүүд

MNS 0887:1983 Гадна сувгийн төмөрбетон хавтан,

MNS 3875:1986 Дулаан сувгийн төмөрбетон тэвш. Техникийн нөхцөл,

MNS 0843:1987 Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай. Техникийн нөхцөл,

MNS 0907:1982 Цэвэр ус ариутгах татуургын шугамын худгийн угсармал төмөрбетон хийц,

MNS 2057:1986 Усны аж ахуйн байгууламжийн төмөрбетон эдлэлүүд. Ерөнхий техникийн нөхцөл

№ДБ 70/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2024.12.23

71

НЭТЭНТ” ХХК

М100 маркийн ердийн керамик тоосго

МNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 71/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2024.12.23

72

“САН ОРГИУ” ХХК

4-9-4-9-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 5 тасалгаат, Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх хаалга,  4-20-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 5 тасалгаат, Т9 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007  Барилгын цонх. Техникийн шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 72/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2024.12.23

73

“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ТӨҮГ

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 73/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2025.12.23

74

“ЧИМЭЭЛХҮЙ” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 72 мм өргөнтэй, 6 тасалгаат, Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх хаалга

4-12-4-14-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 72 мм өргөнтэй, 3 тасалгаат, Т5 ангиллын металл хүрээтэй цонх хаалга

MNS 5802:2007  Барилгын цонх. Техникийн шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

MNS GOST 21519:2014 Хөнгөн цагаан хайлшин цонх. Техникийн шаардлага

№ДБ 74/22

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2023.12.23

75

“БИ ЭЙЧ ПЛАС” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 75/22

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2023.12.23

76

“БОРЖИГОН КОНКРЕТ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 маркийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 76/22

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2023.12.23


Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах 2023 он /эхний хагас жил/

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “ЦЭЭБ” ХХК

4-9-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 78 мм өргөнтэй, 6 тасалгаат хүрээтэй Т6  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 01/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.01.13

 Дуусах: 2026.01.13

2

 “ХЭШИН” ХХК

Ган туйван D10/SR295, D10/SD390, D13/SD390

MNS JIS G 3112:2002 Төмөрбетон бүтээцийн ган туйван. Техникийн шаардлага

№ДБ 02/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.01.13

 Дуусах: 2024.01.13

3

 “ТӨГС ЭРХЭС” ХХК

М100, М125 маркийн ердийн керамик тоосго

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 03/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.01.13

 Дуусах: 2025.01.13

4

ТОП ПРОДАКТ” ХХК

өндөр бат бэхтэй зуурмагийн савласан хуурай хольц /C20, C25, C30, С37 анги/

өргийн зуурмагийн хуурай хольц /С10 анги/

MNS ASTM C387/387M:2022 Бетон ба өндөр бат бэхтэй зуурмагийн савласан хуурай хольц, Техникийн шаардлага

MNS ASTM C1714/С1714M:2022 Өргийн зуурмагийн урьдчилан хольж савласан хуурай хольц, Техникийн шаардлага

№ДБ 04/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.01.31

 Дуусах: 2025.01.31

5

ХӨТӨЛ МӨНХИЙН ЗУЛ” ХХК

Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай М150, М200,

Дулааны сувгийн төмөр бетон тэвш М300,

Автозамын бетон болон төмөрбетон хашлага  М400,

Худгийн угсармал төмөрбетон хийц М200,

Төмөрбетон хоолой  М450,

Барилгын төмөр бетон ялуу  М200

“MNS 0843:1987 Зоорийн хана, суурийн гулдмай.Техникийн шаардлага,

MNS 3875:1986 Дулааны сувгийн төмөрбетон тэвш.Техникийн шаардлага,

MNS 0842:2006 Автозамын бетон, төмөрбетон хашлага.Техникийн шаардлага,

MNS 0907:1982 Худгийн угсармал төмөрбетон хийц эдлэл.Техникийн шаардлага,

MNS 5829:2007 Төмөр бетон хоолой. Техникийн шаардлага,

MNS 0864:2018 Барилгын төмөрбетон ялуу. Техникийн шаардлага”

№ДБ 05/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.01.31

 Дуусах: 2025.01.31

6

“ДЭВЖИХ ТАВАН ХАН” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 06/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.01.31

 Дуусах: 2025.01.31

7

“ДЭВЖИХ ТАВАН ХАН” ХХК

элс 0-5 мм

дайрга 5-10, 10-20 мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 07/23

Олгосон: 2023.01.31

 Дуусах: 2024.01.31

8

ДОРНОД ГАН ХИЙЦ” ХХК

Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай М150, М200 (СБ4, СБ5, СБ6),

Даацын болон даацын бус ялуу  М200,

Хучилтын төмөр бетон нүхтэй хавтан М250 (ХНХ 63:12, ХНХ 59:12, ХНХ 63:08, ХНХ 59:08),

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон М450 (УКШ 12:35:19, УКШ 11:34:19, УКШ 10.30.17, УКШ 9.27.15)

MNS 0843:1987 Зоорийн хана, суурийн гулдмай.Техникийн шаардлага,

MNS 0864:2018 Барилгын төмөрбетон ялуу. Техникийн шаардлага,

MNS 1070:2009 Хучилтын нүхтэй хавтан.Техникийн шаардлага,

MNS 4232:2011 Төмөрбетон конусан шон.Техникийн шаардлага

№ДБ 08/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.01.31

 Дуусах: 2025.01.31

9

ТЭНГЭР УУЛ ТРЕЙД” ХХК

зам талбайн хучилтын бетон хавтан М300, М350, М400

автозамын бетон ба төмөрбетон хашлага М400

MNS 4699:2016  Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

“MNS 0842:2006 Авто замын бетон болон төмөр бетон хашлага

№ДБ 09/23

Олгосон: 2023.01.31

 Дуусах: 2024.01.31

10

“МИКС ПРО” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 10/23

Олгосон: 2023.01.31

 Дуусах: 2024.01.31

11

“ОДКОН САЛХИВЧ” ХХК

Дулаан дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл

MNS 5352:2004 Дулаан дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл. Техникийн шаардлага

№ДБ 11/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.02.14

 Дуусах: 2025.02.14

12

ЭКО ЦАГ” ХХК

ӨХЦДАШ-н төмөр бетон конусан шон /УКШ 9.27.15-2.2;  УКШ 10.32.19-3.8; УКШ 12.35.19-4.68;   УКШ 15.39.19-12.0/

ӨХЦДАШ-н төмөр бетон конусан шонгийн залгаа /КШЗ 11.56L-1;  КШЗ 11.56L; КШЗ 12.45U/

ӨХЦДАШ-н төмөр бетон бортгон шонгийн залгаа /ЦШЗ 9.40L; ЦШЗ 9.40U; ЦШЗ 6.40L; ЦШЗ 6.40i; ЦШЗ 6.40U; ЦШЗ 4.5.40i/

MNS 4232:2011  Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон. Техникийн шаардлага

MNS 5612:2006 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шонгийн залгаа.  Техникийн шаардлага

MNS 4233:2007 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон бортгон шонгийн залгаа. Техникийн шаардлага

№ДБ 12/23 /сунгалт/

№ДБ 13/23 /сунгалт/

№ДБ 14/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.02.14

 Дуусах: 2025.02.14

13

“Дулаан баян говь” ХХК

С15, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 15/23

Олгосон: 2023.02.14

 Дуусах: 2024.02.14

14

МӨНХ ТЭНГЭРИЙН ТАШУУР” ХХК

Худгийн ханын дугуйвч М200,

Даацын ба даацын бус ялуу М200,

 Дулааны сувгийн төмөр бетон тэвш М300,

Гадна сувгийн төмөрбетон хавтан М200 (ГСХ-5, ГСХ-6, ГСХ-7, ГСХ-9),

Автозамын бетон болон төмөрбетон хашлага М300 (ЕТХ50.20.8,  ЕТХ100.20.8),

Зам талбайн хучилтын бетон хавтан М300

MNS 0907:1982 Худгийн угсармал төмөрбетон хийц эдлэл.Техникийн шаардлага

MNS 0864:2018 Барилгын төмөрбетон ялуу. Техникийн шаардлага

MNS 3875:1986 Дулааны сувгийн төмөрбетон тэвш.Техникийн шаардлага

MNS 0887:1983 Гадна сувгийн төмөрбетон хавтан

MNS 0842:2006 Автозамын бетон, төмөрбетон хашлага.Техникийн шаардлага

MNS 4699:2016  Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 16/23

Олгосон: 2023.02.14

 Дуусах: 2024.02.14

15

АЛЬКОР ЭДЦ” ХХК

EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол (EPS) хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 17/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.02.14

 Дуусах: 2025.02.14

16

НОЦ ЦОНХ” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 6 тасалгаат хүрээтэй Т6  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 18/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.03.16

 Дуусах: 2025.03.16

17

“БАТ БЭХ РЕМИКОН” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 19/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.03.16

 Дуусах: 2025.03.16

18

“ШИЛМЭЛ ӨРГӨӨ” ХХК

Зам талбайн хучилтын бетон хавтан М400

MNS 4699:2016  Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 20/23

Олгосон: 2023.03.16

 Дуусах: 2024.03.16

19

ЭБОН” ХХК

EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол (EPS) хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 21/23

Олгосон: 2023.03.16

 Дуусах: 2025.03.16

20

“ЖАРГАЛАНТ ӨӨДӨӨ” ХХК

В1.0 ангийн полистиролбетон гулдмай

Барилгын дотор ханын полистиролбетон угсармал хавтан

MNS 5771:2007 Полистиролбетон. Техникийн шаардлага

MNS 5772:2007 Барилгын дотор хана-Угсармал хавтан.Техникийн шаардлага

№ДБ 22/23

Олгосон: 2023.03.16

 Дуусах: 2024.03.16

21

КЕЙ ВИ ДИ” ХХК

4М1-14-4М1-12-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 4 тасалгаат хүрээтэй Т6  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга, 4М1-14-4М1-12-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 85 мм өргөнтэй, 7 тасалгаат хүрээтэй Т5  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга, 4М1-12-4М1 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 4 тасалгаат хүрээтэй Т9  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 23/23

Олгосон: 2023.04.20

Дуусах: 2026.04.20

22

“ХУНХУА” ХХК

М75 маркийн ердийн керамик тоосго

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 24/23

Олгосон: 2023.04.20

Дуусах: 2024.04.20

23

ОМНИС ИМПЕКС” ХХК

зам талбайн хучилтын бетон хавтан,  явган зам талбайн бетон хашлага

MNS 4699:2016  Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

MNS 0842:2006 Автозамын бетон, төмөрбетон хашлага.Техникийн шаардлага

№ДБ 25/23

Олгосон: 2023.04.20

Дуусах: 2024.04.20

24

цогт баянбулаг” ХХК

худгийн угсармал  төмөр бетон хийцүүд

MNS 0907:1982 Худгийн угсармал төмөрбетон хийц эдлэл.Техникийн шаардлага

№ДБ 26/23

Олгосон: 2023.04.20

Дуусах: 2024.04.20

25

СҮЛДЭТ ҮЙЛС” ХХК

4-8-4-11-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хүрээтэй Т6  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга, 4-18-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хүрээтэй Т9  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 27/23

Олгосон: 2023.04.20

Дуусах: 2024.04.20

26

“БАЯНЦЕМЕНТ” ХХК

барилгын болон технологийн хэрэгцээний шохой, 

шохойн чулуу

MNS 0347:2002 Барилгын болон технологийн хэрэгцээний шохой. Техникийн шаардлага

MNS 0963:1991 Барилгын болон технологийн хэрэгцээний шохой үйлдвэрлэхэд зориулсан шохойн чулуу. Техникийн нөхцөл

№ДБ 28/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.05.10

 Дуусах: 2026.05.10

27

“ЦЭНГИЙН ЗАМ” ХХК

зам талбайн хучилтын бетон хавтан В25

автозамын бетон болон төмөрбетон  хашлага В30

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

MNS 0842:2006 Автозамын бетон болон төмөр бетон хашлага. Техникийн шаардлага

№ДБ 29/23

Олгосон: 2023.05.10

 Дуусах: 2024.05.10

28

ХАШ ГОЁОХХК

М150, М200, М250, М300, М350 марк, В10, В15, В20, В25 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 30/23

Олгосон: 2023.05.10

 Дуусах: 2024.05.10

29

АЛТАН ТЭРЭМХХК

М150, М200, М250, М300, М350 марк, В10, В15, В20, В25 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 31/23

Олгосон: 2023.05.10

 Дуусах: 2024.05.10

30

“БЭСТ ЭРГЭЛ” ХХК

Бетоны химийн нэмэлтүүд G төрөл –SPF-100B2, G төрөл –SPF-100WP, Е төрөл-DB-707

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 32/23

Олгосон: 2023.05.10

 Дуусах: 2024.05.10

31

“БАЯНДӨХӨМИЙН ХУРД” ХХК

М100 маркийн ердийн керамик тоосго

MNS  0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 33/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.05.29

 Дуусах: 2025.05.29

32

“ЭГ ӨРГӨӨ” ХХК

D400 маркийн полистиролбетон гулдмай

MNS 5771:2007 Полистиролбетон. Техникийн шаардлага

№ДБ 34/23

Олгосон: 2023.05.29

 Дуусах: 2024.05.29

33

ГЭРЭЛТ ДӨЛ КОНСТРАКШН” ХХК

EPS 150 төрлийн  хөөсөн полистирол (EPS) гулдмай (хэв хашмал)

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал.  Хөөсөн полистирол (EPS)   бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 35/23

Олгосон: 2023.05.29

 Дуусах: 2024.05.29

34

КЛАССИК БЬЮЛДИНГХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 36/23

Олгосон: 2023.05.29

 Дуусах: 2024.05.29

35

“ДААЦЫН ЦАМХАГ ХОЛДИНГ” ХХК

D600 маркийн автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай

MNS 0831:2016 Өргийн материал. Автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 37/23

Олгосон: 2023.05.29

 Дуусах: 2024.05.29

36

“МӨНХИЙН ГЭГЭЭ ЦОНХ” ХХК

4М1-14-4М1-14-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хүрээтэй Т5  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга, 4М1-16-4М1 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хүрээтэй Т8  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 38/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2025.06.19

37

КАЯАК КОНКРЕТ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 39/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2025.06.19

38

КАЯАК КОНКРЕТ” ХХК

М600, М650 марк, С45, С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 40/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.06.19

39

“ЭС СИ СИ ДИ ТРЕЙД” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 41/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.06.19

40

“БИЛГҮҮН ХИЙЦ” ХХК

Хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж

MNS 6227: 2010 Барилгын дулаан тусгаарлах материал-Эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж. Техникийн шаардлага

№ДБ 42/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.06.19

41

“ӨВ ИДЭР” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350 маркийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 43/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.06.19

42

“ӨВ ИДЭР” ХХК

Элс 0-5мм

Хайрга 5-10 мм, 10-20 мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 44/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.06.19

43

“МЭЙДЖОР САПЛАЙ” ХХК

С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 45/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.06.19

44

“МЭЙДЖОР САПЛАЙ” ХХК

Өндөр хүчдэлийн шугамын тулгуурын төмөрбетон суурь, чагт

MNS 2228:2019 Угсармал бетон, төмөр бетон эдлэл. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 46/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.06.19

45

МЭРГЭДИЙН САЛХИ” ХХК

Зам талбайн хучилтын бетон хавтан В30

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

 

№ДБ 47/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.06.19

46

“ХАЙРХАН КОНКРЕТ” ХХК

С15, С20, С25, С30, С37, С45, С50

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 48/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.08.10


Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах 2023 он /сүүлийн хагас жил/

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

47

ШУТИС ДаТС-ийн бетон эдлэлийн үйлдвэр

зам талбайн хучилтын бетон хавтан

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 49/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2026.08.09

48

“МОНГАЛ ЭНЕРЖИ” ХХК

өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөрбетон шон

MNS 4232:2023 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөрбетон шон. Техникийн шаардлага

№ДБ 50/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2025.08.09

49

“МОНГАЛ ЭНЕРЖИ” ХХК

өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөрбетон бортгон шонгийн залгаа

MNS 4233:2007 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөрбетон бортгон шонгийн залгаа. Техникийн шаардлага

№ДБ 51/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2025.08.09

50

“ГУРВАН ТАМИР” ХХК

М75 маркийн хүрмэн бетон гулдмай

MNS 6054:2009 Ханын бетон гулдмай. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 52/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2026.08.09

51

“НТ СИСТЕМС” ХХК

EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

MNS EN 13163:2011 Дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 53/23

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2025.08.09

52

“НТ СИСТЕМС” ХХК

хөөсөн полистирол (EPS) дулаалгатай конкреволл хавтан

MNS 6318:2012 Хөөсөн полистирол (EPS) дулаалгатай конкреволл хавтан. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 54/23

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2025.08.09

53

“МИКС ПРО” ХХК

М450, М500, М550 марк, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 55/23

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2024.08.09

54

“ЭРДЭС БЕТОН” ХХК

ус зайлуулах төмөрбетон хоолой

MNS 5829:2007 Төмөрбетон хоолой (RCP). Техникийн шаардлага

№ДБ 56/23

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2025.08.09

55

“ӨВӨР ХАРЗАТ” ХХК

элс 0-5мм                    

5-10 мм, 10-20 мм-н хайрга

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 57/23

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2024.08.09

56

“ЦДЦ” ХХК

М125 маркийн ердийн керамик тоосго

MNS  0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 58/23

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2024.08.09

57

“САЙХАН ТӨМӨРТ” ХХК

EPS 120 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

MNS EN 13163:2011 Дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 59/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2025.08.09

58

КОНКРЕТ АДМИКС” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт (СА-1А А төрлийн ус багасгагч нэмэлт, СА-2A G төрлийн их хэмжээгээр ус багасгагч, удаашруулагч нэмэлт, СА-3А Е төрлийн ус багасгадаг, түргэсгэгч нэмэлт)

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 60/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.31

 Дуусах: 2026.08.31

59

ЁЛ ЦАМХАГ” ХХК

С15, С20, С25, С30, С37, С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 61/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.31

 Дуусах: 2026.08.31

60

ИХ ҮЙЛСИЙН БҮТЭЭЛ КОНСТРАКШН” ХХК

4-14-4-14-4 шилэн багцтай, 8 тасалгаат 80 мм хуванцар хүрээтэй Т4 ангилалын цонх,  4-16-4 шилэн багцтай 6 тасалгаат 70мм хуванцар хүрээтэй Т8 ангиллын цонх

MNS 5802:2007  Барилгын цонх. Техникийн шаардлага  

MNS 5830: 2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 62/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.31

 Дуусах: 2025.08.31

61

ТҮМЭН ТУЛГУУР” ХХК

хөөсөн полистирол (EPS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж

MNS 6227:2010 Барилгын эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж. Техникийн шаардлага

№ДБ 63/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.31

 Дуусах: 2025.08.31

62

ПАСИФИК ПАРАДАЙЗ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 64/23

Олгосон: 2023.08.31

 Дуусах: 2024.08.31

63

“ЛОГХОУМ ЛИМИТЕД” ХХК

портландцемент ОРС 42.5

MNS 0974:2008 Портланцемент. Техникийн шаардлага

№ДБ 65/23

Олгосон: 2023.08.31

 Дуусах: 2024.08.31

64

“ГОВЬ ЦАМХАГ” ХХК

С15, С20, С25, С30, С37, С45, С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

 

№ДБ 66/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.09.28

 Дуусах: 2026.09.28

65

“ГИНЖИН ХОЛБОО” ХХК

Алчуур хатаагч

MNS 6743:2019 Алчуур хатаагч. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 67/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.09.28

 Дуусах: 2025.09.28

66

БАЗАРДАРЬХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, В10, В15, В20, В25, В30 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 68/23

Олгосон: 2023.09.28

 Дуусах: 2025.09.28

67

АНДГАЙ” ХХК

зам талбайн хучилтын бетон хавтан

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 69/23

Олгосон: 2023.09.28

 Дуусах: 2024.09.28

68

“АВГА ТАЙЖ КОНСТРАКШН” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 70/23

Олгосон: 2023.09.28

 Дуусах: 2024.09.28

69

 “МӨНХ ОД ЦАЦРАЛ” ХХК

Зам талбайн хучилтын бетон хавтан М300, М350, М400 Автозамын бетон болон төмөрбетон хашлага М400 Тоосгон ханатай барилгын төмөрбетон ялуу М200 Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай М150, М200 Төмөрбетон хоолой  М450

MNS 4699:2016

MNS 0842:2006

MNS 0864:2018

MNS 0843:1987

MNS 5829:2007

№ДБ 71/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.10.12

 Дуусах: 2026.10.12

70

“Мөнх Од цацрал” ХХК                  

Гадна сувгийн төмөрбетон хавтан М200 Дулааны сувгийн төмөрбетон тэвш М300 Усны аж ахуйн байгууламжийн төмөрбетон эдлэлүүд  М100, М200, М300 Худгийн угсармал төмөрбетон хийцүүд М200 35-500квт ил хуваарилах байгууламжийн төмөрбетон эдлэл М200, М300 Холбооны ба цахилгаан дамжуулах шугамын шонгийн төмөрбетон залгаас  М300   

MNS 0887:1983

MNS 3875:1986

MNS 2057:1986

MNS 0907:1983

MNS 3236:1989

MNS 1572:1983

№ДБ 72/23/сунгалт/

Олгосон: 2023.10.12

 Дуусах: 2026.10.12

71

“МЭЙДЖОР САПЛАЙ” ХХК                  

 

Дулааны сувгийн төмөрбетон тэвш М300

Халаалтын сувгийн төмөрбетон хавтан М300

MNS 3875:1986  Дулааны сувгийн төмөр бетон тэвш. Техникийн нөхцөл

MNS 3997:1987  Халаалтын сувгийн төмөр бетон хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 73/23

Олгосон: 2023.10.12

 Дуусах: 2024.10.12

72

ДА ДИ ТӨМӨР” ХХК

EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол (EPS) хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 74/23

Олгосон: 2023.10.12

 Дуусах: 2024.10.12

73

ЧУАНЬ МОН АРМАТУР” ХХК

D10, D12, D14, D16 мм        голчтой SD390 төрлийн төмөрбетон бүтээцийн ган туйван

MNS JIS G 3112:2002 Төмөрбетон бүтээцийн ган туйван

№ДБ 75/23

Олгосон: 2023.10.12

 Дуусах: 2024.10.12

74

СҮМБЭРХУНТАН” ХХК

керамик тоосго М100, М125

MNS 0138:2010  Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 76/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.10.31

 Дуусах: 2025.10.31

75

ЭҮ ХҮЛЭГҮ ФОАМХХК

EPS 120 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 77/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.10.31

 Дуусах: 2025.10.31

76

ОЧИРНЯМ” ХХК

элс 0-5мм

5-10 мм, 10-20 мм-н хайрга

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 78/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.10.31

 Дуусах: 2025.10.31

77

ЭЛИТ ЦОНХ КОНСТРАКШН” ХХК

4-12-4-14-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй Т5 ангиллын цонх,  4-18-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй Т9 ангиллын цонх

MNS 5802:2007  Барилгын цонх. Техникийн шаардлага,

MNS 5830: 2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 79/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.10.31

 Дуусах: 2025.10.31

78

ГАНГАН АНД” ХХК

5-11-5-11-5 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй Т5 ангиллын цонх,  5-14-5 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 3 тасалгаат хүрээтэй Т8 ангиллын цонх

MNS 5802:2007  Барилгын цонх. Техникийн шаардлага,

MNS 5830: 2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 80/23

Олгосон: 2023.10.31

 Дуусах: 2024.10.31

79

ГЭРЭЛТ ЦОХ ЦОНХ” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 80 мм өргөнтэй 8 тасалгаат хуванцар хүрээтэй Т5 ангиллын цонх,  4-17-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй Т9 ангиллын цонх

MNS 5802:2007  Барилгын цонх. Техникийн шаардлага,

MNS 5830: 2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 81/23

Олгосон: 2023.10.31

 Дуусах: 2024.10.31

80

МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ  ТӨҮГ

М150, М200, М250, М300, М350 марк, В10, В15, В20, В25 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 82/23

Олгосон: 2023.10.31

 Дуусах: 2024.10.31

81

“СУТАЙН ҮХЭР ЧУЛУУТ” ХХК

барилгын болон технологийн хэрэгцээний шохой

MNS 0347:2002 Барилгын болон технологийн хэрэгцээний шохой. Техникийн шаардлага

№ДБ 83/23

Олгосон: 2023.10.31

 Дуусах: 2024.10.31

82

“БҮРД ЖИ ТИ ЭЛ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 84/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.11.16

 Дуусах: 2026.11.16

83

“МЕРЕКС” ХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 85/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.11.16

 Дуусах: 2025.11.16

84

ЧАВГЫН ШАНД” ХХК

М100 маркийн ердийн керамик тоосго

MNS 0138:2010  Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 86/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.11.16

 Дуусах: 2025.11.16

85

ДОРНОД ГАН ХИЙЦ” ХХК

төмөр замын төмөрбетон дэр

MNS EN 13230-1:2020 Төмөрзам-Зам-Төмөрбетон дэр 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага

MNS EN 13230-2:2020 Төмөрзам-Зам-Төмөрбетон дэр 2-р хэсэг: Урьдчилан хүчитгэсэн арматуртай төмөрбетон дэр. Техникийн шаардлага

MNS 4700:99 Төмөр замд хэрэглэх урьдчилан хүчитгэсэн арматуртай бетон дэр. Техникийн шаардлага

№ДБ 87/23

Олгосон: 2023.11.16

 Дуусах: 2025.11.16

86

СҮНРЕНБҮЧИ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 88/23

Олгосон: 2023.11.16

 Дуусах: 2024.11.16

87

ХОС МӨНГӨН ЖОЛОО” ХХК

элс 0-5 мм

5-10 мм, 10-20 мм-н дайрга

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 “Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга, Техникийн шаардлага

№ДБ 89/23

Олгосон: 2023.11.16

 Дуусах: 2024.11.16

88

“ФИНИКС БЬЮЛДИНГ МАТЕРИАЛС” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 90/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2025.12.15

89

“нутгийн буян групп” ХХК

4-16-4-16-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 7 тасалгаат 80 мм хуванцар хүрээтэй Т2 ангиллын цонх, 4-16-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70мм хуванцар хүрээтэй Т9 ангиллын цонх

MNS 5802:2007  Барилгын цонх. Техникийн шаардлага,

MNS 5830: 2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 91/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2025.12.15

90

БИ СИ ЭМ ЭМ” ХХК

5-10 мм, 10-20 мм-н дайрга

MNS 0390:1998 “Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга, Техникийн шаардлага

№ДБ 92/23

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2025.12.15

91

ЭВТ ӨНДӨР” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 93/23

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2024.12.15

92

ГАН БҮРД” ХХК

С15, С20, С25, С30, С37, С45, С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

 

№ДБ 94/23

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2024.12.15

93

ДУЛААН БАЯН ГОВЬ” ХХК

С15, С20, С25, С30, С37, С45, С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

 

№ДБ 95/23

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2024.12.15

94

ДИ АР ЖЭЙ” ХХК

М150, М200, М250, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 96/23

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2024.12.15

95

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 341-Р АНГИ

М200, М250, М300, М350, М400 марк, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 97/23

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2024.12.15

96

“ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 341-Р АНГИ”

5-10 мм, 10-20 мм-н дайрга

MNS 0390:1998 “Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга, Техникийн шаардлага

№ДБ 98/23

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2024.12.15


Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах 2024 он

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “сан ремикон” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 01/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.01.09

 Дуусах: 2026.01.09

2

 “ЭН СИ ДИ ПРЕКОН” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 02/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.01.09

 Дуусах: 2026.01.09

3

 “ЭН СИ ДИ ПРЕКОН” ХХК

Угсармал гадна ханын бетон төмөрбетон хавтгайлж, дотор ханын бетон, төмөрбетон хавтгайлж, хучилтын төмөрбетон нүхтэй хавтан, багана, дам нуруу

MNS 3989:1987 Орон сууц, олон нийтийн барилгын гадна ханын бетон, төмөрбетон хавтгайлж,

MNS 3988:1987 Орон сууц, олон нийтийн барилгын дотор ханын бетон, төмөрбетон хавтгайлж,

MNS 1070:2009 Барилга байгууламжийн хучилтын төмөрбетон нүхтэй хавтан,

MNS 4042:2019 Олон давхар барилгын төмөрбетон багана, MNS 4041:2019 Барилгын төмөрбетон дам нуруу

№ДБ 03/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.01.09

 Дуусах: 2026.01.09

4

КОНКРЕТЕ БЕТОН ХИЙЦ” ХХК

М200, М250, М300, М350, М400 марк, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 04/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.01.09

 Дуусах: 2026.01.09

5

СҮХ ИНДЭР” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 05/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.01.09

 Дуусах: 2025.01.09

6

БОСОО ШАРГА” ХХК

4-15-4-15-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 8 тасалгаат 80 мм хуванцар хүрээтэй Т4 ангиллын цонх, 4-15-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70мм хуванцар хүрээтэй Т9 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 06/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.01.09

 Дуусах: 2026.01.09

7

ЭЙ ЭН ТИ ХАУС” ХХК

барилгын ажилд хэрэглэх өнгөн болон суурь үеийн цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 07/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.01.09

 Дуусах: 2026.01.09

.8

“стар мебель” ХХ

5-12-5-12-5 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т5 ангиллын цонх, 5-16-5 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70мм хуванцар хүрээтэй Т9 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 08/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.02.29

 Дуусах: 2027.02.29

9

“оргил цонх” ХХК

4-11-4-11-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 6 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т6 ангиллын цонх, 4-18-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 6 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т9 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 09/24

Олгосон: 2024.02.29

 Дуусах: 2025.02.29

10

“буянт сайхан монгол” ХХК

5-9-5-12-5 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 6 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т5 ангиллын цонх, 4-16-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 4 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т9 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 10/24

Олгосон: 2024.02.29

 Дуусах: 2025.02.29

11

“ШИЛЭН ХИЙЦ” ХХК

4М1-14-4М1-12-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 4 тасалгаат хүрээтэй Т6  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга, 4М1-14-4М1-12-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 85 мм өргөнтэй, 7 тасалгаат хүрээтэй Т5  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга, 4М1-12-4М1 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 4 тасалгаат хүрээтэй Т9  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 11/24 /нэр сольсон/

Олгосон: 2024.02.29

 Дуусах: 2026.04.20

12

ФИНИКС КОНКРИТ ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 12/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.04.04

 Дуусах: 2027.04.04

13

МИКС ПРО ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 13/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.04.04

 Дуусах: 2026.04.04

14

ЭГШИГТ ЦАМХАГ ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т5 ангиллын цонх, 4-16-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70мм хуванцар хүрээтэй Т8 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 14/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.04.04

 Дуусах: 2026.04.04

15

АНУ ЦОНХ ХХК

LOW-E түрхлэгтэй 4-12-4-12-4К хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т4 ангиллын цонх, LOW-E түрхлэгтэй 6-12-6К хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 6 тасалгаат 70мм хуванцар хүрээтэй Т6 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 15/24

Олгосон: 2024.04.04

 Дуусах: 2025.04.04

16

СТАР ВИНДОВ ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т5 ангиллын цонх, 4-15-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70мм хуванцар хүрээтэй Т8 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 16/24

Олгосон: 2024.04.04

 Дуусах: 2026.04.04

17

ИНГҮҮМЭЛ ЦОНХ ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т5 ангиллын цонх, 4-19-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70мм хуванцар хүрээтэй Т8 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 17/24

Олгосон: 2024.04.04

 Дуусах: 2026.04.04

18

БЕТОН ХАШАА ЭДЛЭЛ” ХХК

хамгаалалтын төмөрбетон хашаа

MNS 3736:2010 Хамгаалалтын төмөрбетон хашаа. Техникийн шаардлага

№ДБ 18/24

Олгосон: 2024.04.04

 Дуусах: 2025.04.04

19

ДУЛААН БАЯН ГОВЬ ХХК

С15, С20, С25, С30, С37, С45, С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

№ДБ 19/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.04.30

 Дуусах: 2026.04.30

20

ХҮСЛЭНТ БҮТЭЭМЖ ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 20/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.04.30

 Дуусах: 2026.04.30

21

МӨНХ АМПЕР КОНСТРАКШН ХХК

үйлдвэрлэж буй EPS 120, EPS 250 ангиллын хөөсөн полистирол (EPS)   хавтан 

MNS EN 13163:2011Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 21/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.04.30

 Дуусах: 2026.04.30

22

УГАЛЗАН ЦАМХАГ ХХК

М75 маркийн ердийн керамик тоосго

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 22/24

Олгосон: 2024.04.30

 Дуусах: 2025.04.30

23

бОТГОН ХӨӨВӨР ХХК

М200, М250, М300, М350 марк, С15, С20, С25 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 23/24

Олгосон: 2024.04.30

 Дуусах: 2025.04.30

24

БАТ КОНКРЕТ ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 24/24

Олгосон: 2024.04.30

 Дуусах: 2025.04.30

25

ЭКО ЦАГИРАГ” ХХК

худгийн угсармал төмөрбетон хийцүүд

MNS 0907: 1982 Цэвэр ус ариутгах татуургын шугамын худгийн угсармал  төмөр бетон хийц. Техникийн шаардлага

№ДБ 25/24

Олгосон: 2024.04.30

 Дуусах: 2025.04.30

26

“И ЗЭТ СИ ӨҮ ЭН” ххк

E төрөл-HS, D төрөл-HPS300, G төрөл-HPS400 маркийн бетоны химийн нэмэлт

MNSASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 26/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.05.30

 Дуусах: 2027.05.30

27

“НЭГҮН ГЭРЭГЭ” ххк          

М250 М350 М400 марк, С20 С25 С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 27/24

Олгосон: 2024.05.30

 Дуусах: 2025.05.30

28

ТӨГС ХУРД ФАСТЕР” ХХК

D450 марк, В1 ангийн полистиролбетон гулдмай

MNS 5771:2007 Полистирол бетон. Техникийн шаардлага

№ДБ 28/24

Олгосон: 2024.05.30

 Дуусах: 2025.05.30

29

Мапроуд ХХК

С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 29/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.05.30

 Дуусах: 2026.05.30

30

ЦОГТ БАЯН БУЛАГ” ХХК

Худгийн дугуйвч КС 700-1500,

Худгийн ус зайлуулах тэвш, таг- УЗС-1 1990х520х465,

Даацын бус ялуу Я 12*12*0.8 – Я 31*12*22

MNS 0907: 1982 Цэвэр ус ариутгах татуургын шугамын худгийн угсармал  төмөр бетон хийц. Техникийн шаардлага

MNS 3875:1986 Дулааны сувгийн төмөр бетон тэвш. Техникийн нөхцөл

MNS 0864:2018 Тоосгон ханатай барилгын төмөр бетон ялуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 30/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.05.30

 Дуусах: 2026.05.30

31

ДОЦ” ХХК

хучилтын төмөрбетон нүхтэй хавтан /М350/,

даацын болон даацын бус ялуу /М200/,

барилгын зоорийн ханын гулдмай /М200/,

зам талбайн хучилтын бетон хавтан /М350/,

 худгийн угсармал төмөрбетон хийц /М200/,

гадна сувгийн төмөрбетон хавтан /М200/

MNS 1070:2009 Барилга, байгууламжийн хучилтын төмөрбетон нүхтэй хавтан. Техникийн шаардлага

MNS 0864:2018 Тоосгон ханатай барилгын төмөр бетон ялуу. Техникийн шаардлага

MNS 0843:1987 Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай. Техникийн нөхцөл

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

MNS 0907: 1982 Цэвэр ус ариутгах татуургын шугамын худгийн угсармал  төмөр бетон хийц. Техникийн шаардлага

MNS 0887:1983 Гадна сувгийн төмөрбетон хавтан

№ДБ 31/24

Олгосон: 2024.05.30

 Дуусах: 2025.05.30

32

ИХ МОНГОЛ ХИЙЦ ХХК

LOW-E түрхлэгтэй 4Е-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 6 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т1 ангиллын цонх,

LOW-E түрхлэгтэй 4Е-16-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 6 тасалгаат 70мм хуванцар хүрээтэй Т2 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 32/24

Олгосон: 2024.05.30

 Дуусах: 2026.05.30

33

ЭРДЭМ ВҮҮД ХХК

4-14-4-14-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 90 мм модон хүрээтэй Т5 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 0531:2002 Барилгын модон хаалга, цонх, тагтны хаалга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 33/24

Олгосон: 2024.05.30

 Дуусах: 2025.05.30

34

ХОБИ АНУ ХХК

5-10-4-10-5 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 6 тасалгаат 80 мм хуванцар хүрээтэй Т6 ангиллын цонх,

5-16.5-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 6 тасалгаат 80мм хуванцар хүрээтэй Т9 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 34/24

Олгосон: 2024.05.30

 Дуусах: 2025.05.30

35

БИЛГҮҮН ХИЙЦ ХХК

EPS 200 ангиллын хөөсөн полистирол (EPS)   хавтан

MNS EN 13163:2011Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 35/24

Олгосон: 2024.05.30

 Дуусах: 2025.05.30