Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах 2020

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “ХЭШИН” ХХК

Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

SR295 төрөл – D8мм, D10мм

SD390 төрөл – D10мм, D13мм

MNS JIS G 3112:2002 Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

№ДБ 01/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.01.17

 Дуусах: 2022.01.17

2

 “БЭСТ ДРИЙМ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

4М1-9-4М1-9-4М1 хэмжээтэй  2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй  5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй цонх, Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл Т6

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 02/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.01.17

 Дуусах: 2022.01.17

3

 “НАЧУ СОЁМБО КОНСТРАКШН” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

4М1-9-4М1-12-4М1 хэмжээтэй  2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй  5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй цонх, Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл Т6

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 03/20

Олгосон: 2020.01.17

 Дуусах: 2021.01.17

4

“МӨНХИЙН БАЯН ГАЛ” ХХК

Портландцемент ОРС 42.5

MNS 0974:2008 Портландцемент. Техникийн шаардлага

MNS GB 175:2019 Өргөн хэрэглээний портландцемент

№ДБ 04/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2022.03.27

5

“НОЦ ЦОНХ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

4М1-10-4М1-12-4М1 хэмжээтэй  2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй  6 тасалгаат хуванцар хүрээтэй цонх, Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл Т6

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 05/20

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2021.03.27

6

“СҮХ ИНДЭР” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М350, М400 /С10, С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 06/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2022.03.27

7

 “БОРХОЙН ӨРГӨӨ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М350, М400 /С10, С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 07/20

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2022.03.27

8

 “МЦЦТ” ХХК

Элс

Дайрга 5-10мм, 10-20мм, 20-40мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 08/20

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2022.03.27

9

“БАЯНДӨХӨМИЙН ХУРД” ХХК

Керамик тоосго М125

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 09/20

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2021.03.27

10

 “АКСУ АЛТАЙ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400 /С10, С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 10/20

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2021.04.30

11

 “ХОНГОР ХОЛДИНГ” ХХК

Элс

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 11/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2022.04.30

12

 “И ЗЭТ СИ ӨҮ ЭН” ХХК

 Бетоны химийн нэмэлт

D төрөл – HPS 300 Усны орц багасгах удаашруулах нэмэлт

 

MNS ASTM C494/ C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 12/20

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2022.04.30

13

 “И ЗЭТ СИ ӨҮ ЭН” ХХК

 Бетоны химийн нэмэлт

G төрөл – HPS 400 Усны орц их хэмжээгээр багасгах удаашруулах нэмэлт

MNS ASTM C494/ C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 13/20

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2022.04.30

14

“ХӨТӨЛИЙН ЗАНАР” ХХК

Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 14/20

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2021.04.30

15

“ХӨТӨЛИЙН ЗАНАР” ХХК

Барилгын зажлын ажилд хэрэглэх өнгөлгөөний замазка

MNS 5526:2005 Барилгын заслын ажилд хэрэглэх өнгөлгөөний замазка. Техникийн шаардлага

№ДБ 15/20

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2021.04.30

16

 “АН СЭ ХЭ” ХХК

 Кабелийн сувагчлалын полиэтилен хоолой

MNS 6744:2019 Кабелийн сувагчлалын хоолой. Атираатай хатуу полиэтилен хоолой. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 16/20

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2022.05.29

17

 “ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 017 ДУГААР АНГИ”

 Төмөр бетон хоолой (RCP)

MNS 5829:2007 Төмөрбетон хоолой /RCP/. Техникийн шаардлага

№ДБ 17/20

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2021.05.29

18

 “МӨНХ АМПЕР КОНСТРАКШН” ХХК

 EPS 120 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 18/20

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2021.05.29

19

 “ИДЭРЖИВАА” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 19/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2022.05.29

20

 “АЗТАВАН БУЛАГ” ХХК

Хүрмэн бетон гулдмай

MNS 6054:2009 Ханын бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 20/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2022.05.29

21

 “ГУРВАН ТАМИР” ХХК

Хүрмэн бетон гулдмай

MNS 6054:2009 Ханын бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 21/20

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2021.05.29

22

 “ИХ ҮЙЛСИЙН БҮТЭЭЛ КОНСТРАКШН” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 22/20

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2021.05.29

23

 “МАТЕРИАЛ ГЛАСС” ХХК

4-9-4-6-4 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй, 6 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т7 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 23/20

Олгосон: 2020.06.30

 Дуусах: 2021.06.30

24

 “ДҮҮРЭНДЭЛГЭР ХАНГАЙ” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 24/20

Олгосон: 2020.06.30

 Дуусах: 2021.06.30

25

 “ЭРДЭС СТАНДАРТ” ХХК

Шингэн шил

MNS GOST 13078:2017 Натрийн шингэн шил. Техникийн шаардлага

№ДБ 25/20

Олгосон: 2020.06.30

 Дуусах: 2021.06.30

26

“ЭРДЭС СТАНДАРТ” ХХК

С төрлийн бетоны химийн нэмэлт

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 26/20

Олгосон: 2020.06.30

 Дуусах: 2021.06.30

27

“НЭТЭНТ” ХХК

М75 маркийн керамик тоосго

МNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 27/20

Олгосон: 2020.06.30

 Дуусах: 2021.06.30

28

 “БҮРД ЖИ ТИ ЭЛ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 /С10,С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 28/20

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28

29

 “БАЯН ЭММО ДЕВЕЛОПЕР” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400 /С10,С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 29/20

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28

30

 “ЭКО ЦАГ” ХХК

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон

УКШ 9.27.15-2,2;

УКШ 10.32.19-3,6;

УКШ 12.35.19-4,68

MNS 4232:2011. Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон.Техникийн шаардлага

№ДБ 30/20

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28

31

 “ЭКО ЦАГ” ХХК

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шонгийн залгаа

КШЗ.11.56L-1;

КШЗ.11.56L;

КШЗ.12645U

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон бортогон шонгийн залгаа

ЦШЗ.9.40L;

ЦШЗ.9.40U;

ЦШЗ.6.40L;

ЦШЗ.6.40i;

ЦШЗ.6.40U;

ЦШЗ.4.5.40i

MNS 5612:2006. Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шонгийн залгаа. Техникийн шаардлага

 

 

 

MNS 4233:2007 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөрбетон бортгон (цилиндр ба конус ) шонгийн залгаа Техникийн шаардлага

№ДБ 31/20

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28

32

 “ЧАНДМАНЬ УУЛЫН ХИШИГ” ХХК

Элс

Хайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0346:2000  Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 32/20

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28

33

“АРВИН БЛОК” ХХК

EPS 100 төрлийн хөөсөн полиуретан хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 33/20

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28