Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах

БАТАЛГААЖУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЛАВЛАХ /2022 ОН/

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “ЭЛИТ ЦОНХ КОНСТРАКШН” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 01/22

Олгосон: 2022.01.14

 Дуусах: 2023.01.14

2

 “АЛТАЙ ХАНГАЙ КОНКРЕТ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350 марк, С10, С15, С20, С25 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 02/22

Олгосон: 2022.01.14

 Дуусах: 2023.01.14

3

 “ДАРХАН КАРЬЕР” ХХК

Элс 0-5мм

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Ерөнхий техникийн шаардлага

№ДБ 03/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.01.14

 Дуусах: 2024.01.14

4

“УРБАН ИНЖЕНЕРИНГ СПЕЙШИЛИСТС” ХХК

4-14-4-14-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т4 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 04/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.01.14

 Дуусах: 2024.01.14

5

“НЬЮ ГОЛДЕН ГЛАСС” ХХК

4-14-4-14-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 8 тасалгаат Т4 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга,

4-20-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 05/22

Олгосон: 2022.01.14

 Дуусах: 2023.01.14

6

 мсм групп” ХХК

 Бетоны химийн нэмэлт (G төрөл- Pro Matrix 90, C төрөл- MasterRock Sа167, G төрөл- MasterGlenium Sky8588, G төрөл- MasterGlenium Sky8402)

MNS ASTM С 494/С 494М:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 06/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.03.25

 Дуусах: 2025.03.25

7

мсм групп” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт (C төрөл- MasterRock Sа167, G төрөл- MasterGlenium Sky8588, G төрөл- MasterGlenium Sky8402)

MNS ASTM С 494/С 494М:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 07/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.03.25

 Дуусах: 2025.03.25

8

  “И ЗЭТ СИ ӨҮ ЭН” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт (E төрөл-HS, D төрөл- HPS300, G төрөл- HPS400)

MNS ASTM С 494/С 494М:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 08/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.03.25

 Дуусах: 2024.03.25

9

 “БАТС ӨРГӨӨ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 09/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.03.25

 Дуусах: 2025.03.25

10

“БАЯН ЦОРЖ” ХХК

Барилгын модон хаалга

MNS 0531:2002 Барилгын модон хаалга, цонх, тагтны хаалга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 10/22

Олгосон: 2022.03.25

 Дуусах: 2023.03.25

11

“МӨНХИЙН БАЯНГАЛ” ХХК

Портландцемент ОРС 42.5

MNS 0974:2008  Портландцемент. Техникийн шаардлага

№ДБ 11/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.04.28

 Дуусах: 2025.04.28

12

“МӨНХИЙН БАЯНГАЛ” ХХК

Портландцемент СРС 32.5

MNS 0974:2008  Портландцемент. Техникийн шаардлага

№ДБ 12/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.04.28

 Дуусах: 2025.04.28

13

“ЭНГҮҮН ОРГИЛ” ХХК

Ган туйван D13, SD390

Ган бөмбөлөг (Ball 60-1, Ball 80-1)

MNS JIS G 3112:2002 Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

MNS 4433:1997 Бөмбөгт тээрмийн ган бөмбөлөг. Техникийн шаардлага

№ДБ 13/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.04.28

 Дуусах: 2025.04.28

14

“БАТС-ӨРГӨӨ” ХХК

Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 14/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.04.28

 Дуусах: 2025.04.28

15

“ЭҮ ХҮЛЭГҮ ФОАМ” ХХК

Хөөсөн полистирол (EPS) хавтан (EPS 100 төрөл)

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 15/22

Олгосон: 2022.04.28

 Дуусах: 2023.04.28

16

“БАЯНЦЕМЕНТ” ХХК

Барилгын болон технологийн хэрэгцээний шохой

 

MNS 0347:2002 Барилгын болон технологийн хэрэгцээний шохой. Техникийн шаардлага

 

№ДБ 16/22

Олгосон: 2022.04.28

 Дуусах: 2023.04.28

17

“БАЯНЦЕМЕНТ” ХХК

Шохойн чулуу

MNS 0963:1991 Барилгын болон технологийн шохой үйлдвэрлэхэд зориулсан шохойн чулуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 17/22

Олгосон: 2022.04.28

 Дуусах: 2023.04.28

18

“НОГООН ЦАГИРАГ” ХХК

Байгалийн чулуун өнгөлгөөний хавтан

Байгалийн чулуун гулдмай. Явган замын хучилт

MNS3969:1987 Байгалийн чулуун өнгөлгөөний хавтан. Техникийн шаардлага

MNS EN 1342:2012 Байгалийн чулуун гулдмай. Явган замын хучилт. Техникийн шаардлага

№ДБ 18/22

Олгосон: 2022.04.28

 Дуусах: 2023.04.28

19

СЕЙФ АРМАТУР” ХХК

ø6мм, ø8мм, ø10мм голчтой мяндсан полимер (FRP) арматур

MNS GOST 31938:2015 Бетон бүтээцийг арматурчлах мяндас полимер (FRP) арматур. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 19/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.05.25

 Дуусах: 2024.05.25

20

КАНДА ХХК

металл хийц, бүтээц 200-1500мм-н Н төмөр, 120-200мм-н С төмөр

MNS 2630:2001 Барилгын металл бүтээц. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 20/22

Олгосон: 2022.05.25

 Дуусах: 2023.05.25

21

БИЛГҮҮН САР” ХХК

барилгын ажилд хэрэглэх өнгөн болон суурь үеийн цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 21/22

Олгосон: 2022.05.25

 Дуусах: 2023.05.25

22

“ХАН ЖАРГАЛАНТ СТОУНС” ХХК

элс 0-5мм, хайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн шаардлага

№ДБ 22/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.06.29

 Дуусах: 2024.06.29

23

“СА СА” ХХК

4-9-4-9-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 23/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.06.29

 Дуусах: 2024.06.29

24

“АРБЕТ” ХХК

Хучилтын төмөр бетон нүхтэй хавтан ГХНХ 59.12, ГХНХ 59.08, ГХНХ 47.12, ГХНХ 47.08, ГХНХ 29.12, ГХНХ 29.08

Даацын ялуу ДЯ12.12.22, ДЯ15.12.22, ДЯ18.12.22, ДЯ22.25.22, ДЯ25.25.22, Даацын бус ялуу Я12.12.8, Я15.12.14, Я18.12.14, Я22.12.14, Я25.12.14, Я28.12.22, Я31.12.22

Худгийн угсармал төмөр бетон хийц

MNS 1070:2009 Барилга байгууламжийн хучилтын төмөрбетон нүхтэй хавтан. Техникийн шаардлага

MNS 0864:2018 Барилгын төмөр бетон ялуу. Техникийн шаардлага

MNS 0907:1982 Худгийн угсармал төмөр бетон хийц

№ДБ 24/22

Олгосон: 2022.06.29

 Дуусах: 2024.06.29

25

“САЙХАН ХАНГАЙ КОНСТРАКШН” ХХК

4-13-4-13-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т5 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 25/22

Олгосон: 2022.06.29

 Дуусах: 2023.06.29

26

“БУЯНБАТ ТӨР” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат Т5 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга, 4-16-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат Т8 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 26/22

Олгосон: 2022.06.29

 Дуусах: 2023.06.29

27

“ИДЭРЖИВАА” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 27/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.08.10

 Дуусах: 2025.08.10

28

“АРВИН БЛОК” ХХК

D900 марк, В2.0 ангилалын автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай

MNS 0831:2016 Өргийн материал. Автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 28/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.08.10

 Дуусах: 2023.08.10

29

“ХАЙРХАН КОНКРЕТ” ХХК

С15, С20, С25, С30, С37, С45 С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон, шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 29/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.08.10

 Дуусах: 2024.08.10

30

“ПЛАС САПЛАЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ХХК

С10, С15, С20, С25, С30, С37, С45 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон, шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 30/22

Олгосон: 2022.08.10

 Дуусах: 2023.08.10

31

“АВАРГЫН АДИСЛАЛ” ХХК

4-13-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат Т5 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 31/22

Олгосон: 2022.08.10

 Дуусах: 2023.08.10

32

“СҮМБЭРХУНТАН” ХХК

М100, М125 маркийн ердийн керамик тоосго

МNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 32/22

Олгосон: 2022.08.10

 Дуусах: 2023.08.10

33

“КОРЕА СТАНДАРТ” ХХК

IIA зэрэглэлийн шүршдэг полиуретан

MNS ISO 8873-1:2015. Хатуу сүвэрхэг хуванцар. Дулаан тусгаарлах зориулалттай шүршдэг полиуретан хөөс. Техникийн шаардлага

№ДБ 33/22

Олгосон: 2022.08.10

 Дуусах: 2023.08.10

34

Чандмань уулын хишиг” ХХК

элс 0-5мм, хайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага,

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 34/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.08.31

 Дуусах: 2024.08.31

35

Чандмань уулын хишиг” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350 марк, С10, С15, С20, С25 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 35/22

Олгосон: 2022.08.31

 Дуусах: 2023.08.31

36

“МЕРЕКС” ХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 36/22

Олгосон: 2022.08.31

 Дуусах: 2023.08.31

37

“ЭГШИГТ ЦАМХАГ” ХХК

4-12-4-14-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т5 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 37/22

Олгосон: 2022.08.31

 Дуусах: 2023.08.31

38

“ЭН СИ ДИ ПРЕКОН” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 38/22

Олгосон: 2022.08.31

 Дуусах: 2023.08.31

39

“САНТИ БУЙЛДИНГ МАТЕРИАЛС” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт /Е төрлийн JX-07, G төрлийн JX-08/

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 39/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.09.22

 Дуусах: 2024.09.22

40

“УНДАРГА КОНСТРАКШН” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 40/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.09.22

 Дуусах: 2024.09.22

41

“БОСОО ШАРГА” ХХК

4-12-4-14-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат Т5 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга, 4-13-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 4 тасалгаат Т9 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 41/22

Олгосон: 2022.09.22

 Дуусах: 2023.09.22

42

“ХҮСЛЭНТ БҮТЭЭМЖ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 42/22

Олгосон: 2022.09.22

 Дуусах: 2023.09.22

43

“ЭН СИ ДИ ПРЕКОН ХХК”

Гадна ханын бетон, төмөрбетон хавтгайлж

Дотор ханын бетон, төмөрбетон хавтгайлж

Хучилтын төмөрбетон нүхтэй хавтан

Олон давхар барилгын төмөрбетон багана

Төмөрбетон дам нуруу

MNS 3989:1987 Орон сууц, олон нийтийн барилгын гадна ханын бетон, төмөрбетон хавтгайлж. Ерөнхий техникийн нөхцөл

MNS 3988:1987 Орон сууц, олон нийтийн барилгын дотор ханын бетон, төмөрбетон хавтгайлж. Техникийн ерөнхий шаардлага нөхцөл

MNS 1070:2009 Барилга, байгууламжийн хучилтын төмөрбетон нүхтэй хавтан. Техникийн шаардлага

MNS 4042:2019 Олон давхар барилгын төмөр бетон багана. Техникийн шаардлага

MNS 4041:2019 Барилгын төмөр бетон дам нуруу. Техникийн шаардлага

№ДБ 43/22

Олгосон: 2022.09.22

 Дуусах: 2023.09.22

44

“ОЛОН ОВООТ ЦАХИР” ХХК

4-9-4-9-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга, 4-16-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т9 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 44/22

Олгосон: 2022.09.22

 Дуусах: 2023.09.22

45

СИКА МОНГОЛИА” ХХК

Бетоны химийн нэмэлтүүд F төрөл-SikaViscoCrete 5500, G төрөл -SikaViscoCrete 55.... (10;20;30;40;50;60), Е төрөл-SikaViscoCrete 5520W, G төрөл-SikaVisсoTight, C төрөл -Sigunit L54 AF, А төрөл -Sika latex 25A

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 45/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.10.18

 Дуусах: 2025.10.18

46

борхойн өргөө” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, C10, C15, C20, C25, C30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 46/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.10.18

 Дуусах: 2024.10.18

47

МЦЦТ” ХХК

элс 0-5 мм

дайрга 5-10, 10-20, 20-40 мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS0390:1998 Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 47/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.10.18

 Дуусах: 2024.10.18

48

ЭРДЭНЭ МАНДАЛ ДЭЛГЭРЭХ” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хүрээтэй Т5 ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга,  4-17-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хүрээтэй Т9 ангиллын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 48/22

Олгосон: 2022.10.18

 Дуусах: 2023.10.18

49

МАКС ӨРГӨӨХХК

М150, М200, М300, М350 марк, В10, В15, В20, В25 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 49/22

Олгосон: 2022.10.18

 Дуусах: 2023.10.18

50

“Нутгийн буян групп” ХХК

4-16-4-16-4 шилэн багцтай, 82 мм өргөнтэй 7 тасалгаат хүрээтэй, Т3 ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга,  4-16-4-9-4 шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хүрээтэй, Т5 ангиллын хуванцар (PVC)  цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 50/22

Олгосон: 2022.10.18

 Дуусах: 2023.10.18

51

ШИЛЭН ЦАМХАГ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500 марк, C10, C15, C20, C25, C30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 51/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.11.11

 Дуусах: 2025.11.11

52

ДЭЛТ ХОШУУ” ХХК

дайрга 5-10 мм, 10-20 мм

MNS0390:1998 Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 52/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.11.11

 Дуусах: 2024.11.11

53

ТӨГС ӨСӨХ ПРЕМИУМ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, C10, C15, C20, C25, C30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 53/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.11.11

 Дуусах: 2024.11.11

54

“Ан Сэ Хэ” ХХК

Кабелийн сувагчлалын хоолой. Атираатай хатуу полиэтилен хоолой

MNS 6744:2019 Кабелийн сувагчлалын хоолой. Атираатай хатуу полиэтилен хоолой. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 54/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.01

 Дуусах: 2025.12.01

55

“Танлон” ХХК

М125 маркийн ердийн керамик тоосго

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 55/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.01

 Дуусах: 2024.12.01

56

“ЧАВГЫН ШАНД” ХХК

М100 маркийн ердийн керамик тоосго

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 56/22

Олгосон: 2022.12.01

 Дуусах: 2023.12.01

57

“Цонжай” ХХК

EPS 200 төрлийн хөөсөн полистирол (EPS) хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 57/22

Олгосон: 2022.12.01

 Дуусах: 2023.12.01

58

“МАПРОУД” ХХК

М200, М250, М350 марк, С15, С20, С25 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 58/22

Олгосон: 2022.12.01

 Дуусах: 2023.12.01

59

АНТО ОД” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, C10, C15, C20, C25, C30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 59/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.01

 Дуусах: 2024.12.01

60

АНТО ОД” ХХК

элс 0-5 мм, дайрга 5-10, 10-20 мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS0390:1998 Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 60/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.01

 Дуусах: 2024.12.01

61

“Евровиндоу” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 72 мм өргөнтэй, 6 тасалгаат хүрээтэй Т5 ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга,  4-16-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 72 мм өргөнтэй, 6 тасалгаат хүрээтэй Т8 ангиллын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 61/22

Олгосон: 2022.12.01

 Дуусах: 2023.12.01

62

“ЭРДЭНЭТ ОРГИЛ” ХХК

М150, М200, М250, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 62/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.15

 Дуусах: 2024.12.15

63

ОТГОНТЭНГЭР ОРГИЛ” ХХК

элс 0-5 мм,  хайрга 5-10, 10-20 мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс.

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 63/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.15

 Дуусах: 2024.12.15

64

жишиг бетон” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350 марк, В10, В15, В20, В25 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 64/22

Олгосон: 2022.12.15

 Дуусах: 2023.12.15

65

ЗҮҮН ШАНД” ХХК

М150, М200, М250, М300 марк, В10, В15, В20, В22.5

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 65/22

Олгосон: 2022.12.15

 Дуусах: 2023.12.15

66

“ЭНЕРЖИ ИМПАЙР” ХХК

М150, М200, М250, М300 маркийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 66/22

Олгосон: 2022.12.15

 Дуусах: 2023.12.15

67

“ЭНЕРЖИ ИМПАЙР” ХХК

элс 0-5 мм,  хайрга 5-10, 10-20 мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс.

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 67/22

Олгосон: 2022.12.15

 Дуусах: 2023.12.15

68

“СОНГОЛОН ХАЙРХАН” ХХК

М150, М200, М250, М350, М400, М450, М500 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 68/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2025.12.23

69

“СОНГОЛОН ХАЙРХАН” ХХК

элс 0-5 мм,  дайрга 5-10, 10-20 мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS0390:1998 Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 69/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2025.12.23

70

бурхант хясаат” ХХК

Гадна сувгийн төмөр бетон хавтан, Дулааны сувгийн төмөр бетон тэвш, Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай, Цэвэр ус ариутгах татуургын шугамын худгийн угсармал төмөрбетон хийц, Усны аж ахуйн байгууламжийн төмөр бетон эдлэлүүд

MNS 0887:1983 Гадна сувгийн төмөрбетон хавтан,

MNS 3875:1986 Дулаан сувгийн төмөрбетон тэвш. Техникийн нөхцөл,

MNS 0843:1987 Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай. Техникийн нөхцөл,

MNS 0907:1982 Цэвэр ус ариутгах татуургын шугамын худгийн угсармал төмөрбетон хийц,

MNS 2057:1986 Усны аж ахуйн байгууламжийн төмөрбетон эдлэлүүд. Ерөнхий техникийн нөхцөл

№ДБ 70/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2024.12.23

71

НЭТЭНТ” ХХК

М100 маркийн ердийн керамик тоосго

МNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 71/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2024.12.23

72

“САН ОРГИУ” ХХК

4-9-4-9-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 5 тасалгаат, Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх хаалга,  4-20-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 5 тасалгаат, Т9 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх, хаалга

MNS 5802:2007  Барилгын цонх. Техникийн шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 72/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2024.12.23

73

“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ТӨҮГ

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 73/22 /сунгалт/

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2025.12.23

74

“ЧИМЭЭЛХҮЙ” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 72 мм өргөнтэй, 6 тасалгаат, Т6 ангиллын хуванцар (PVC) хүрээтэй цонх хаалга

4-12-4-14-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 72 мм өргөнтэй, 3 тасалгаат, Т5 ангиллын металл хүрээтэй цонх хаалга

MNS 5802:2007  Барилгын цонх. Техникийн шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

MNS GOST 21519:2014 Хөнгөн цагаан хайлшин цонх. Техникийн шаардлага

№ДБ 74/22

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2023.12.23

75

“БИ ЭЙЧ ПЛАС” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 75/22

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2023.12.23

76

“БОРЖИГОН КОНКРЕТ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 маркийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 76/22

Олгосон: 2022.12.23

 Дуусах: 2023.12.23