Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах 2023 он /эхний хагас жил/

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “ЦЭЭБ” ХХК

4-9-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 78 мм өргөнтэй, 6 тасалгаат хүрээтэй Т6  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 01/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.01.13

 Дуусах: 2026.01.13

2

 “ХЭШИН” ХХК

Ган туйван D10/SR295, D10/SD390, D13/SD390

MNS JIS G 3112:2002 Төмөрбетон бүтээцийн ган туйван. Техникийн шаардлага

№ДБ 02/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.01.13

 Дуусах: 2024.01.13

3

 “ТӨГС ЭРХЭС” ХХК

М100, М125 маркийн ердийн керамик тоосго

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 03/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.01.13

 Дуусах: 2025.01.13

4

ТОП ПРОДАКТ” ХХК

өндөр бат бэхтэй зуурмагийн савласан хуурай хольц /C20, C25, C30, С37 анги/

өргийн зуурмагийн хуурай хольц /С10 анги/

MNS ASTM C387/387M:2022 Бетон ба өндөр бат бэхтэй зуурмагийн савласан хуурай хольц, Техникийн шаардлага

MNS ASTM C1714/С1714M:2022 Өргийн зуурмагийн урьдчилан хольж савласан хуурай хольц, Техникийн шаардлага

№ДБ 04/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.01.31

 Дуусах: 2025.01.31

5

ХӨТӨЛ МӨНХИЙН ЗУЛ” ХХК

Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай М150, М200,

Дулааны сувгийн төмөр бетон тэвш М300,

Автозамын бетон болон төмөрбетон хашлага  М400,

Худгийн угсармал төмөрбетон хийц М200,

Төмөрбетон хоолой  М450,

Барилгын төмөр бетон ялуу  М200

“MNS 0843:1987 Зоорийн хана, суурийн гулдмай.Техникийн шаардлага,

MNS 3875:1986 Дулааны сувгийн төмөрбетон тэвш.Техникийн шаардлага,

MNS 0842:2006 Автозамын бетон, төмөрбетон хашлага.Техникийн шаардлага,

MNS 0907:1982 Худгийн угсармал төмөрбетон хийц эдлэл.Техникийн шаардлага,

MNS 5829:2007 Төмөр бетон хоолой. Техникийн шаардлага,

MNS 0864:2018 Барилгын төмөрбетон ялуу. Техникийн шаардлага”

№ДБ 05/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.01.31

 Дуусах: 2025.01.31

6

“ДЭВЖИХ ТАВАН ХАН” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 06/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.01.31

 Дуусах: 2025.01.31

7

“ДЭВЖИХ ТАВАН ХАН” ХХК

элс 0-5 мм

дайрга 5-10, 10-20 мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 07/23

Олгосон: 2023.01.31

 Дуусах: 2024.01.31

8

ДОРНОД ГАН ХИЙЦ” ХХК

Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай М150, М200 (СБ4, СБ5, СБ6),

Даацын болон даацын бус ялуу  М200,

Хучилтын төмөр бетон нүхтэй хавтан М250 (ХНХ 63:12, ХНХ 59:12, ХНХ 63:08, ХНХ 59:08),

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон М450 (УКШ 12:35:19, УКШ 11:34:19, УКШ 10.30.17, УКШ 9.27.15)

MNS 0843:1987 Зоорийн хана, суурийн гулдмай.Техникийн шаардлага,

MNS 0864:2018 Барилгын төмөрбетон ялуу. Техникийн шаардлага,

MNS 1070:2009 Хучилтын нүхтэй хавтан.Техникийн шаардлага,

MNS 4232:2011 Төмөрбетон конусан шон.Техникийн шаардлага

№ДБ 08/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.01.31

 Дуусах: 2025.01.31

9

ТЭНГЭР УУЛ ТРЕЙД” ХХК

зам талбайн хучилтын бетон хавтан М300, М350, М400

автозамын бетон ба төмөрбетон хашлага М400

MNS 4699:2016  Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

“MNS 0842:2006 Авто замын бетон болон төмөр бетон хашлага

№ДБ 09/23

Олгосон: 2023.01.31

 Дуусах: 2024.01.31

10

“МИКС ПРО” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 10/23

Олгосон: 2023.01.31

 Дуусах: 2024.01.31

11

“ОДКОН САЛХИВЧ” ХХК

Дулаан дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл

MNS 5352:2004 Дулаан дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл. Техникийн шаардлага

№ДБ 11/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.02.14

 Дуусах: 2025.02.14

12

ЭКО ЦАГ” ХХК

ӨХЦДАШ-н төмөр бетон конусан шон /УКШ 9.27.15-2.2;  УКШ 10.32.19-3.8; УКШ 12.35.19-4.68;   УКШ 15.39.19-12.0/

ӨХЦДАШ-н төмөр бетон конусан шонгийн залгаа /КШЗ 11.56L-1;  КШЗ 11.56L; КШЗ 12.45U/

ӨХЦДАШ-н төмөр бетон бортгон шонгийн залгаа /ЦШЗ 9.40L; ЦШЗ 9.40U; ЦШЗ 6.40L; ЦШЗ 6.40i; ЦШЗ 6.40U; ЦШЗ 4.5.40i/

MNS 4232:2011  Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон. Техникийн шаардлага

MNS 5612:2006 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шонгийн залгаа.  Техникийн шаардлага

MNS 4233:2007 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон бортгон шонгийн залгаа. Техникийн шаардлага

№ДБ 12/23 /сунгалт/

№ДБ 13/23 /сунгалт/

№ДБ 14/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.02.14

 Дуусах: 2025.02.14

13

“Дулаан баян говь” ХХК

С15, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 15/23

Олгосон: 2023.02.14

 Дуусах: 2024.02.14

14

МӨНХ ТЭНГЭРИЙН ТАШУУР” ХХК

Худгийн ханын дугуйвч М200,

Даацын ба даацын бус ялуу М200,

 Дулааны сувгийн төмөр бетон тэвш М300,

Гадна сувгийн төмөрбетон хавтан М200 (ГСХ-5, ГСХ-6, ГСХ-7, ГСХ-9),

Автозамын бетон болон төмөрбетон хашлага М300 (ЕТХ50.20.8,  ЕТХ100.20.8),

Зам талбайн хучилтын бетон хавтан М300

MNS 0907:1982 Худгийн угсармал төмөрбетон хийц эдлэл.Техникийн шаардлага

MNS 0864:2018 Барилгын төмөрбетон ялуу. Техникийн шаардлага

MNS 3875:1986 Дулааны сувгийн төмөрбетон тэвш.Техникийн шаардлага

MNS 0887:1983 Гадна сувгийн төмөрбетон хавтан

MNS 0842:2006 Автозамын бетон, төмөрбетон хашлага.Техникийн шаардлага

MNS 4699:2016  Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 16/23

Олгосон: 2023.02.14

 Дуусах: 2024.02.14

15

АЛЬКОР ЭДЦ” ХХК

EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол (EPS) хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 17/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.02.14

 Дуусах: 2025.02.14

16

НОЦ ЦОНХ” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 6 тасалгаат хүрээтэй Т6  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 18/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.03.16

 Дуусах: 2025.03.16

17

“БАТ БЭХ РЕМИКОН” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 19/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.03.16

 Дуусах: 2025.03.16

18

“ШИЛМЭЛ ӨРГӨӨ” ХХК

Зам талбайн хучилтын бетон хавтан М400

MNS 4699:2016  Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 20/23

Олгосон: 2023.03.16

 Дуусах: 2024.03.16

19

ЭБОН” ХХК

EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол (EPS) хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 21/23

Олгосон: 2023.03.16

 Дуусах: 2025.03.16

20

“ЖАРГАЛАНТ ӨӨДӨӨ” ХХК

В1.0 ангийн полистиролбетон гулдмай

Барилгын дотор ханын полистиролбетон угсармал хавтан

MNS 5771:2007 Полистиролбетон. Техникийн шаардлага

MNS 5772:2007 Барилгын дотор хана-Угсармал хавтан.Техникийн шаардлага

№ДБ 22/23

Олгосон: 2023.03.16

 Дуусах: 2024.03.16

21

КЕЙ ВИ ДИ” ХХК

4М1-14-4М1-12-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 4 тасалгаат хүрээтэй Т6  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга, 4М1-14-4М1-12-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 85 мм өргөнтэй, 7 тасалгаат хүрээтэй Т5  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга, 4М1-12-4М1 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 4 тасалгаат хүрээтэй Т9  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 23/23

Олгосон: 2023.04.20

Дуусах: 2026.04.20

22

“ХУНХУА” ХХК

М75 маркийн ердийн керамик тоосго

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 24/23

Олгосон: 2023.04.20

Дуусах: 2024.04.20

23

ОМНИС ИМПЕКС” ХХК

зам талбайн хучилтын бетон хавтан,  явган зам талбайн бетон хашлага

MNS 4699:2016  Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

MNS 0842:2006 Автозамын бетон, төмөрбетон хашлага.Техникийн шаардлага

№ДБ 25/23

Олгосон: 2023.04.20

Дуусах: 2024.04.20

24

цогт баянбулаг” ХХК

худгийн угсармал  төмөр бетон хийцүүд

MNS 0907:1982 Худгийн угсармал төмөрбетон хийц эдлэл.Техникийн шаардлага

№ДБ 26/23

Олгосон: 2023.04.20

Дуусах: 2024.04.20

25

СҮЛДЭТ ҮЙЛС” ХХК

4-8-4-11-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хүрээтэй Т6  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга, 4-18-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хүрээтэй Т9  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 27/23

Олгосон: 2023.04.20

Дуусах: 2024.04.20

26

“БАЯНЦЕМЕНТ” ХХК

барилгын болон технологийн хэрэгцээний шохой, 

шохойн чулуу

MNS 0347:2002 Барилгын болон технологийн хэрэгцээний шохой. Техникийн шаардлага

MNS 0963:1991 Барилгын болон технологийн хэрэгцээний шохой үйлдвэрлэхэд зориулсан шохойн чулуу. Техникийн нөхцөл

№ДБ 28/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.05.10

 Дуусах: 2026.05.10

27

“ЦЭНГИЙН ЗАМ” ХХК

зам талбайн хучилтын бетон хавтан В25

автозамын бетон болон төмөрбетон  хашлага В30

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

MNS 0842:2006 Автозамын бетон болон төмөр бетон хашлага. Техникийн шаардлага

№ДБ 29/23

Олгосон: 2023.05.10

 Дуусах: 2024.05.10

28

ХАШ ГОЁОХХК

М150, М200, М250, М300, М350 марк, В10, В15, В20, В25 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 30/23

Олгосон: 2023.05.10

 Дуусах: 2024.05.10

29

АЛТАН ТЭРЭМХХК

М150, М200, М250, М300, М350 марк, В10, В15, В20, В25 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 31/23

Олгосон: 2023.05.10

 Дуусах: 2024.05.10

30

“БЭСТ ЭРГЭЛ” ХХК

Бетоны химийн нэмэлтүүд G төрөл –SPF-100B2, G төрөл –SPF-100WP, Е төрөл-DB-707

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 32/23

Олгосон: 2023.05.10

 Дуусах: 2024.05.10

31

“БАЯНДӨХӨМИЙН ХУРД” ХХК

М100 маркийн ердийн керамик тоосго

MNS  0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 33/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.05.29

 Дуусах: 2025.05.29

32

“ЭГ ӨРГӨӨ” ХХК

D400 маркийн полистиролбетон гулдмай

MNS 5771:2007 Полистиролбетон. Техникийн шаардлага

№ДБ 34/23

Олгосон: 2023.05.29

 Дуусах: 2024.05.29

33

ГЭРЭЛТ ДӨЛ КОНСТРАКШН” ХХК

EPS 150 төрлийн  хөөсөн полистирол (EPS) гулдмай (хэв хашмал)

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал.  Хөөсөн полистирол (EPS)   бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 35/23

Олгосон: 2023.05.29

 Дуусах: 2024.05.29

34

КЛАССИК БЬЮЛДИНГХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 36/23

Олгосон: 2023.05.29

 Дуусах: 2024.05.29

35

“ДААЦЫН ЦАМХАГ ХОЛДИНГ” ХХК

D600 маркийн автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай

MNS 0831:2016 Өргийн материал. Автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 37/23

Олгосон: 2023.05.29

 Дуусах: 2024.05.29

36

“МӨНХИЙН ГЭГЭЭ ЦОНХ” ХХК

4М1-14-4М1-14-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хүрээтэй Т5  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга, 4М1-16-4М1 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хүрээтэй Т8  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 38/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2025.06.19

37

КАЯАК КОНКРЕТ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 39/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2025.06.19

38

КАЯАК КОНКРЕТ” ХХК

М600, М650 марк, С45, С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 40/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.06.19

39

“ЭС СИ СИ ДИ ТРЕЙД” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 41/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.06.19

40

“БИЛГҮҮН ХИЙЦ” ХХК

Хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж

MNS 6227: 2010 Барилгын дулаан тусгаарлах материал-Эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж. Техникийн шаардлага

№ДБ 42/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.06.19

41

“ӨВ ИДЭР” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350 маркийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 43/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.06.19

42

“ӨВ ИДЭР” ХХК

Элс 0-5мм

Хайрга 5-10 мм, 10-20 мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 44/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.06.19

43

“МЭЙДЖОР САПЛАЙ” ХХК

С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 45/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.06.19

44

“МЭЙДЖОР САПЛАЙ” ХХК

Өндөр хүчдэлийн шугамын тулгуурын төмөрбетон суурь, чагт

MNS 2228:2019 Угсармал бетон, төмөр бетон эдлэл. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 46/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.06.19

45

МЭРГЭДИЙН САЛХИ” ХХК

Зам талбайн хучилтын бетон хавтан В30

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

 

№ДБ 47/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.06.19

46

“ХАЙРХАН КОНКРЕТ” ХХК

С15, С20, С25, С30, С37, С45, С50

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 48/23

Олгосон: 2023.06.19

 Дуусах: 2024.08.10