Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах 2023 он /сүүлийн хагас жил/

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

47

ШУТИС ДаТС-ийн бетон эдлэлийн үйлдвэр

зам талбайн хучилтын бетон хавтан

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 49/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2026.08.09

48

“МОНГАЛ ЭНЕРЖИ” ХХК

өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөрбетон шон

MNS 4232:2023 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөрбетон шон. Техникийн шаардлага

№ДБ 50/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2025.08.09

49

“МОНГАЛ ЭНЕРЖИ” ХХК

өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөрбетон бортгон шонгийн залгаа

MNS 4233:2007 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөрбетон бортгон шонгийн залгаа. Техникийн шаардлага

№ДБ 51/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2025.08.09

50

“ГУРВАН ТАМИР” ХХК

М75 маркийн хүрмэн бетон гулдмай

MNS 6054:2009 Ханын бетон гулдмай. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 52/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2026.08.09

51

“НТ СИСТЕМС” ХХК

EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

MNS EN 13163:2011 Дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 53/23

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2025.08.09

52

“НТ СИСТЕМС” ХХК

хөөсөн полистирол (EPS) дулаалгатай конкреволл хавтан

MNS 6318:2012 Хөөсөн полистирол (EPS) дулаалгатай конкреволл хавтан. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 54/23

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2025.08.09

53

“МИКС ПРО” ХХК

М450, М500, М550 марк, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 55/23

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2024.08.09

54

“ЭРДЭС БЕТОН” ХХК

ус зайлуулах төмөрбетон хоолой

MNS 5829:2007 Төмөрбетон хоолой (RCP). Техникийн шаардлага

№ДБ 56/23

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2025.08.09

55

“ӨВӨР ХАРЗАТ” ХХК

элс 0-5мм                    

5-10 мм, 10-20 мм-н хайрга

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 57/23

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2024.08.09

56

“ЦДЦ” ХХК

М125 маркийн ердийн керамик тоосго

MNS  0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 58/23

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2024.08.09

57

“САЙХАН ТӨМӨРТ” ХХК

EPS 120 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

MNS EN 13163:2011 Дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 59/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.09

 Дуусах: 2025.08.09

58

КОНКРЕТ АДМИКС” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт (СА-1А А төрлийн ус багасгагч нэмэлт, СА-2A G төрлийн их хэмжээгээр ус багасгагч, удаашруулагч нэмэлт, СА-3А Е төрлийн ус багасгадаг, түргэсгэгч нэмэлт)

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 60/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.31

 Дуусах: 2026.08.31

59

ЁЛ ЦАМХАГ” ХХК

С15, С20, С25, С30, С37, С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 61/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.31

 Дуусах: 2026.08.31

60

ИХ ҮЙЛСИЙН БҮТЭЭЛ КОНСТРАКШН” ХХК

4-14-4-14-4 шилэн багцтай, 8 тасалгаат 80 мм хуванцар хүрээтэй Т4 ангилалын цонх,  4-16-4 шилэн багцтай 6 тасалгаат 70мм хуванцар хүрээтэй Т8 ангиллын цонх

MNS 5802:2007  Барилгын цонх. Техникийн шаардлага  

MNS 5830: 2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 62/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.31

 Дуусах: 2025.08.31

61

ТҮМЭН ТУЛГУУР” ХХК

хөөсөн полистирол (EPS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж

MNS 6227:2010 Барилгын эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж. Техникийн шаардлага

№ДБ 63/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.08.31

 Дуусах: 2025.08.31

62

ПАСИФИК ПАРАДАЙЗ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 64/23

Олгосон: 2023.08.31

 Дуусах: 2024.08.31

63

“ЛОГХОУМ ЛИМИТЕД” ХХК

портландцемент ОРС 42.5

MNS 0974:2008 Портланцемент. Техникийн шаардлага

№ДБ 65/23

Олгосон: 2023.08.31

 Дуусах: 2024.08.31

64

“ГОВЬ ЦАМХАГ” ХХК

С15, С20, С25, С30, С37, С45, С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

 

№ДБ 66/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.09.28

 Дуусах: 2026.09.28

65

“ГИНЖИН ХОЛБОО” ХХК

Алчуур хатаагч

MNS 6743:2019 Алчуур хатаагч. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 67/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.09.28

 Дуусах: 2025.09.28

66

БАЗАРДАРЬХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, В10, В15, В20, В25, В30 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 68/23

Олгосон: 2023.09.28

 Дуусах: 2025.09.28

67

АНДГАЙ” ХХК

зам талбайн хучилтын бетон хавтан

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 69/23

Олгосон: 2023.09.28

 Дуусах: 2024.09.28

68

“АВГА ТАЙЖ КОНСТРАКШН” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 70/23

Олгосон: 2023.09.28

 Дуусах: 2024.09.28

69

 “МӨНХ ОД ЦАЦРАЛ” ХХК

Зам талбайн хучилтын бетон хавтан М300, М350, М400 Автозамын бетон болон төмөрбетон хашлага М400 Тоосгон ханатай барилгын төмөрбетон ялуу М200 Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай М150, М200 Төмөрбетон хоолой  М450

MNS 4699:2016

MNS 0842:2006

MNS 0864:2018

MNS 0843:1987

MNS 5829:2007

№ДБ 71/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.10.12

 Дуусах: 2026.10.12

70

“Мөнх Од цацрал” ХХК                  

Гадна сувгийн төмөрбетон хавтан М200 Дулааны сувгийн төмөрбетон тэвш М300 Усны аж ахуйн байгууламжийн төмөрбетон эдлэлүүд  М100, М200, М300 Худгийн угсармал төмөрбетон хийцүүд М200 35-500квт ил хуваарилах байгууламжийн төмөрбетон эдлэл М200, М300 Холбооны ба цахилгаан дамжуулах шугамын шонгийн төмөрбетон залгаас  М300   

MNS 0887:1983

MNS 3875:1986

MNS 2057:1986

MNS 0907:1983

MNS 3236:1989

MNS 1572:1983

№ДБ 72/23/сунгалт/

Олгосон: 2023.10.12

 Дуусах: 2026.10.12

71

“МЭЙДЖОР САПЛАЙ” ХХК                  

 

Дулааны сувгийн төмөрбетон тэвш М300

Халаалтын сувгийн төмөрбетон хавтан М300

MNS 3875:1986  Дулааны сувгийн төмөр бетон тэвш. Техникийн нөхцөл

MNS 3997:1987  Халаалтын сувгийн төмөр бетон хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 73/23

Олгосон: 2023.10.12

 Дуусах: 2024.10.12

72

ДА ДИ ТӨМӨР” ХХК

EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол (EPS) хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 74/23

Олгосон: 2023.10.12

 Дуусах: 2024.10.12

73

ЧУАНЬ МОН АРМАТУР” ХХК

D10, D12, D14, D16 мм        голчтой SD390 төрлийн төмөрбетон бүтээцийн ган туйван

MNS JIS G 3112:2002 Төмөрбетон бүтээцийн ган туйван

№ДБ 75/23

Олгосон: 2023.10.12

 Дуусах: 2024.10.12

74

СҮМБЭРХУНТАН” ХХК

керамик тоосго М100, М125

MNS 0138:2010  Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 76/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.10.31

 Дуусах: 2025.10.31

75

ЭҮ ХҮЛЭГҮ ФОАМХХК

EPS 120 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 77/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.10.31

 Дуусах: 2025.10.31

76

ОЧИРНЯМ” ХХК

элс 0-5мм

5-10 мм, 10-20 мм-н хайрга

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 78/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.10.31

 Дуусах: 2025.10.31

77

ЭЛИТ ЦОНХ КОНСТРАКШН” ХХК

4-12-4-14-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй Т5 ангиллын цонх,  4-18-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй Т9 ангиллын цонх

MNS 5802:2007  Барилгын цонх. Техникийн шаардлага,

MNS 5830: 2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 79/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.10.31

 Дуусах: 2025.10.31

78

ГАНГАН АНД” ХХК

5-11-5-11-5 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй Т5 ангиллын цонх,  5-14-5 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 3 тасалгаат хүрээтэй Т8 ангиллын цонх

MNS 5802:2007  Барилгын цонх. Техникийн шаардлага,

MNS 5830: 2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 80/23

Олгосон: 2023.10.31

 Дуусах: 2024.10.31

79

ГЭРЭЛТ ЦОХ ЦОНХ” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 80 мм өргөнтэй 8 тасалгаат хуванцар хүрээтэй Т5 ангиллын цонх,  4-17-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй Т9 ангиллын цонх

MNS 5802:2007  Барилгын цонх. Техникийн шаардлага,

MNS 5830: 2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 81/23

Олгосон: 2023.10.31

 Дуусах: 2024.10.31

80

МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ  ТӨҮГ

М150, М200, М250, М300, М350 марк, В10, В15, В20, В25 ангийн бетон зуурмаг

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 82/23

Олгосон: 2023.10.31

 Дуусах: 2024.10.31

81

“СУТАЙН ҮХЭР ЧУЛУУТ” ХХК

барилгын болон технологийн хэрэгцээний шохой

MNS 0347:2002 Барилгын болон технологийн хэрэгцээний шохой. Техникийн шаардлага

№ДБ 83/23

Олгосон: 2023.10.31

 Дуусах: 2024.10.31

82

“БҮРД ЖИ ТИ ЭЛ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 84/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.11.16

 Дуусах: 2026.11.16

83

“МЕРЕКС” ХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 85/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.11.16

 Дуусах: 2025.11.16

84

ЧАВГЫН ШАНД” ХХК

М100 маркийн ердийн керамик тоосго

MNS 0138:2010  Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 86/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.11.16

 Дуусах: 2025.11.16

85

ДОРНОД ГАН ХИЙЦ” ХХК

төмөр замын төмөрбетон дэр

MNS EN 13230-1:2020 Төмөрзам-Зам-Төмөрбетон дэр 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага

MNS EN 13230-2:2020 Төмөрзам-Зам-Төмөрбетон дэр 2-р хэсэг: Урьдчилан хүчитгэсэн арматуртай төмөрбетон дэр. Техникийн шаардлага

MNS 4700:99 Төмөр замд хэрэглэх урьдчилан хүчитгэсэн арматуртай бетон дэр. Техникийн шаардлага

№ДБ 87/23

Олгосон: 2023.11.16

 Дуусах: 2025.11.16

86

СҮНРЕНБҮЧИ” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 88/23

Олгосон: 2023.11.16

 Дуусах: 2024.11.16

87

ХОС МӨНГӨН ЖОЛОО” ХХК

элс 0-5 мм

5-10 мм, 10-20 мм-н дайрга

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 “Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга, Техникийн шаардлага

№ДБ 89/23

Олгосон: 2023.11.16

 Дуусах: 2024.11.16

88

“ФИНИКС БЬЮЛДИНГ МАТЕРИАЛС” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 90/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2025.12.15

89

“нутгийн буян групп” ХХК

4-16-4-16-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 7 тасалгаат 80 мм хуванцар хүрээтэй Т2 ангиллын цонх, 4-16-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70мм хуванцар хүрээтэй Т9 ангиллын цонх

MNS 5802:2007  Барилгын цонх. Техникийн шаардлага,

MNS 5830: 2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 91/23 /сунгалт/

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2025.12.15

90

БИ СИ ЭМ ЭМ” ХХК

5-10 мм, 10-20 мм-н дайрга

MNS 0390:1998 “Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга, Техникийн шаардлага

№ДБ 92/23

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2025.12.15

91

ЭВТ ӨНДӨР” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 93/23

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2024.12.15

92

ГАН БҮРД” ХХК

С15, С20, С25, С30, С37, С45, С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

 

№ДБ 94/23

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2024.12.15

93

ДУЛААН БАЯН ГОВЬ” ХХК

С15, С20, С25, С30, С37, С45, С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

 

№ДБ 95/23

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2024.12.15

94

ДИ АР ЖЭЙ” ХХК

М150, М200, М250, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 96/23

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2024.12.15

95

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 341-Р АНГИ

М200, М250, М300, М350, М400 марк, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 97/23

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2024.12.15

96

“ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 341-Р АНГИ”

5-10 мм, 10-20 мм-н дайрга

MNS 0390:1998 “Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга, Техникийн шаардлага

№ДБ 98/23

Олгосон: 2023.12.15

 Дуусах: 2024.12.15