Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах 2024 он

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “сан ремикон” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 01/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.01.09

 Дуусах: 2026.01.09

2

 “ЭН СИ ДИ ПРЕКОН” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 02/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.01.09

 Дуусах: 2026.01.09

3

 “ЭН СИ ДИ ПРЕКОН” ХХК

Угсармал гадна ханын бетон төмөрбетон хавтгайлж, дотор ханын бетон, төмөрбетон хавтгайлж, хучилтын төмөрбетон нүхтэй хавтан, багана, дам нуруу

MNS 3989:1987 Орон сууц, олон нийтийн барилгын гадна ханын бетон, төмөрбетон хавтгайлж,

MNS 3988:1987 Орон сууц, олон нийтийн барилгын дотор ханын бетон, төмөрбетон хавтгайлж,

MNS 1070:2009 Барилга байгууламжийн хучилтын төмөрбетон нүхтэй хавтан,

MNS 4042:2019 Олон давхар барилгын төмөрбетон багана, MNS 4041:2019 Барилгын төмөрбетон дам нуруу

№ДБ 03/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.01.09

 Дуусах: 2026.01.09

4

КОНКРЕТЕ БЕТОН ХИЙЦ” ХХК

М200, М250, М300, М350, М400 марк, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 04/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.01.09

 Дуусах: 2026.01.09

5

СҮХ ИНДЭР” ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 05/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.01.09

 Дуусах: 2025.01.09

6

БОСОО ШАРГА” ХХК

4-15-4-15-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 8 тасалгаат 80 мм хуванцар хүрээтэй Т4 ангиллын цонх, 4-15-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70мм хуванцар хүрээтэй Т9 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 06/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.01.09

 Дуусах: 2026.01.09

7

ЭЙ ЭН ТИ ХАУС” ХХК

барилгын ажилд хэрэглэх өнгөн болон суурь үеийн цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 07/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.01.09

 Дуусах: 2026.01.09

.8

“СТАР МЕБЕЛЬ” ХХ

5-12-5-12-5 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т5 ангиллын цонх, 5-16-5 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70мм хуванцар хүрээтэй Т9 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 08/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.02.29

 Дуусах: 2027.02.29

9

“ОРГИЛ ЦОНХ” ХХК

4-11-4-11-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 6 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т6 ангиллын цонх, 4-18-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 6 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т9 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 09/24

Олгосон: 2024.02.29

 Дуусах: 2025.02.29

10

“буянт сайхан монгол” ХХК

5-9-5-12-5 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 6 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т5 ангиллын цонх, 4-16-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 4 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т9 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 10/24

Олгосон: 2024.02.29

 Дуусах: 2025.02.29

11

“ШИЛЭН ХИЙЦ” ХХК

4М1-14-4М1-12-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 4 тасалгаат хүрээтэй Т6  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга, 4М1-14-4М1-12-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 85 мм өргөнтэй, 7 тасалгаат хүрээтэй Т5  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга, 4М1-12-4М1 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 4 тасалгаат хүрээтэй Т9  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 11/24 /нэр сольсон/

Олгосон: 2024.02.29

 Дуусах: 2026.04.20

12

ФИНИКС КОНКРИТ ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 12/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.04.04

 Дуусах: 2027.04.04

13

МИКС ПРО ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 13/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.04.04

 Дуусах: 2026.04.04

14

ЭГШИГТ ЦАМХАГ ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т5 ангиллын цонх, 4-16-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70мм хуванцар хүрээтэй Т8 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 14/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.04.04

 Дуусах: 2026.04.04

15

АНУ ЦОНХ ХХК

LOW-E түрхлэгтэй 4-12-4-12-4К хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т4 ангиллын цонх, LOW-E түрхлэгтэй 6-12-6К хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 6 тасалгаат 70мм хуванцар хүрээтэй Т6 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 15/24

Олгосон: 2024.04.04

 Дуусах: 2025.04.04

16

СТАР ВИНДОВ ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т5 ангиллын цонх, 4-15-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70мм хуванцар хүрээтэй Т8 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 16/24

Олгосон: 2024.04.04

 Дуусах: 2026.04.04

17

ИНГҮҮМЭЛ ЦОНХ ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70 мм хуванцар хүрээтэй Т5 ангиллын цонх, 4-19-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 5 тасалгаат 70мм хуванцар хүрээтэй Т8 ангиллын цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага,

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 17/24

Олгосон: 2024.04.04

 Дуусах: 2026.04.04

18

БЕТОН ХАШАА ЭДЛЭЛ” ХХК

хамгаалалтын төмөрбетон хашаа

MNS 3736:2010 Хамгаалалтын төмөрбетон хашаа. Техникийн шаардлага

№ДБ 18/24

Олгосон: 2024.04.04

 Дуусах: 2025.04.04

19

ДУЛААН БАЯН ГОВЬ ХХК

С15, С20, С25, С30, С37, С45, С50 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

№ДБ 19/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.04.30

 Дуусах: 2026.04.30

20

ХҮСЛЭНТ БҮТЭЭМЖ ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 20/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.04.30

 Дуусах: 2026.04.30

21

МӨНХ АМПЕР КОНСТРАКШН ХХК

үйлдвэрлэж буй EPS 120, EPS 250 ангиллын хөөсөн полистирол (EPS)   хавтан 

MNS EN 13163:2011Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 21/24 /сунгалт/

Олгосон: 2024.04.30

 Дуусах: 2026.04.30

22

УГАЛЗАН ЦАМХАГ ХХК

М75 маркийн ердийн керамик тоосго

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 22/24

Олгосон: 2024.04.30

 Дуусах: 2025.04.30

23

БОТГОН ХӨӨВӨР ХХК

М200, М250, М300, М350 марк, С15, С20, С25 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 23/24

Олгосон: 2024.04.30

 Дуусах: 2025.04.30

24

БАТ КОНКРЕТ ХХК

М150, М200, М250, М300, М350, М400 марк, С10, С15, С20, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол,  

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 24/24

Олгосон: 2024.04.30

 Дуусах: 2025.04.30

25

ЭКО ЦАГИРАГ” ХХК

худгийн угсармал төмөрбетон хийцүүд

MNS 0907: 1982 Цэвэр ус ариутгах татуургын шугамын худгийн угсармал  төмөр бетон хийц. Техникийн шаардлага

№ДБ 25/24

Олгосон: 2024.04.30

 Дуусах: 2025.04.30