Тохирлын гэрчилгээ сунгуулахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт, хүсэлт

Тохирлын гэрчилгээ сунгуулахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт, хүсэлт


Хулганыхаа заагчыг файл дээрээ байрлуулаад (ctrl+s) товч дарж файлыг татаж авна.