Шударга байдлын мэдэгдэл

Шударга байдлын мэдэгдэл

https://drive.google.com/file/d/1nFOE-ChDjfHSMsHGKprZhLkPGIELLzoI/view?usp=sharing


Хулганыхаа заагчыг файл дээрээ байрлуулаад (ctrl+s) товч дарж файлыг татаж авна.