Баталгаажуулалтын схемийн жагсаалт

Баталгаажуулалтын схемийн жагсаалт

Барилгын хөгжлийн үндэсний нэгдсэн төвийн

Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын албанаас боловсруулсан схемийн жагсаалт

2018.01.02

д/д

Схемийн нэр

Ангиллын код

Стандартын нэр,  дугаар

БТКУС-ын код

Схемийн дугаар

1

“Халуунаар цувисан бөөрөнхий төмөр” баталгаажуулалтын схем

77.020

MNS 4239:94 Халуунаар цувисан бөөрөнхий төмөр. Техникийн шаардлага

7213

5

2

“Төмөр бетон бүтээцийн иржгэр ган туйван”-ийн баталгаажуулалтын схем

77.140.15

MNS JIS G 3112:2002

Төмөр бетон бүтээуийн ган туйван. Техникийн шаардлага

7214

5

3

“Хуванцар хоолой”-н баталгаажуулалтын схем

91.140.60

MNS ISO 4427:2007 Ус дамжуулахад зориулсан полиэтилен хоолой (PE). Ерөнхий шаардлага

MNS 5544:2005 Ердийн хатуулагтай хуванцар хоолой (PVC-U). Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 15874-1:2007 Халуун ба хүйтэн ус дамжуулах хуванцар хоолойн систем – Полипропилен (PP) 1-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага

3917

3a

4

“Эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж” баталгаажуулалтын схем

90.100.60

MNS 6227:2010 Эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж. Техникийн шаардлага

3901

4a

5

Хөөсөн полистирол хавтангийн баталгаажуулалтын схем

90.100.60

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

3901

4a

6

“Бетоны химийн нэмэлт”-н баталгаажуулалтын схем

90.100.30

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

3824

3a

7

“Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу”-ны баталгаажуулалтын схем

91.100.50

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

3506

4a

8

“Хөнгөн цагаан хайлшин цонх”-ны баталгаажуулалтын схем

91.060.50

MNS GOST 21519:2014 Хөнгөн цагаан хайлшин цонх. Техникийн шаардлага

MNS GOST 25062:2014 Хөнгөн цагаан хайлшин цонх ба тагтны хаалга. Бүтээц нэр төрөл ба хэмжээ

7610

4a

9

“Зам талбайн хучилтын бетон хавтан”-н баталгаажуулалтын схем

91.100.30

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

6907

5

10

“Ханын бетон гулдмай”-н баталгаажуулалтын схем

91.100.30

MNS 6054:2009 Ханын бетон гулдмай. Техникийн ерөнхий шаардлага

6810

5