Баталгаажуулалтын схемийн жагсаалт

Баталгаажуулалтын схемийн жагсаалт

Барилгын хөгжлийн үндэсний нэгдсэн төвийн

Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын албанаас боловсруулсан схемийн жагсаалт

2020.06.02

д/д

Схемийн нэр

Схемийн дугаар

Ангилалын код

Стандартын нэр,  дугаар

БТКУС-ын код

СХЗГ-ын даргын 2018.07.23-ны өдрийн А/254 тоот тушаалаар

Схем боловсруулсан, сайжруулалт хийх багийн ахлагч

1

Халуунаар цувисан бөөрөнхий төмөр

С01/17

77.020

MNS 4239:94 Халуунаар цувисан бөөрөнхий төмөр. Техникийн шаардлага

72.13

1

С.Тунгалаг

2

Төмөр бетон бүтээцийн иржгэр ган туйван

С02/17

77.140.15

MNS JIS G 3112:2002

Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван. Техникийн шаардлага

72.14

2

С.Тунгалаг

3

Хуванцар хоолой

С03/17

91.140.60

MNS ISO 4427:2007 Ус дамжуулахад зориулсан полиэтилен хоолой (PE). Ерөнхий шаардлага

MNS 5544:2005 Ердийн хатуулагтай хуванцар хоолой (PVC-U). Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 15874-1:2007 Халуун ба хүйтэн ус дамжуулах хуванцар хоолойн систем – Полипропилен (PP) 1-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага

39.17

1,2

М.Улаанхүүхэн

4

Эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж

С04/17

90.100.60

MNS 6227:2010 Эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж. Техникийн шаардлага

68.06

1,2

М.Улаанхүүхэн

5

Хөөсөн полистирол хавтан

С05/17

90.100.60

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

68.06

1,2

М.Улаанхүүхэн

6

Бетоны химийн нэмэлт

С06/18

90.100.30

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

38.24

1,2

У.Гэрэлчимэг

7

Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу

С07/18

91.100.50

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

35.06

1

У.Гэрэлчимэг

8

Хөнгөн цагаан хайлшин цонх баталгаажуулалтын схем

С08/18

91.060.50

MNS GOST 21519:2014 Хөнгөн цагаан хайлшин цонх. Техникийн шаардлага

MNS GOST 25062:2014 Хөнгөн цагаан хайлшин цонх ба тагтны хаалга. Бүтээц нэр төрөл ба хэмжээ

76.10

1

С.Тунгалаг

9

Зам талбайн хучилтын бетон хавтан

С09/18

91.100.30

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

68.10

1,2

С.Тунгалаг

10

Ханын бетон гулдмай

С10/18

91.100.30

MNS 6054:2009 Ханын бетон гулдмай. Техникийн ерөнхий шаардлага

68.10

1,2

С.Тунгалаг

11

Портландцемент

С11/19

91.100.10

MNS 0974:2008 Портландцемент. Техникийн шаардлага

25.23

1,2

М.Улаанхүүхэн

MNS 3091:2008 Цемент. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS GB 175:2019 Өргөн хэрэглээний портланцемент

MNS EN 197-1:2020 Цемент. 1-р хэсэг: Өргөн хэрэглээний цементийн найрлага, тохирлын шалгуур ба техникийн шаардлага

MNS EN 197-2:2020 Цемент. 2-р хэсэг: Тохирлын үнэлгээ

MNS EN 413-1:2020 Өргийн цемент. 1-р хэсэг: Найрлага, техникийн шаардлага ба тохирлын шалгуур

MNS EN 14216:2020 Дулаан ялгаруулалт хэт багатай, тусгай зориулалтын цементийн найрлага, техникийн шаардлага, тохирлын шалгуур

12

Хайрга

С12/19

91.100.01

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

25.17

1,2

У.Гэрэлчимэг

13

Дайрга

С13/19

91.100.01

MNS 0390:1998 Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн шаардлага

У.Гэрэлчимэг

14

Элс

С14/19

91.100.01

MNS 0392:2014 Барилга, байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

У.Гэрэлчимэг

15

Керамик тоосго ба гулдмай

С15/19

91.080.30

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

68.10

1

М.Улаанхүүхэн

16

Худгийн угсармал төмөр бетон хийцүүд

С16/19

91.100.30

MNS 0907:1982 Цэвэр ус ариутгах татуургын шугамын худгийн  угсармал төмөр бетон хийц. Техникийн шаардлага

68.10

1,2

С.Тунгалаг

17

Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай

С17/19

91.100.30

MNS 0843:1998 Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай

68.10

1,2

С.Тунгалаг

18

Төмөр бетон хоолой

С18/19

91.100.30

MNS 5829:2007 Төмөрбетон хоолой (RCP).  Техникийн шаардлага

68.10

1,2

С.Тунгалаг

19

Дулааны сувгийн төмөр бетон тэвш

С19/19

91.100.30

MNS 3875:1986 Дулааны сувгийн төмөр бетон тэвш.  Техникийн шаардлага

 

 

С.Тунгалаг

20

Бетон зуурмаг

С20/19

91.100.30

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

68.10

2

У.Гэрэлчимэг

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

21

Барилгын хуванцар цонх, хаалга

С21/20

91.060.50

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

39.25

1

С.Тунгалаг

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

22

Полиуретан хавтан

С22/20

91.100.60

MNS 5351:2004 Ханын өнгөлгөөтэй дулаан тусгаарлалтын полиуретан хавтан. Техникийн шаардлага

68.06

1,2

М.Улаанхүүхэн

23

Полиуретан бүрхүүл

С23/20

91.100.60

MNS 5352:2004 Дулаан дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл. Техникийн шаардлага

68.06

1,2

С.Тунгалаг

24

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон

С25/20

91.100.30

MNS 4232:2011 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон. Техникийн шаардлага

68.10

1,2

С.Тунгалаг

25

Автоклавын хийт бетон гулдмай

С26/20

91.100.30

MNS EN 771-4:2016 Автоклавын хийт бетон гулдмай.  Техникийн шаардлага

68.10

1

С.Тунгалаг