Чанарын бодлого, үйл ажиллагааны зорилго

БХҮНТөвийн ББАлбаны чанарын бодлого, үйл ажиллагааны зорилго

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭСНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

                         БҮТЭЭГДЭХҮҮН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБА

 

 

 

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Хэрэглэгчдийн болон холбогдох хууль, стандартын шаардлагад нийцүүлэн шударга ёс, ажил хэрэгч зарчмыг мөрдөн, үйлчлүүлэгчдийн итгэл, сэтгэл ханамжийг байнга дээшлүүлж, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадавхийг хөгжүүлэхэд тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагаагаар дэмжлэг үзүүлнэ.

 

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛГО

Барилгын материалын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдлын талаар холбогдох стандарт, техникийн баримт бичгээр тогтоосон шаардлагыг бүрэн хангасныг үнэн зөв, шударгаар баталгаажуулан, хэрэглэгчдэд зөв оновчтой сонголт хийхэд туслахад оршино.


Хулганыхаа заагчыг файл дээрээ байрлуулаад (ctrl+s) товч дарж файлыг татаж авна.