Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын зөвлөлийн шийдвэр

Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын зөвлөлийн 2023 оны 01 тоот шийдвэр

Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хурлаар тохирлын гэрчилгээг сунгах асуудлыг хэлэлцээд

 

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Нэг. “ЦЭЭБ” ХХК -ийн үйлдвэрлэж буй 4-9-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 78 мм өргөнтэй, 6 тасалгаат хүрээтэй Т6  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга нь “MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага”, “MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага” стандартуудын шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг гурван жилийн хугацаатай сунгах;

Хоёр. “ХЭШИН” ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй төмөрбетон бүтээцийн ган туйван D10/SR295, D10/SD390, D13/SD390 нь “MNS JIS G 3112:2002 Төмөрбетон бүтээцийн ган туйван. Техникийн шаардлага” стандартын шаардлага хангасан тул тохирлын гэрчилгээг нэг жилийн хугацаатай сунгах;

Гурав. “ТӨГС ЭРХЭС” ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй М100, М125 маркийн ердийн керамик тоосго нь “MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага” стандартын шаардлага хангасан тул тохирлын гэрчилгээг хоёр жилийн хугацаатай сунгахаар тус тус шийдвэрлэв.


ББЗөвлөлийн 2023 оны 03 тоот шийдвэр

Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын зөвлөлийн 2023 оны 02 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хурлаар тохирлын гэрчилгээг шинээр олгох, сунгах асуудлыг хэлэлцсэн тэмдэглэлийг үндэслэн

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Нэг. “ЭКО ЦАГ” ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон /УКШ 9.27.15-2.2;  УКШ 10.32.19-3.8; УКШ 12.35.19-4.68;   УКШ 15.39.19-12.0/ нь “MNS 4232:2011  Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон. Техникийн шаардлага”  стандартын шаардлага, ӨХЦДАШ-н төмөр бетон конусан шонгийн залгаа /КШЗ 11.56L-1;  КШЗ 11.56L; КШЗ 12.45U/ нь “MNS 5612:2006 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шонгийн залгаа.  Техникийн шаардлага”  стандартын шаардлага, ӨХЦДАШ-н төмөр бетон бортгон шонгийн залгаа /ЦШЗ 9.40L; ЦШЗ 9.40U; ЦШЗ 6.40L; ЦШЗ 6.40i; ЦШЗ 6.40U; ЦШЗ 4.5.40i/ нь “MNS 4233:2007 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон бортгон шонгийн залгаа. Техникийн шаардлага”  стандартын шаардлагыг тус тус хангасан тул тохирлын гэрчилгээг хоёр жилийн хугацаатай сунгах;

Хоёр. “ОДКОН САЛХИВЧ” ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй дулаан дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл нь “MNS 5352:2004 Дулаан дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл. Техникийн шаардлага”  стандартын шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг хоёр жилийн хугацаатай сунгах;

Гурав. “Дулаан баян говь” ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй С15, С25, С30 ангийн бетон зуурмаг нь “MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол” стандартын шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг нэг жилийн хугацаатай шинээр олгох;

Дөрөв.МӨНХ ТЭНГЭРИЙН ТАШУУР” ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй бетон, төмөр бетон хийц, эдлэлүүд Худгийн ханын дугуйвч М200, Даацын ба даацын бус ялуу М200,  Дулааны сувгийн төмөр бетон тэвш М300, Гадна сувгийн төмөрбетон хавтан М200 (ГСХ-5, ГСХ-6, ГСХ-7, ГСХ-9), Автозамын бетон болон төмөрбетон хашлага М300 (ЕТХ50.20.8,  ЕТХ100.20.8), Зам талбайн хучилтын бетон хавтан М300 нь “MNS 0907:1982 Худгийн угсармал төмөрбетон хийц эдлэл.Техникийн шаардлага”, “MNS 0864:2018 Барилгын төмөрбетон ялуу. Техникийн шаардлага”, “MNS 3875:1986 Дулааны сувгийн төмөрбетон тэвш.Техникийн шаардлага”, “MNS 0887:1983 Гадна сувгийн төмөрбетон хавтан”, “MNS 0842:2006 Автозамын бетон, төмөрбетон хашлага.Техникийн шаардлага”, “MNS 4699:2016  Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага” стандартуудын шаардлагыг тус тус хангасан тул тохирлын гэрчилгээг нэг жилийн хугацаатай шинээр олгох;

Тав. “АЛЬКОР ЭДЦ” ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол (EPS) хавтан нь “MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага” стандартын шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг хоёр жилийн хугацаатай сунгахаар тус тус шийдвэрлэв.

 

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА  Г.МЯГМАР


ББЗөвлөлийн 2023 оны 04 тоот шийдвэр

Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын зөвлөлийн 2023 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлаар тохирлын гэрчилгээг шинээр олгох, сунгах асуудлыг хэлэлцсэн тэмдэглэлийг үндэслэн

 

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Нэг. “НОЦ ЦОНХ” ХХК -ийн үйлдвэрлэж буй 4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 6 тасалгаат хүрээтэй Т6  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга нь “MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага”, “MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага” стандартуудын шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг хоёр жилийн хугацаатай сунгах;

Хоёр. “БАТ БЭХ РЕМИКОН” ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550 марк, С10, С15, С20, С25, С30, С37 ангийн бетон зуурмаг нь “MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол”,  “MNS1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага” стандартуудын шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг хоёр жилийн хугацаатай сунгах;

Гурав. “ШИЛМЭЛ ӨРГӨӨ” ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй зам талбайн хучилтын бетон хавтан М400 нь “MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага” стандартын шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг нэг жилийн хугацаатай шинээр олгох;

Дөрөв. ЭБОН” ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол (EPS) хавтан нь “MNS EN 13163:2011Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага” стандартын шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг хоёр жилийн хугацаатай шинээр олгох;

Тав. “ЖАРГАЛАНТ ӨӨДӨӨ” ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй В1.0 ангийн полистиролбетон гулдмай нь “MNS 5771:2007 Полистиролбетон. Техникийн шаардлага”, барилгын дотор ханын полистиролбетон угсармал хавтан нь “MNS 5772:2007 Барилгын дотор хана-Угсармал хавтан.Техникийн шаардлага” стандартын шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг нэг жилийн хугацаатай шинээр олгохоор тус тус шийдвэрлэв.

 

 

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА                                                           Г.МЯГМАР


Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын зөвлөлийн 2023 оны 05 тоот шийдвэр

Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын зөвлөлийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хурлаар тохирлын гэрчилгээг шинээр олгох, сунгах асуудлыг хэлэлцсэн тэмдэглэлийг үндэслэн

 

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Нэг. “КЕЙ ВИ ДИ” ХХК -ийн үйлдвэрлэж буй 4М1-14-4М1-12-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 4 тасалгаат хүрээтэй Т6  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга, 4М1-14-4М1-12-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 85 мм өргөнтэй, 7 тасалгаат хүрээтэй Т5  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга, 4М1-12-4М1 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 4 тасалгаат хүрээтэй Т9  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга нь  “MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага”, “MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага” стандартуудын шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг гурван жилийн хугацаатай сунгах;

 

Хоёр. “ХУНХУА” ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй М75 маркийн ердийн керамик тоосго нь “MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага” стандартын шаардлага хангасан тул тохирлын гэрчилгээг тохирлын гэрчилгээг нэг жилийн хугацаатай шинээр олгох;

 

Гурав. ОМНИС ИМПЕКС” ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй зам талбайн хучилтын бетон хавтан нь “MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага”, явган зам талбайн бетон хашлага нь  “MNS 0842:2006 Автозамын бетон болон төмөр бетон хашлага. Техникийн шаардлага” стандартын шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг нэг жилийн хугацаатай шинээр олгох;

 

Дөрөв. “цогт баянбулаг” ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй худгийн угсармал  төмөр бетон хийцүүд нь “MNS 0907: 1982 Цэвэр ус ариутгах татуургын шугамын худгийн угсармал  төмөр бетон хийц. Техникийн шаардлага” стандартын шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг нэг жилийн хугацаатай шинээр олгох;

 

Тав. СҮЛДЭТ ҮЙЛС” ХХК -ийн үйлдвэрлэж буй 4-8-4-11-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хүрээтэй Т6  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга, 4-18-4 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хүрээтэй Т9  ангиллын хуванцар (PVC) цонх хаалга нь  “MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага”, “MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага” стандартуудын шаардлагыг хангасан тул тохирлын гэрчилгээг нэг жилийн хугацаатай шинээр олгох;

 

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА                                                            Г.МЯГМАР