Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын зөвлөлийн шийдвэр

ББЗ-ийн 7-р хурлын шийдвэр


Хулганыхаа заагчыг файл дээрээ байрлуулаад (ctrl+s) товч дарж файлыг татаж авна.

Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын зөвлөлийн 8 дугаар хурлын шийдвэр


Хулганыхаа заагчыг файл дээрээ байрлуулаад (ctrl+s) товч дарж файлыг татаж авна.

ББЗ-ийн 9-р хурлын шийдвэр


Хулганыхаа заагчыг файл дээрээ байрлуулаад (ctrl+s) товч дарж файлыг татаж авна.

ББЗ-н 2020 оны 1-р хурлын шийдвэр


Хулганыхаа заагчыг файл дээрээ байрлуулаад (ctrl+s) товч дарж файлыг татаж авна.

ББЗ-н 2020 оны 3-р хурлын шийдвэр


Хулганыхаа заагчыг файл дээрээ байрлуулаад (ctrl+s) товч дарж файлыг татаж авна.

ББЗ-н 2020 оны 4-р хурлын шийдвэр


Хулганыхаа заагчыг файл дээрээ байрлуулаад (ctrl+s) товч дарж файлыг татаж авна.

ББЗ-н 2020 оны 5-р хурлын шийдвэр


Хулганыхаа заагчыг файл дээрээ байрлуулаад (ctrl+s) товч дарж файлыг татаж авна.

ББЗ-н 2020 оны 6-р хурлын шийдвэр


Хулганыхаа заагчыг файл дээрээ байрлуулаад (ctrl+s) товч дарж файлыг татаж авна.