Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын зөвлөлийн шийдвэр

ББЗ-ийн 9-р хурлын шийдвэр


Хулганыхаа заагчыг файл дээрээ байрлуулаад (ctrl+s) товч дарж файлыг татаж авна.