Зургийн цомог - ЗТБХБЯам, БХҮНТ-тэй хамтран ажиллах "Ерөнхий гэрээ" байгуулав нийт 4 зураг