Зургийн цомог - Барилгын норм дүрэм үзлэг хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний уулзалт нийт 2 зураг