Зургийн цомог - Норм дүрмийн үзлэгийн нэгдсэн тайлангийн уулзалт боллоо. нийт 3 зураг