Текст мэдээлэл

Итгэмжлэлийн гэрчилгээгээ авлаа

2018-11-14 16:22:40

Барилгын хөгжлийн үндэсний нэгдсэн төвийн Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын алба нь MNS ISO/IEC 17065:2013 стандартын шаардлага ханган, бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллагаар итгэмжлэгдэн 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 2 жилийн хугацаатай № РС 06 тоот итгэмжлэлийн гэрчилгээ авлаа.