Текст мэдээлэл

Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын зөвлөлийн 2019 оны 8 дугаар хурал боллоо.

2019-11-06 12:34:38

Барилгын хөгжлийн үндэсний нэгдсэн төвийн бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын алба нь 2019 оны 8 дахь хурлаа хийж ББЗ-с дараах шийдвэрийг гаргалаа.