Мэдээлэл - Видео мэдээлэл

Квадрат метрийн залилан"-тай тэмцэнэ

Өнөөдрийн байдлаар 900 орчим иргэнээс 70 орчим барилгын компани дээр метр квдратын зөрүүтэй байгаа талаар гомдол ирсэн. Энэ тал дээр цаашид анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.

2015-03-25 11:53:36