Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах 2019 он

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “МӨНХИЙН БАЯНГАЛ” ХХК

 Портландцемент ОРС 42.5

 

MNS 0974:2008 Портландцемент. Техникийн шаардлага

 №ДБ 01/19 /сунгалт/

 Олгосон: 2019.01.25

 Дуусах: 2020.01.25

2

“ХӨТӨЛ МӨНХИЙН ЗУЛ” ХХК

Зоорийн хана, суурийн гулдмай

Дулаан сувгийн төмөр бетон тэвш

Авто замын бетон, төмөрбетон хашлага

Худгийн угсармал төмөрбетон хийц эдлэл

MNS 0843:1987 Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай. Техникийн нөхцөл”

“MNS 3875:1986 Дулаан сувгийн төмөр бетон тэвш. Техникийн нөхцөл

“MNS 0842:2006 Автозамын бетон болон төмөр бетон хашлага. Техникийн шаардлага”

“MNS 0907:1982 Цэвэр ус ариутгах татуургын шугамын худгийн төмөр бетон хийц” 

№ДБ 02/19 /сунгалт/

 Олгосон: 2019.01.25

 Дуусах: 2021.01.25

3

“ДБ ПАНЕЛ СИСТЕМ” ХХК

Ханын өнгөлгөөтэй дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан хавтан

MNS 5351:2004 Ханын өнгөлгөөтэй дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 03/19 /сунгалт/

 Олгосон: 2019.01.25

 Дуусах: 2021.01.25

4

 “ӨЛГИЙ ЦЕМЕНТ” ХХК

 Портландцемент ОРС 42.5

 

MNS 0974:2008 Портландцемент. Техникийн шаардлага

 №ДБ 04/19

 Олгосон: 2019.01.25

 Дуусах: 2020.01.25

5

 “ДАРХАН ЦОНХ КОНСТРАКШН” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 05/19 /сунгалт/

Олгосон: 2019.04.29

 Дуусах: 2021.04.29

6

 ШУТИС ДаТС-Н БЕТОН ЭДЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР

Зам талбайн хучилтын бетон хавтан

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 06/19 /сунгалт/

Олгосон: 2019.04.29

 Дуусах: 2021.04.29

7

 “ЭРЭЛ” ХХК БҮК-1

Бетон зуурмаг

М150-М400

С10-С30

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206-2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 07/19

Олгосон: 2019.04.29

 Дуусах: 2021.04.29

8

“ЭРЭЛ” ХХК БҮК-1

Шатны өгсөл, талбайн хавтан

MNS 1008:1982 Орон сууц, олон нийтийн байрилгын төмөр бетон шатны өгсөл, талбайн хавтан

№ДБ 08/19

Олгосон: 2019.04.29

 Дуусах: 2021.04.29

9

 “МОНКОМОС” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

ДБ 09/19

Олгосон: 2019.04.29

 Дуусах: 2020.04.29

10

 “ЦЭНГЭЛ ТООСГО” ХХК

Керамик тоосго

М150

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 10/19

Олгосон: 2019.04.29

 Дуусах: 2020.04.29

11

 “ЗУНРУН” ХХК

Керамик тоосго

М150

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

ДБ 11/19

Олгосон: 2019.04.29

 Дуусах: 2020.04.29

12

 “БАЛБАЛ ТАС” ХХК

Байгалийн чулуун

Өнгөлгөөний хавтан

Явган замын хавтан

Авто зам, явган замын бродюр

МПа 113,2

МNS 3969:1987 Байгалийн чулуу өнгөлгөөний хавтан. Техникийн шаардлага

MNS EN 1342:2012 Байгалийн өнгөлгөөний чулуу. Явган замын хучилт. Техникийн шаардлага

MNS 0842:2002 Замын байгууламж. Замын бетон хашлага. Техникийн шаардлага

№ДБ 12/19

Олгосон: 2019.04.29

 Дуусах: 2020.04.29

13

 “ГУРВАН ТАМИР” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 13/19 /сунгалт/

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2021.05.30

14

 “САСА” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 14/19 /сунгалт/

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2021.05.30

15

 “ЭРДЭНЭТ ОРГИЛ” ХХК

Бетон зуурмаг

М100-М400

С10-С30

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206-2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 15/19 /сунгалт/

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2021.05.30

16

“ЭРДЭНЭТ ОРГИЛ” ХХК

Элс

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:98 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Ерөнхий техникийн шаардлага

№ДБ 16/19 /сунгалт/

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2021.05.30

17

 “ИДЭРЖИВАА” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 17/19

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2020.05.30

18

 “АЗТАВАН БУЛАГ” ХХК

 Ханын хүрмэн бетон гулдмай

MNS 6054:2009 Ханын бетон гулдмай. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 18/19

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2020.05.30

19

 “РОКМОН” ХХК

Бетон зуурмаг

М150-М500

С10-С37

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206-2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 19/19

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2021.05.30

20

 “ТЭНЭГЭР АЛТАН ТООСГО” ХХК

Керамик тоосго

М75

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 20/19

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2020.05.30

21

 “ЭРЭЛ” ХХК БҮК-1

Дотор ханын төмөрбетон хавтгайлж

Хучилтын цул төмөрбетон хавтгайлж

MNS 3988:1987 Орон сууц, олон нийтийн барилгын дотор ханын бетон, төмөр бетон хавтгайлж

MNS 3942:1986 Орон сууц, олон нийтийн барилгын хучилтын цул төмөр бетон хавтгайлж

№ДБ 21/19

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2021.05.30

22

 “ЭРЭЛ” ХХК БҮК-1

Төмөр бетон ригель

MNS 4041:1988  Барилгын төмөрбетон ригель

№ДБ 22/19

Олгосон: 2019.05.30

 Дуусах: 2021.05.30

23

 “СЭЛЭНГЭ БАЯН-УУЛ” ХХК

 Полистирол бетон гулдмай D350-D450 В1.0-В1.5

MNS 5771:2007 Полистирол бетон. Техникийн шаардлага

№ДБ 23/19

Олгосон: 2019.07.03

 Дуусах: 2021.07.03

24

“СЭЛЭНГЭ БАЯН-УУЛ” ХХК

Авто замын хашлага

MNS 0842:2006 Авто замын бетон болон төмөр бетон хашлага

№ДБ 24/19

Олгосон: 2019.07.03

 Дуусах: 2021.07.03

25

 “БУРХАНТ ХЯСААТ” ХХК

Сувгийн тэвш

Сувгийн хучилт

Суурийн гулдмай

MNS 3875:1986 Дулаан сувгийн төмөр бетон тэвш

MNS 0887:1983 Гадна сувгийн төмөр бетон хавтан

MNS 843:1987 Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 25/19

Олгосон: 2019.07.03

 Дуусах: 2020.07.03

26

“БУРХАНТ ХЯСААТ” ХХК

Худгийн дугуйвч

Худгийн таг

Сувгийн дэр

MNS 0907:1982 Цэвэр ус ариутгах татуургын шугамын худгийн угсармал төмөр бетон хийц

MNS 2057:1986 Усны аж ахуйн байгууламжийн төмөр бетон эдлэлүүд”

№ДБ 26/19

Олгосон: 2019.07.03

 Дуусах: 2020.07.03

27

 “МӨНХ ОД ЦАЦРАЛ” ХХК

Даацын болон даацын бус ялуу

Дулааны сувгийн хавтан

Сувгийн дэр

MNS 0864:2018 Тоосгон ханатай барилгын төмөр бетон ялуу

MNS 3875:1986 Дулааны сувгийн төмөр бетон тэвш

MNS 0907:1982 Цэвэр ус ариутгах татуургын шугамын худгийн угсармал төмөр бетон хийц

MNS 2057:1986 Усны аж ахуйн байгууламжийн төмөр бетон эдлэлүүд”

№ДБ 27/19

Олгосон: 2019.07.03

 Дуусах: 2021.07.03

28

“МӨНХ ОД ЦАЦРАЛ” ХХК

Авто замын хашлага

Зам талбайн хучилтын бетон хавтан

MNS 0842:2006 Авто замын бетон болон төмөр бетон хашлага

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 28/19

Олгосон: 2019.07.03

 Дуусах: 2021.07.03

29

 “ДӨЛБАРМАТ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

4М1-12-4М1-12-4М1 хэмжээтэй  2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй  5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй цонх, Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл Т6

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 29/19

Олгосон: 2019.07.03

 Дуусах: 2020.07.03

30

“ХӨХ ТЭНГЭРИЙН ХҮЛЭГ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

4М1-9-4М1-9-4М1 хэмжээтэй  2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй  5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй цонх, Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл Т6

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 30/19

Олгосон: 2019.07.03

 Дуусах: 2020.07.03

31

 “КОНКРЕТЕ БЕТОН ХИЙЦ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300 /С10, С15, С20/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206-2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 31/19  /сунгалт/

Олгосон: 2019.07.30

 Дуусах: 2021.07.30

32

 “ШИЛЭН ЦАМХАГ” ХХК

Бетон зуурмаг М450, М500 /С37/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206-2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 32/19 

Олгосон: 2019.07.30

 Дуусах: 2020.07.30

33

 “СҮМ СҮНДЭР ӨРГӨӨ” ХХК

Элс

Хайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга, байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 33/19 

Олгосон: 2019.07.30

 Дуусах: 2020.07.30

34

 “БАТС-ӨРГӨӨ” ХХК

Бетон зуурмаг М400, М450, М500 /С30, С37/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206-2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 34/19 

Олгосон: 2019.07.30

 Дуусах: 2021.07.30

35

 “МАСТЕР ЗУУРМАГ” ХХК

Бетон зуурмаг М200, М250, М300, М350, М400 /С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206-2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 35/19 

Олгосон: 2019.07.30

 Дуусах: 2021.07.30

36

 “МАНДАЛ ГЭРЭЛТ ӨРГӨӨ” ХХК

 Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350 /С10, С15, С20,С25/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206-2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 36/19 

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2020.08.28

37

 “АЛТАЙБАЙДРАГ КОНСТРАКШН” ХХК

 Бетоны химийн нэмэлт

А төрөл – GK-20

MNS ASTM C494/ C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 37/19 

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2020.08.28

38

 “МСМ ГРУПП” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

G төрөл - Pro Matrix 100

MNS ASTM C494/ C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 38/19  /сунгалт/

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2022.08.28

39

 “МСМ ГРУПП” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

G төрөл - Pro Matrix 90

MNS ASTM C494/ C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 39/19 

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2021.08.28

40

 “СИКА МОНГОЛИА” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

F- төрөл Sika ViscoCrete 5500

 G- төрөл Sika ViscoCrete 55..(10;20;30;40;50;60)  

E- төрөл Sika ViscoCrete 5520W                                                                               

 

 

MNS ASTM C494/ C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 40/19  /сунгалт/

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2022.08.28

41

 “СИКА МОНГОЛИА” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

G- төрөл Sika ViscoTight                                                    

C- төрөл Sigunit L54 AF                                                          

A- төрөл Sika Latex-25A                                                                       

 

 

MNS ASTM C494/ C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 41/19  /сунгалт/

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2022.08.28

42

 “АЛТАЙ ГАЦУУРТ” ХХК

 Автоклавын хийт бетон гулдмай

 MNS EN 771-4:2016 Автоклавын хийт бетон гулдмай. 4-р хэсэг. Техникийн шаардлага

№ДБ 42/19  /сунгалт/

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2022.08.28

43

 “МӨНХИЙН БАЯНГАЛ” ХХК

 Портландцемент СРС 32.5

MNS 974:2005 Портландцемент. Техникийн шаардлага

№ДБ 43/19 

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2020.08.28

44

 “ОДКОН САЛХИВЧ” ХХК

 Дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл

MNS 5352:2004 Дулаан дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл. Техникийн шаардлага

№ДБ 44/19  /сунгалт/

Олгосон: 2019.08.28

 Дуусах: 2021.08.28

45

 “ШИНЭ ШИНЭЧЛЭЛТ” ХХК

 Барилгын хуванцар (PVC) цонх.

4М1-12-4М1-12-4М1 хэмжээтэй

2 хөндийт шилэн багцтай,  

6 тасалгаат хуванцар хүрээтэй, Т5 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 45/19  /сунгалт/

Олгосон: 2019.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

46

 “ТАНЛОН” ХХК

Керамик тоосго М100 марк

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 46/19 

Олгосон: 2019.09.30

 Дуусах: 2020.09.30

47

 “ЭНГҮҮН ОРГИЛ” ХХК

Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

SR295 төрөл – ф8мм

SD390 төрөл – ф12мм

MNS JIS G 3112:2002 Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

№ДБ 47/19 

Олгосон: 2019.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

48

 “ЭМ АЙ АР СИ КОНКРЕТ” ХХК

Бетон зуурмаг

М150, М200, М250, М300, М350, М400

С10, С15, С20, С25, С30

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 48/19  /сунгалт/

Олгосон: 2019.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

49

 “ДБ ПАНЕЛ СИСТЕМ” ХХК

EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

Шахалтын бат бэх CS(10)150 зэрэглэл, гулзайлтын бат бэх BS350 шатлал, ус шингээлт WL(T)0,7 зэрэглэл

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол /EPS/ бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 49/19 /сунгалт/

 Олгосон: 2019.10.31

 Дуусах: 2021.10.31

50

 “БУРХАНТ ХЯСААТ” ХХК

 Дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл

MNS 5352:2004 Дулаан дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл. Техникийн шаардлага

№ДБ 50/19

Олгосон: 2019.10.31

 Дуусах: 2020.10.31

51

 “ШАНХАЙ ХО” ХХК

 Хөөсөн полистирол (EPS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж

MNS 6227:2010 Барилгын эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж. Техникийн шаардлага

№ДБ 51/19 /сунгалт/

Олгосон: 2019.10.31

 Дуусах: 2020.10.31

52

 “НЯГТ ХӨӨС” ХХК

EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

Шахалтын бат бэх CS(10)100 зэрэглэл, гулзайлтын бат бэх BS200 шатлал, ус шингээлт WL(T)1 зэрэглэл

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол /EPS/ бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 52/19 /сунгалт/

 Олгосон: 2019.10.31

 Дуусах: 2021.10.31

53

 “ЛЭЛ МИНЕРАЛ” ХХК

Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

SD390 төрөл – ф12мм, ф14мм, ф16мм, ф20мм

MNS JIS G 3112:2002 Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

№ДБ 53/19

Олгосон: 2019.10.31

 Дуусах: 2020.10.31

54

 “Эрэл” ХХК БҮК-1

Хучилтын төмөр бетон нүхтэй хавтан

MNS 1070:2009 Барилга байгууламжийн хучилтын нүхтэй хавтан. Техникийн шаардлага

№ДБ 54/19

Олгосон: 2019.12.05

 Дуусах: 2021.12.05

55

 “и зэт си өү эн” ххк

Е төрлийн бетоны химийн нэмэлт HS

MNS ASTM C494/C 494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 55/19

Олгосон: 2019.12.05

 Дуусах: 2021.12.05

56

 “Дэлт хошуу” ХХК

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0390:1998  Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 56/19

Олгосон: 2019.12.05

 Дуусах: 2020.12.05

57

 “билгүүн трейд” ХХК

Бетон зуурмаг М150- М600 /С10- С45/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 57/19 /сунгалт/

Олгосон: 2019.12.05

 Дуусах: 2022.12.05


Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах 2018 он

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “И ЭН БИ АЙ” ХХК

 Барилгын хуванцар (PVC) цонх

4-12-4-9-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй     5 тасалгаат Т6 ангийн цонх

 

 MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

 №ДБ 01/18

 Олгосон: 2018.03.23

 Дуусах: 2019.03.23

2

 “ХАОВТИЭН” ХХК

Бетон шалны өнгөлгөө, дээвэр, шалны дулаан тусгаарлах хөөсөн бетон бүтээгдэхүүн

MNS 1246:1971 Барилгын зуурмаг. Ангилал, техникийн шаардлага

MNS 0831:2016 Өргийн материал. Автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

 №ДБ 02/18

 Олгосон: 2018.03.23

 Дуусах: 2019.03.23

3

“ДОЛООН БОЛДОГ” ХХК

Хөөсөн хатуу полиуретан /PUR/ бүтээгдэхүн

Хөөсөн полистирол /PS/ дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж

MNS EN13165:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн хатуу полиуретан (PUR) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

MNS 6227:2010 Эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж. Техникийн шаардлага

№ДБ 03/18

 Олгосон: 2018.03.23

 Дуусах: 2019.03.23

4

 “КЕНЖЕ” ХХК

 Керамик тоосго

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

 №ДБ 04/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.03.23

 Дуусах: 2020.03.23

5

 “ГУРВАН ТАМИР”  ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй     6 тасалгаат Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 05/18

 Олгосон: 2018.05.03

 Дуусах: 2019.05.03

6

 “СА СА” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй     6 тасалгаат Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 06/18

 Олгосон: 2018.05.03

 Дуусах: 2019.05.03

7

 “ХАНГАЙН ГАН ЭРДЭНЭ”

Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван ф12мм, ф13мм, ф16мм, ф18мм, ф20мм

Төрөл –SD390

MNS JIS G 3112:2002 Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

№ДБ 07/18

 Олгосон: 2018.05.03

 Дуусах: 2019.05.03

8

 “ТАС БҮРД” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй     6 тасалгаат Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 08/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.05.03

 Дуусах: 2020.05.03

9

 “НАМУУН ДЭЛБЭЭ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх

4М1-9-4М1-9-4М1 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т5 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 09/18

 Олгосон: 2018.05.30

 Дуусах: 2019.05.30

10

“ОДКОН САЛХИВЧ” ХХК

Дулаан дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл

Шахалтын бат бэх 0,43 МПа, Ус шингээлт 2,27%, Дулаан дамжуулалтын итгэлцүүр 0,0385Вт/м.к

MNS 5352:2004 Дулаан дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан бүрхүүл. Техникийн шаардлага

№ДБ 10/18

 Олгосон: 2018.05.30

 Дуусах: 2019.05.30

11

“АРГА БАРИЛ” ХХК

Бетон зуурмаг

М200, М250, М300, М350, М400, М450 (С15, С20, С25, С30)

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 11/18

 Олгосон: 2018.05.30

 Дуусах: 2019.05.30

12

 “ЦЭЭБ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх

4М1-22-4М1 хэмжээтэй, 1 хөндийт шилэн багцтай, 75мм өргөнтэй 6 тасалгаат, Т8 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 12/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.05.30

 Дуусах: 2020.05.30

13

 “РСЦ” ХХК

Бетон зуурмаг

М200, М250, М300, М350, М400 (С15, С20, С25, С30)

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 13/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.05.30

 Дуусах: 2020.05.30

14

“ЭМ АЙ АР СИ КОНКРЕТ” ХХК

Бетон зуурмаг

М200, М250, М300, М350

С15, С20, С25

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 14/18

 Олгосон: 2018.07.06

 Дуусах: 2019.07.06

15

“НЬЮ ЭРХЭМ” ХХК

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон

MNS 4232:2011 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамын төмөр бетон конусан шон. Техникийн шаардлага

№ДБ 15/18

 Олгосон: 2018.07.06

 Дуусах: 2019.07.06

16

“ЭРИН ИНТЕРНЭШНЛ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

5М1-11-5М1—11-5М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй, 4 тасалгаат, Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 16/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.07.06

 Дуусах: 2021.07.06

17

“ГОВИЙН ДӨЛ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх

4М1-9-4М1-9-4М1 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 70 мм өргөнтэй 5 тасалгаат, Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 17/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.07.06

 Дуусах: 2020.07.06

18

 “ШИНЭ ШИНЭЧЛЭЛТ” ХХК

 Барилгын хуванцар (PVC) цонх.

4М1-9-4М1-12-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй, Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 18/18

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

19

 “БЭСТ ДРИЙМ” ХХК

 Барилгын хуванцар (PVC) цонх.

4М1-9-4М1-9-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй, Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 19/18

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

20

 “ХОНГОР ХОЛДИНГ” ХХК

Элс,

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:98 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Ерөнхий техникийн шаардлага

№ДБ 20/18

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

21

 “КАРДЕШ” ХХК

 Бетон зуурмаг

М150, М200, М250, М300, М350

С10, С15, С20, С25

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 21/18

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

22

 “ШАНХАЙ ХО” ХХК

 Хөөсөн полистирол (EPS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж

MNS 6227:2010 Эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж. Техникийн шаардлага

№ДБ 22/18

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

23

 “НЯГТ ХӨӨС” ХХК

 Хөөсөн полистирол (EPS) хавтан

Шахалтын бат бэх CS (10)90 зэрэглэл, гулзайлтын бат бэх BS200 шатлал, ус шингээлт WL (T) 0,7 зэрэглэл

MNS EN13163:2011 Хөөсөн полистирол /EPS/ бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 23/18

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

24

 “ФИНИКС КОНКРИТ”  ХХК

 Бетон зуурмаг

М450,М500, М550, М600, М650

С30, С37, С45, С50

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 24/18

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

25

 “БИЛГҮҮН ТРЕЙД” ХХК

 Бетон зуурмаг

М450,М500, М550

С30, С37

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 25/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2020.08.06

26

 “БИЛГҮҮН ТРЕЙД” ХХК

 Бетон зуурмаг

С45, С50

В45, В50

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 26/18

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

27

 МСМ ГРУПП” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

G төрөл – MasterGlenium 8588

G төрөл – MasterGlenium 8402

C төрөл – MasterRoc SA160

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 27/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2020.08.06

28

 МСМ ГРУПП” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

G төрөл – ProMatrix 100

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 28/18 

 Олгосон: 2018.08.06

 Дуусах: 2019.08.06

29

 “ЛОГХОУМ ЛИМИТЕД” ХХК

БМҮ-д хэрэглэх дулааны цахилгаан станцын үнс

MNS 3927:2015

Барилгын материалын үйлдвэрлэлд хэрэглэх дулааны цахилгаан станцын үнс. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 29/18 

 Олгосон: 2018.09.26

 Дуусах: 2019.09.26

30

 “ЭИЧ ДИ ТИ ЭМ” ХХК

SD 390 төрлийн D10, D13, D16, D19, D22, D25мм-ийн нэрлэсэн голчтой ган туйван

MNS JIS G 3112:2002

Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван.

№ДБ 30/18 

 Олгосон: 2018.09.26

 Дуусах: 2020.09.26

31

 “ЮУ БИ МЕТАЛ МАРКЕТ” ХХК

SD 390 төрлийн D13, D16, D19, D22, D25мм-ийн нэрлэсэн голчтой ган туйван

MNS JIS G 3112:2002

Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

№ДБ 31/18 

 Олгосон: 2018.09.26

 Дуусах: 2019.09.26

32

 “ТИ ЭС ЖИ” ХХК

 EPS 90 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

Шахалтын бат бэх CS(10)90 зэрэглэл, гулзайлтын бат бэх BS170 шатлал, ус шингээлт WL(T)1 зэрэглэл

MNS EN 13163:2011

Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

 

№ДБ 32/18 

 Олгосон: 2018.09.26

 Дуусах: 2019.09.26

33

 “АРВИН БЛОК” ХХК

EPS 90 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

Шахалтын бат бэх CS(10)90 зэрэглэл, гулзайлтын бат бэх BS170 шатлал, ус шингээлт WL(T)1 зэрэглэл

MNS EN 13163:2011

Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

 

№ДБ 33/18 

 Олгосон: 2018.09.26

 Дуусах: 2019.09.26

34

 “ФИНИКС КОНКРИТ”ХХК

 Бетон зуурмаг

М100,М150, М200, М250, М300, М350, М400

С10, С15, С20, С25, С30

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 34/18 /сунгалт/

 Олгосон: 2018.09.26

 Дуусах: 2020.09.26

35

“ШИЛЭН ЦАМХАГ” ХХК

Бетон зуурмаг

М150, М200, М250, М300, М350, М400

С10, С15, С20, С25, С30

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 35/18  /сунгалт/

 Олгосон: 2018.11.16

 Дуусах: 2020.11.16

36

 “ЦЭЛГЭР ЦОНХ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх.

4М1-18-4М1 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй, Т8 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 36/18 

 Олгосон: 2018.11.16

 Дуусах: 2019.11.16

37

 “ИХ АВГУШ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх.

4М1-18-4М1-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат хуванцар хүрээтэй, Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 37/18 

 Олгосон: 2018.11.16

 Дуусах: 2019.11.16

38

 “САЙХАН ТӨМӨРТ” ХХК

EPS 100 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан.

шахалтын бат бэх CS(10)100 зэрэглэл, гулзайлтын бат бэх BS170 шатлал, ус шингээлт WL(T)1 зэрэглэл                                                

    

 

MNS EN 13163:2011

Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 38/18 

 Олгосон: 2018.11.16

 Дуусах: 2019.11.16

39

 “ЖИНСИ” ХХК

ЦДАШ-н төмөр бетон конусан шон.

УКШ-12.35.19; УКШ-09.27.15

MNS 4232:2011 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон. Техникийн шаардлага

№ДБ 39/18 

 Олгосон: 2018.11.16

 Дуусах: 2019.11.16

40

 “САНТИ БУЙЛДИНГ МАТЕРИАЛС” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

Е төрөл – JX-07

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 40/18 

 Олгосон: 2018.11.16

 Дуусах: 2019.11.16

41

“СОНГОЛОН ХАЙРХАН” ХХК

Бетон зуурмаг

М150, М200, М250, М300, М350

С10, С15, С20, С25

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 41/18  /сунгалт/

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2020.12.20

42

“СОНГОЛОН ХАЙРХАН” ХХК

Элс,

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:98 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Ерөнхий техникийн шаардлага

№ДБ 42/18  /сунгалт/

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2020.12.20

43

“БАТС ӨРГӨӨ” ХХК

Бетон зуурмаг

М150, М200, М250, М300, М350

С10, С15, С20, С25

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 43/18  /сунгалт/

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2021.12.20

44

“СТАР МЕБЕЛЬ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх.

4М1-12-4М1-6-4М1 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй, Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 44/18  /сунгалт/

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2020.12.20

45

“МЕТРОПЛАСТ” ХХК

Ус дамжуулахад зориулсан полиэтиен (PE) хоолой

MNS ISO 4427:2007 Ус дамжуулахад зориулсан полиэтилен хоолой (PE) Ерөнхий шаардлага

№ДБ 45/18  /сунгалт/

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2020.12.20

46

“МЕТРОПЛАСТ” ХХК

Ердийн хатуулагтай хуванцар хоолой (PVC-U)

MNS 5544:2005 Ердийн хатуулагтай хуванцар хоолой (PVC-U) Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 46/18  /сунгалт/

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2020.12.20

47

“МЕТРОПЛАСТ” ХХК

Халуун ба хүйтэн ус дамжуулах хоолой – Полипропилен (PP)

MNS ISO 15874-1:2007 Халуун ба хүйтэн ус дамжуулах хуванцар хоолойн систем Полипропилен (PP) Ерөнхий шаардлага

MNS ISO 15874-2:2007 Халуун ба хүйтэн ус дамжуулах хуванцар хоолойн систем – Полипропилен (PP) 2-р хэсэг: Шугам хоолой

№ДБ 47/18  /сунгалт/

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2020.12.20

48

“СҮХ-ИНДЭР” ХХК

Бетон зуурмаг

М150, М200, М250, М300, М350, М400

С10, С15, С20, С25, С30

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 48/18 

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2019.12.20

49

“ХЭШИН” ХХК

SD390 төрлийн D10, SD345 төрлийн D13, SR295 төрлийн D8, D10мм-ийн нэрлэсэн голчтой ган туйван

MNS JIS G 3112:2002

Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

№ДБ 49/18 

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2019.12.20

50

“АСГАТ НАРАН” ХХК

Полистиролбетон гулдмай

/D500; B1.5/

MNS 5771:2007 Полистиролбетон. Техникийн шаардлага

№ДБ 50/18 

 Олгосон: 2018.12.20

 Дуусах: 2019.12.20


Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах 2017 он

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,   норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “НБИК” ХХК

 Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400

 MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн  шаардлага

 №ДБ 01/17

 Олгосон: 2017.03.30

 Дуусах: 2018.03.30

2

 “РСЦ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн  шаардлага

 №ДБ 02/17

 Олгосон: 2017.03.30

 Дуусах: 2018.03.30

3

 “ТАС БҮРД” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

 №ДБ 03/17

 Олгосон: 2017.03.30

 Дуусах: 2018.03.30

4

 “ЦЭЭБ” ХХК

 Барилгын хуванцар (PVC) цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

 №ДБ 04/17

 Олгосон: 2017.03.30

 Дуусах: 2018.03.30

5

 “МОНГОЛ СЭНДВИЧ” ХХК

Ханын өнгөлгөөтэй дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан хавтан

MNS 5351:2004 Ханын өнгөлгөөтэй дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан хавтан. Техникийн шаардлага

MNS EN 13165:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн хатуу полиуретан (PUR) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 05/17

Олгосон: 2017.07.04

Дуусах: 2018.07.04

6

 “ЭРИН ИНТЕРНЭШНЛ” ХХК

 Барилгын хуванцар (PVC) цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 06/17

Олгосон: 2017.07.04

Дуусах: 2018.07.04

7

 “ЭЛИТ ГУРВАН БАГАНА”

Элс, хайрга

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 0346:2000 Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 07/17

Олгосон: 2017.07.04

Дуусах: 2018.07.04

8

 “КОНКРЕТЕ БЕТОН ХИЙЦ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн  шаардлага

№ДБ 08/17

Олгосон: 2017.07.04

Дуусах: 2018.07.04

9

 “АЛТАЙ ГАЦУУРТ” ХХК

Автоклавын хийт бетон гулдмай

MNS EN771-4:2016 Өргийн материал. Автоклавын хийт бетон гулдмай. 4-р хэсэг: Техникийн шаардлага

№ДБ 09/17

Олгосон: 2017.07.04

Дуусах: 2019.07.04

10

 “МСМ ГРУПП” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

G төрөл – MasterGlenium 8588

G төрөл – MasterGlenium 8402

C төрөл – MasterRoc SA160

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 11/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2018.08.16

11

 “ШИЛЭН ЦАМХАГ” ХХК

Бетон зуурмаг

М150, М200, М250, М300, М350, М400

С10, С15, С20, С25, С30

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн  шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 12/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2018.08.16

12

 “ГЭГЭЭН ТАЛСТ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

4-12-4-12-4 хэмжээтэй 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй Т5 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 13/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2018.08.16

13

 “ИХ СОД ХӨГЖИЛ” ХХК

Хөөсөн полистирол /EPS/ хавтан

MNS EN13163:2011 Хөөсөн полистирол /EPS/ бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 14/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2018.08.16

14

“СИКА МОНГОЛИА” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

F төрөл Sika ViscoCrete 5500

G төрөл. Sika ViscoCrete 55 цуврал (10, 20, 30, 40, 50, 60)

Усны орцыг их хэмжээгээр багасгах болон удаашруулах нэмэлт

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ ДБ 15-1/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2019.08.16

15

“СИКА МОНГОЛИА” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

Е төрөл Sika ViscoCrete 5520W

Усны орц багасгах болон хурдасгах нэмэлт

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ ДБ 15-2/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2019.08.16

16

“СИКА МОНГОЛИА” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

G төрөл Sika ViscoTight

Усны орц багасгах болон удаашруулах нэмэлт

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ ДБ 15-3/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2019.08.16

17

“СИКА МОНГОЛИА” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

C төрөл Sigunit L54AF

Хурдасгах нэмэлт 

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ ДБ 15-4/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2019.08.16

18

“СИКА МОНГОЛИА” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

А төрөл Sika Latex-25A  

Усны орц багасгах нэмэлт 

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ ДБ 15-5/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2019.08.16

19

 “БИЛГҮҮН ТРЕЙД” ХХК

Бетон зуурмаг

М150, М200, М250, М300, М350, М400

С10, С15, С20, С25, С30

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн  шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ ДБ 16/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2019.08.16

20

 “БИЛГҮҮН ТРЕЙД” ХХК

Бетон зуурмаг

М450, М500, М550

С37

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн  шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ ДБ 17/17

Олгосон: 2017.08.16

Дуусах: 2018.08.16

21

“ХӨТӨЛ МӨНХИЙН ЗУЛ” ХХК

Зоорийн хана, суурийн гулдмай

 

 

 

Дулаан сувгийн төмөр бетон тэвш

 

Авто замын бетон болон төмөр бетон хашлага

 

 

Ханын дугуйвч, худгийн таг

MNS 0843:1987 Барилгын зоорийн хана, суурийн гулдмай. Техникийн шаардлага

MNS 3875:1986 Дулаан сувгийн төмөр бетон тэвш. Техникийн нөхцөл

MNS 0842:2006 Авто замын бетон болон төмөр бетон хашлага. Техникийн шаардлага

MNS 0907:1982 Цэвэр ус, ариутгах татуургын шугамын худгийн угсармал төмөр бетон хийц

№ ДБ 18/17

Олгосон: 2017.09.29

Дуусах: 2018.09.29

22

“ФИНИКС КОНКРИТ” ХХК

Бетон зуурмаг

М100, М150, М200, М250, М300, М350, М400 /C10, C15, C20, C25, C30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн  шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ ДБ 19/17

Олгосон: 2017.09.29

Дуусах: 2018.09.29

23

“НАРАНТУНАМАЛ” ХХК

Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

№ ДБ 20/17

Олгосон: 2017.09.29

Дуусах: 2018.09.29

24

“ФОРВАРД БЛОК КОНСТРАКШН” ХХК

Зам талбайн хучилтын бетон хавтан

Ханын бетон гулдмай

MNS 4699:2016 Зам талбайн хучилтын бетон хавтан. Техникийн шаардлага

MNS 6054:2009 Ханын бетон гулдмай. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ ДБ 21/17

Олгосон: 2017.09.29

Дуусах: 2019.09.29

25

 “ДБ ПАНЕЛ СИСТЕМ” ХХК

Хөөсөн полистирол /EPS/ хавтан.

Хөөсөн полистирол /PS/ дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол /EPS бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

MNS 6227:2010 Эрдэс хөвөн ба хөөсөн полистирол (PS) дулаалгатай олон үет төмөр хавтгайлж. Техникийн шаардлага

№ ДБ 22/17

Олгосон: 2017.11.23

Дуусах: 2018.11.23

 

26

“ДБ ПАНЕЛ СИСТЕМ” ХХК

Хөөсөн хатуу полиуретан /PUR/ бүтээгдэхүн

Ханын өнгөлгөөний дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуремтан хавтан

MNS EN13165:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн хатуу полиуретан (PUR) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

MNS 5351:2004 Ханын өнгөлгөөтэй дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан хавтан. Техникийн шаардлага

№ ДБ 23/17

Олгосон: 2017.11.23

Дуусах: 2018.11.23

 

27

 “ӨРНӨХ КОНСТРАКШН” ХХК

Автоклавын хийт бетон гулдмай

MNS EN 771-4:2016 Өргийн материал. Автоклавын хийт бетон гулдмай. 4-р хэсэг

№ ДБ 24/17

Олгосон: 2017.11.23

Дуусах: 2018.11.23

28

 “ЭС АЙ ПИ ЭС МОНГОЛИА” ХХК

 СИП хавтан

ANSI/APA PRS 610.1-2013 Шинж чанарын үнэлгээ хийгдсэн бүтээцийн дулаан тусгаарлалттай ханын хавтангийн стандарт /Америкийн үндэсний стандарт 1 жил хэрэглэх эрх авсан/

№ ДБ 25/17

Олгосон: 2017.11.23

Дуусах: 2018.10.01

29

 “ЭРДЭНЭТ ОРГИЛ” ХХК

Дайрга 5-10 мм, 10-20 мм

MNS0390;1998 Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ ДБ 26/17

Олгосон: 2017.11.23

Дуусах: 2018.11.23

30

 “ЭРДЭНЭТ ОРГИЛ” ХХК

Бетон зуурмаг

М100, М150, М200, М250, М300, М350, М400 /C10, C15, C20, C25, C30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн  шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ ДБ 27/17

Олгосон: 2017.11.23

Дуусах: 2018.11.23

31

 “СТАР МЕБЕЛЬ” ХХК

Хуванцар (PVC) цонх, хаалга

4-12-4-9-4 хэмжээтэй 70мм өргөнтэй 5 тасалгаат Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ ДБ 28/17

Олгосон: 2017.12.25

Дуусах: 2018.12.25

32

 “ЗОРРО ХОС” ХХК

 Хуванцар (PVC) цонх хаалга

4М1-20-4М1 хэмжээтэй 1 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй 6 тасалгаат Т7 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн шаардлага, MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх хаалга. Техникийн шаардлага

№ ДБ 29/17

Олгосон: 2017.12.25

Дуусах: 2018.12.25

33

 “ОГШИХ УНДРАЛ” ХХК

Хөөсөн полистирол /EPS/ хавтан

MNS EN13163:2011 Хөөсөн полистирол /EPS/ бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ ДБ 30/17

Олгосон: 2017.12.25

Дуусах: 2018.12.25


Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах /бүтээгдэхүүний нэр төрлөөр/

Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын албаны 2020 онд

 Тохирлын гэрчилгээ олгосон байдал /нийт/

 

дд

Бүтээгдэхүүний төрөл

Тохирлын гэрчилгээ

0

1

шинэ

сунгах

нийт

1

Портланд цемент

 

1

1

2

Бетон зуурмаг

4

1

5

3

Төмөр бетон эдлэл

1

 

1

4

Ган туйван

 

1

1

5

Керамик тоосго

2

 

2

6

Хуванцар цонх, хаалга, хаалт

2

5

7

7

Дүүргэгч материал

2

1

3

8

Хуванцар хоолой

1

 

1

9

Дулаалгын материал

2

2

4

10

Химийн нэмэлт

2

2

4

11

Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу, өнгөлгөөний замазка

2

 

2

12

ӨХЦДАШ-н төмөрбетон конусан шон, шонгийн залгаа

2

 

2

Нийт 

33

шинэ

20

 

 

сунгасан

 

13

 

 

2020 оны 8 сарын 1-ний байдлаар нийт 29 ААН-ийн 33 бүтээгдэхүүнд Тохирлын гэрчилгээ олгосон байна.

 

 

Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын албаны 2019 онд

 Тохирлын гэрчилгээ олгосон байдал /нийт/

 

дд

Бүтээгдэхүүний төрөл

Тохирлын гэрчилгээ

0

1

шинэ

сунгах

нийт

1

Портланд цемент

3

 

3

2

Бетон зуурмаг

9

1

10

3

Төмөр бетон эдлэл

 

8

8

4

Ган туйван

1

1

2

5

Явган зам талбайн хавтан

2

1

3

6

Керамик тоосго

4

 

4

7

Хуванцар цонх, хаалга

4

4

8

8

Дүүргэгч материал

1

2

3

9

Хуванцар хоолой

 

 

 

10

Хөнгөн бетон

 

1

1

11

Дулаалгын материал

7

1

8

12

Химийн нэмэлт

5

1

6

13

Бусад

1

 

1

нийт

57

шинэ

37

 

37

сунгасан

 

20

20

 

2019 онд нийт 44 ААН-ийн 57 бүтээгдэхүүнд Тохирлын гэрчилгээ олгосон байна.

 

 


Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах 2020 он

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “ХЭШИН” ХХК

Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

SR295 төрөл – D8мм, D10мм

SD390 төрөл – D10мм, D13мм

MNS JIS G 3112:2002 Төмөр бетон бүтээцийн ган туйван

№ДБ 01/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.01.17

 Дуусах: 2022.01.17

2

 “БЭСТ ДРИЙМ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

4М1-9-4М1-9-4М1 хэмжээтэй  2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй  5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй цонх, Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл Т6

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 02/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.01.17

 Дуусах: 2022.01.17

3

 “НАЧУ СОЁМБО КОНСТРАКШН” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

4М1-9-4М1-12-4М1 хэмжээтэй  2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй  5 тасалгаат хуванцар хүрээтэй цонх, Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл Т6

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 03/20

Олгосон: 2020.01.17

 Дуусах: 2021.01.17

4

“МӨНХИЙН БАЯН ГАЛ” ХХК

Портландцемент ОРС 42.5

MNS 0974:2008 Портландцемент. Техникийн шаардлага

MNS GB 175:2019 Өргөн хэрэглээний портландцемент

№ДБ 04/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2022.03.27

5

“НОЦ ЦОНХ” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

4М1-10-4М1-12-4М1 хэмжээтэй  2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй  6 тасалгаат хуванцар хүрээтэй цонх, Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл Т6

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 05/20

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2021.03.27

6

“СҮХ ИНДЭР” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М350, М400 /С10, С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 06/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2022.03.27

7

 “БОРХОЙН ӨРГӨӨ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М350, М400 /С10, С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 07/20

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2022.03.27

8

 “МЦЦТ” ХХК

Элс

Дайрга 5-10мм, 10-20мм, 20-40мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 08/20

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2022.03.27

9

“БАЯНДӨХӨМИЙН ХУРД” ХХК

Керамик тоосго М125

MNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 09/20

Олгосон: 2020.03.27

 Дуусах: 2021.03.27

10

 “АКСУ АЛТАЙ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400 /С10, С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 10/20

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2021.04.30

11

 “ХОНГОР ХОЛДИНГ” ХХК

Элс

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 11/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2022.04.30

12

 “И ЗЭТ СИ ӨҮ ЭН” ХХК

 Бетоны химийн нэмэлт

D төрөл – HPS 300 Усны орц багасгах удаашруулах нэмэлт

 

MNS ASTM C494/ C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 12/20

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2022.04.30

13

 “И ЗЭТ СИ ӨҮ ЭН” ХХК

 Бетоны химийн нэмэлт

G төрөл – HPS 400 Усны орц их хэмжээгээр багасгах удаашруулах нэмэлт

MNS ASTM C494/ C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 13/20

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2022.04.30

14

“ХӨТӨЛИЙН ЗАНАР” ХХК

Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 14/20

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2021.04.30

15

“ХӨТӨЛИЙН ЗАНАР” ХХК

Барилгын зажлын ажилд хэрэглэх өнгөлгөөний замазка

MNS 5526:2005 Барилгын заслын ажилд хэрэглэх өнгөлгөөний замазка. Техникийн шаардлага

№ДБ 15/20

Олгосон: 2020.04.30

 Дуусах: 2021.04.30

16

 “АН СЭ ХЭ” ХХК

 Кабелийн сувагчлалын полиэтилен хоолой

MNS 6744:2019 Кабелийн сувагчлалын хоолой. Атираатай хатуу полиэтилен хоолой. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 16/20

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2022.05.29

17

 “ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 017 ДУГААР АНГИ”

 Төмөр бетон хоолой (RCP)

MNS 5829:2007 Төмөрбетон хоолой /RCP/. Техникийн шаардлага

№ДБ 17/20

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2021.05.29

18

 “МӨНХ АМПЕР КОНСТРАКШН” ХХК

 EPS 120 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 18/20

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2021.05.29

19

 “ИДЭРЖИВАА” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 19/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2022.05.29

20

 “АЗТАВАН БУЛАГ” ХХК

Хүрмэн бетон гулдмай

MNS 6054:2009 Ханын бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 20/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2022.05.29

21

 “ГУРВАН ТАМИР” ХХК

Хүрмэн бетон гулдмай

MNS 6054:2009 Ханын бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 21/20

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2021.05.29

22

 “ИХ ҮЙЛСИЙН БҮТЭЭЛ КОНСТРАКШН” ХХК

Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 22/20

Олгосон: 2020.05.29

 Дуусах: 2021.05.29

23

 “МАТЕРИАЛ ГЛАСС” ХХК

4-9-4-6-4 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй, 6 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т7 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 23/20

Олгосон: 2020.06.30

 Дуусах: 2021.06.30

24

 “ДҮҮРЭНДЭЛГЭР ХАНГАЙ” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 70мм өргөнтэй, 5 тасалгаат хуванцар (PVC) хүрээтэй Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 24/20

Олгосон: 2020.06.30

 Дуусах: 2021.06.30

25

 “ЭРДЭС СТАНДАРТ” ХХК

Шингэн шил

MNS GOST 13078:2017 Натрийн шингэн шил. Техникийн шаардлага

№ДБ 25/20

Олгосон: 2020.06.30

 Дуусах: 2021.06.30

26

“ЭРДЭС СТАНДАРТ” ХХК

С төрлийн бетоны химийн нэмэлт

MNS ASTM C494/C494M:2011 Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага

№ДБ 26/20

Олгосон: 2020.06.30

 Дуусах: 2021.06.30

27

“НЭТЭНТ” ХХК

М75 маркийн керамик тоосго

МNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 27/20

Олгосон: 2020.06.30

 Дуусах: 2021.06.30

28

 “БҮРД ЖИ ТИ ЭЛ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 /С10,С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 28/20

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28

29

 “БАЯН ЭММО ДЕВЕЛОПЕР” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400 /С10,С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 29/20

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28

30

 “ЭКО ЦАГ” ХХК

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон

УКШ 9.27.15-2,2;

УКШ 10.32.19-3,6;

УКШ 12.35.19-4,68

MNS 4232:2011. Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон.Техникийн шаардлага

№ДБ 30/20

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28

31

 “ЭКО ЦАГ” ХХК

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шонгийн залгаа

КШЗ.11.56L-1;

КШЗ.11.56L;

КШЗ.12645U

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон бортогон шонгийн залгаа

ЦШЗ.9.40L;

ЦШЗ.9.40U;

ЦШЗ.6.40L;

ЦШЗ.6.40i;

ЦШЗ.6.40U;

ЦШЗ.4.5.40i

MNS 5612:2006. Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шонгийн залгаа. Техникийн шаардлага

 

 

 

MNS 4233:2007 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөрбетон бортгон (цилиндр ба конус ) шонгийн залгаа Техникийн шаардлага

№ДБ 31/20

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28

32

 “ЧАНДМАНЬ УУЛЫН ХИШИГ” ХХК

Элс

Хайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0346:2000  Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 32/20

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28

33

“АРВИН БЛОК” ХХК

EPS 100 төрлийн хөөсөн полиуретан хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 33/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.07.28

 Дуусах: 2021.07.28

34

“МСМ ГРУПП” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

С төрөл Masterroc SA-167

G төрөл Мasterglenium SKY 8588

G төрөл Маsterglenium SKY 8402

MNSASTM C494/C494M:2011 “Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага”

№ДБ 34/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.09.08

 Дуусах: 2022.09.08

35

 “САНТИ БУЙЛДИНГ МАТЕРИАЛС” ХХК

Бетоны химийн нэмэлт

Е төрөл JX-07

G төрөл JX-08

MNSASTM C494/C494M:2011 “Бетоны химийн нэмэлт. Техникийн шаардлага”

№ДБ 35/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.09.08

 Дуусах: 2022.09.08

36

“ТӨГС ЭРХЭС” ХХК

М100 маркийн керамик тоосго

МNS 0138:2010 Керамик тоосго ба гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 36/20

Олгосон: 2020.09.08

 Дуусах: 2021.09.08

37

“ЭКО ХӨӨС” ХХК

EPS 120 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 37/20

Олгосон: 2020.09.08

 Дуусах: 2021.09.08

38

“ЦТ” ХХК

D400 марк, В0,75 ангийн полистирол бетон гулдмай

MNS 5771:2007 Полистиролбетон. Техникийн шаардлага

MNS 0831:2016 Автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 38/20

Олгосон: 2020.09.08

 Дуусах: 2021.09.08

39

“СТИЙЛ ЭНД КОНКРИЙТ” ХХК

Хэв хашмал

Ширээсэн арматур эдэлхүүн

Металл хэв

MNS 5121.2002 Цутгамал бетон, төмөрбетон бүтээцийн задалж шилжүүлдэг хашмал. Техникийн шаардлага

MNS 2797:2001 Төмөрбетон бүтээцийн ширээсэн арматур эдэлхүүн ба бэхэлгээний төмөр. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 3852:1985 Бетон ба төмөрбетон эдлэлийн металл хэв. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 39/20

Олгосон: 2020.09.08

 Дуусах: 2021.09.08

40

“УНДАРГА КОНСТРАКШН” ХХК

4-12-4-15-4 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 5  тасалгаат, 70мм өргөнтэй хуванцар (PVC) хүрээтэй, Т5 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 40/20

Олгосон: 2020.09.08

 Дуусах: 2021.09.08

41

“АРВИН БЛОК” ХХК

D600 маркийн сийрмэг бетон гулдмай

MNS 0831:2016 Автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 41/20

Олгосон: 2020.09.08

 Дуусах: 2021.09.08

42

“ЦЭЭБ” ХХК

4-9-4-9-4 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 6  тасалгаат, 70мм өргөнтэй хуванцар (PVC) хүрээтэй, Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 42/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.09.30

 Дуусах: 2022.09.30

43

“АЛЬКОР ЭДЦ” ХХК

EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

Шахалтын бат бэх CS(10)150

Гулзайлтын бат бэх BS350

Ус шингээлт WL(T)0,7

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 43/20

Олгосон: 2020.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

44

 “БАТС-ӨРГӨӨ” ХХК

D500 марк, В1 ангийн полистирол бетон гулдмай

MNS 5771:2007 Полистиролбетон. Техникийн шаардлага

MNS 0831:2016 Автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай. Техникийн шаардлага

№ДБ 44/20

Олгосон: 2020.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

45

 “БАТС-ӨРГӨӨ” ХХК

Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 45/20

Олгосон: 2020.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

46

 “ХӨХИЙ КОНСТРАКШН” ХХК

Элс

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 46/20

Олгосон: 2020.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

47

 “ЁЛ ЦАМХАГ” ХХК

Бетон зуурмаг С20, С30, С50

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 47/20

Олгосон: 2020.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

48

 “ЛАКИ ЛАЙФ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400 /С10,С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 48/20

Олгосон: 2020.09.30

 Дуусах: 2021.09.30

49

 “ФИНИКС КОНКРИТ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400 /С10,С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 49/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2023.11.02

50

 “ГИНЖИН ХОЛБОО” ХХК

Алчуур хатаагч

Ф25х3.2мм-ийн цайрдсан ган хоолой ОХУ

MNS 6743:2019

№ДБ 50/20

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2021.11.02

51

 “ШИЛЭН ЦАМХАГ” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, С500 /С10,С15, С20, С25, С30, С37/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 51/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

52

 “ДЭЛТ ХОШУУ” ХХК

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 52/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

53

 “МОНГАЛ ЭНЕРЖИ” ХХК

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон

УКШ 9.27.15-2,2;

УКШ 10.32.19-3,6;

УКШ 12.35.19-4,68

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон бортогон шонгийн залгаа

ЦШЗ.9.40L;

ЦШЗ.9.40U;

ЦШЗ.6.40L;

ЦШЗ.6.40i;

ЦШЗ.6.40U;

ЦШЗ.4.5.40i

MNS 4232:2011. Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон конусан шон.Техникийн шаардлага

 

MNS 4233:2007 Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөрбетон бортгон (цилиндр ба конус ) шонгийн залгаа Техникийн шаардлага

 

№ДБ 53/20

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2021.11.02

54

 “БУРХАНТ ХЯСААТ” ХХК

Сувгийн тэвш

Сувгийн хучилт

Суурийн гулдмай

MNS 3875:1986

MNS 0887:1983

MNS 0843:1987

№ДБ 54/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

55

“БУРХАНТ ХЯСААТ” ХХК

Үл хөдлөх тулгуур

Худгийн дугуйвч

Худгийн таг

MNS 3398:1982

MNS 0907:1982

MNS 2057:1986

№ДБ 55/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

56

“БУРХАНТ ХЯСААТ” ХХК

Дулаан тусгаарлалтын хөөсөн полиуретан (PUR) бүрхүүл

MNS 5352:2004

№ДБ 56/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

57

 “СОНГОЛОН ХАЙРХАН” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450 /С10,С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 57/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

58

 “СОНГОЛОН ХАЙРХАН” ХХК

Элс

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 58/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

59

 “АНТО ОД” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500 /С10,С15, С20, С25, С30, С37/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 59/20

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

60

 “АНТО ОД” ХХК

Элс

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 60/20

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2022.11.02

61

 “ДАРХАН КАРЬЕР” ХХК

Элс

Дайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 61/20

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2021.11.02

62

 “САРУУЛ САЙХАН ГЭГЭЭВЧ” ХОРШОО

5-14-5-14-5 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 6  тасалгаат, 70мм өргөнтэй хуванцар (PVC) хүрээтэй, Т4 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 62/20

Олгосон: 2020.11.02

 Дуусах: 2021.11.02

63

“УРБАН ИНЖЕНЕРИНГ СПЕЙШИЛИСТС” ХХК

4-14-4-14-4 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 5  тасалгаат, 70мм өргөнтэй хуванцар (PVC) хүрээтэй, Т4 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 63/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

64

“БАЯН НЭГҮЛ” ХХК

4-12-4-12-4 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 6  тасалгаат, 70мм өргөнтэй хуванцар (PVC) хүрээтэй, Т6 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 64/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

65

 “ОД ПЛАНТ” ХХК

4-8-4-8-4 хэмжээтэй, 2 хөндийт шилэн багцтай, 6  тасалгаат, 70мм өргөнтэй хуванцар (PVC) хүрээтэй, Т5 ангийн цонх

4-16-4 хэмжээтэй, 1 хөндийт шилэн багцтай, 5  тасалгаат, 70мм өргөнтэй хуванцар (PVC) хүрээтэй, Т9 ангийн цонх

MNS 5802:2007 Барилгын цонх. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага

№ДБ 65/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

66

 “СЕЙФ АРМАТУР” ХХК

Мяндас полимер (FRP) арматур

ø6, ø8, ø10

GFRP-8-1271; GFRP-10-1073

MNS GOST31938:2015 Бетон бүтээцийг арматурчлах мяндсан полимер (FRP) арматур. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 66/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

67

 “ОТГОНТЭНГЭР ОРГИЛ” ХХК

Элс

Хайрга 5-10мм, 10-20мм

MNS 0392:2014 Барилгын ажилд хэрэглэх элс. Техникийн шаардлага

MNS 0346:2000  Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага

№ДБ 67/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

68

 “БИШРЭЛТ ТЭНҮҮН ХАНГАЙ” ХХК

EPS 150 төрлийн хөөсөн полистирол хавтан

Шахалтын бат бэх CS(10)150

Гулзайлтын бат бэх BS350

Ус шингээлт WL(T)4.0

MNS EN 13163:2011 Барилгын дулаан тусгаарлах материал. Хөөсөн полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

№ДБ 68/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

69

 “ЭРДЭНЭТ ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨААТҮГ

Цийдмэг будаг

MNS 5252:2003 Барилгын ажилд хэрэглэх цийдмэг будаг, Техникийн ерөнхий шаардлага ба турших арга

№ДБ 69/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

70

 “БОГД ЖАРГАЛАНТ ХӨГЖИЛ” ХХК

 Төмөр бетон хоолой (RCP)

1500.2. II

MNS 5829:2007 Төмөрбетон хоолой /RCP/. Техникийн шаардлага

№ДБ 70/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

71

 “ЭВТТРАК РЕМИКОН” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

№ДБ 71/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

72

 “САН РЕМИКОН” ХХК

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400, /С10,С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 72/20

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2021.12.28

73

 “ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ТӨҮГ-Н БАРИЛГА ЗАСВАРЫН ЦЕХ

Бетон зуурмаг М150, М200, М250, М300, М350, М400 /С10,С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 73/20 /сунгалт/

Олгосон: 2020.12.28

 Дуусах: 2022.12.28


БАТАЛГААЖУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЛАВЛАХ /2021 ОН/

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “ТВИН ТАУР” ХХК

Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 01/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28

2

 ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 7782 ДУГААР АНГИ

Бетон зуурмаг В15, В20, В25, В30 /С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 02/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28

3

 ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 110 ДУГААР АНГИ

Бетон зуурмаг В15, В20, В25, В30 /С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 03/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28

4

 ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 339 ДҮГЭЭР АНГИ

Бетон зуурмаг В15, В20, В25, В30 /С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 04/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28

5

“САНЧИР ИНЖЕНЕРИНГ” ХХК

Дайрга-5-10 мм, 10-20 мм,  Төмөр замын зурваст хэрэглэх дүүргэгч 20-40мм

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Ерөнхий техникийн шаардлага

MNS EN 13450:2015  Төмөр замын зурваст хэрэглэх дүүргэгч. Ерөнхий шаардлага

№ДБ 05/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28

6

“ХӨТӨЛ МӨНХИЙН ЗУЛ” ХХК

Төмөр бетон хоолой RCP,  Барилгын ялуу

MNS 5829:2007 Төмөрбетон хоолой /RCP/. Техникийн шаардлага

MNS 0864:2018 Тоосгон ханатай барилгын төмөр бетон ялуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 06/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28