Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний лавлах

БАТАЛГААЖУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЛАВЛАХ /2021 ОН/

Байгууллагын  нэр

Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний нэр, тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний стандарт,          норматив баримт бичиг

Тохирлын гэрчилгээ №  олгосон огноо, дуусах огноо

1

 “ТВИН ТАУР” ХХК

Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу

MNS 6424:2013 Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 01/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28

2

 ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 7782 ДУГААР АНГИ

Бетон зуурмаг В15, В20, В25, В30 /С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 02/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28

3

 ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 110 ДУГААР АНГИ

Бетон зуурмаг В15, В20, В25, В30 /С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 03/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28

4

 ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 339 ДҮГЭЭР АНГИ

Бетон зуурмаг В15, В20, В25, В30 /С15, С20, С25, С30/

MNS 1185:1998 Бетон зуурмаг. Техникийн шаардлага

MNS EN 206:2017 Бетон. Шаардлага, гүйцэтгэл, үйлдвэрлэл, тохирол

№ДБ 04/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28

5

“САНЧИР ИНЖЕНЕРИНГ” ХХК

Дайрга-5-10 мм, 10-20 мм,  Төмөр замын зурваст хэрэглэх дүүргэгч 20-40мм

MNS 0390:1998 Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга. Ерөнхий техникийн шаардлага

MNS EN 13450:2015  Төмөр замын зурваст хэрэглэх дүүргэгч. Ерөнхий шаардлага

№ДБ 05/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28

6

“ХӨТӨЛ МӨНХИЙН ЗУЛ” ХХК

Төмөр бетон хоолой RCP,  Барилгын ялуу

MNS 5829:2007 Төмөрбетон хоолой /RCP/. Техникийн шаардлага

MNS 0864:2018 Тоосгон ханатай барилгын төмөр бетон ялуу. Техникийн шаардлага

№ДБ 06/21

Олгосон: 2021.01.28

 Дуусах: 2022.01.28